AFT konferansen - Rett person på rett plass

I samarbeid med:
Event Partners:

Årets AFT konferanse vil presentere hvordan vi møter nye målgrupper i AFT. Hvilken verktøy, kompetanseheving og kartleggingsverktøy gir god tilrettelegging og effektiv gjennomstrømming?  Vi har invitert foredragsholdere som vil presentere nye ideer på metodevalg, nye læringsarenaer og hvordan skape en kultur av å mestre.

Starter
23
.
November
2023
Event start:
November 23, 2023
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list

Fremtidens AFT - Hva skjer framover?

23
.
November
Nov 23
10:15
10:45

AFT gir rom for skreddersydd oppfølging, tilrettelegging og opplæring. Hvilke muligheter ligger i tiltaket for å nå politiske mål om å få flere i arbeid og færre på stønad?

Vi har invitert Stortingspolitiker, Henrik Aasheim til å åpne årets AFT konferanse. Han er medlem av Arbeids- og sosialkomiteen. Henrik Aasheim har over lang tid vist interesse og engasjement for å inkludere personer som står utenfor arbeidsliv og utdanning.

Nyhet! Evaluering av Arbeidsforberedende trening

23
.
November
Nov 23
11:00
11:30

Det pågår en undersøkelse av tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT) på oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Evalueringen skal blant annet se på hvilke elementer i tiltaksgjennomføringen som er viktige for deltakernes overgang til arbeid.

I samarbeid med Frischsenteret skal Proba evaluere AFT, og undersøke:

  • Hvilke komponenter i tiltaket er utslagsgivende for overgang fra Arbeidsforberedende treningtil arbeid og utdanning?
  • Hvordan er resultatene av Arbeidsforberedende trening sammenliknet med andre arbeidsmarkedstiltak som tilbys personer med nedsatt arbeidsevne?
  • Kostnadseffektivitet og samfunnsøkonomisk nytte av tiltaket.

Lunsj

23
.
November
Nov 23
11:30
12:30

Veilederrollen - balansekunsten mellom å støtte og å utfordre

23
.
November
Nov 23
12:30
13:15

I rollen som veileder er målet å skape en endring hos den andre. Og for å få til det må vi ofte utfordre den andre. Ettersom vi mennesker tåler større utfordringer når vi opplever støtte, blir da et viktig spørsmål: hvordan kan vi, i rollen som veiledere, tilby best mulig støtte? I dette foredraget vil dere få lære mer om følelser, motstand, empati og effektiv støtte. Dere vil få med dere et forskningsbasert verktøy som vil kunne hjelpe dere i rollen som veileder, både i møte med andres og egne følelser.

Skreddersøm og viktig metodevalg for unge i AFT

23
.
November
Nov 23
13:30
14:00

Unge uten jobb og utdanning øker i samfunnet og flere unge ser vi i tiltaket AFT. Mange har sammensatte problemstillinger og utfordringer. Hvordan kan vi skreddersy tiltaket for den enkelte på en bedre måte innenfor rammene vi har i AFT?  Follo Futura AS satser på ungdom. Gjennom praktisk kompetansheving og viktig metodevalg har bedriften fått til gode resultater for målgruppen.

Foredraget er ikke bekreftet ennå

AFT Autisme

23
.
November
Nov 23
14:15
15:15

Foredraget innledes med en fantastisk film til inspirasjon hvor vi hører "Majas" historie. De utfordringene hun møtte når hun skulle ut i arbeidslivet. Hennes store vendepunkt kom når hun fikk autismespekterdiagnose, fikk hjelp av tiltaksbedriften INKO i Harstad og møtte en inkluderende og fleksibel arbeidsgiver.

Inko har over lengre tid arbeidet med jobbsøkere med autismespekterdiagnoser, og har bygget seg opp en kompetanse på dette over tid. Som et resultat av dette arbeidet har de formalisert denne innsatsen i AFT Autisme. Det vil si at jobbsøkere som kommer til INKO med denne diagnosen kan være sikre på å møte jobbkonsulenter med kompetanse og forståelse for de utfordringene dette kan medføre.

Et kritisk blikk på kartlegging: Hva er egentlig kartlegging og hvordan benytter vi oss av det?

24
.
November
Nov 24
9:00
10:00

Det snakkes mye om kartlegging i arbeidsrettede tiltak; kartlegging av både arbeidsevne og motivasjon. Men er dette noe som egentlig kan kartlegges og hvordan kan dette i tilfellet gjøres? Foredragsholder mener at kartleggingen bør foregå mens vi utforsker det faktiske terrenget, i stedet for å gjøre hypotetiske utregninger i forkant.

Hun mener også at det kan være mer hensiktsmessig å snakke om utvikling av arbeidsevne og motivasjon i stedet for å se på dette som statiske størrelser som skal måles. For er det ikke verdt å stille spørsmål ved at vi ofte kartlegger motivasjonen til en deltaker før personen slippes ut i arbeidslivet, når forskning tydelig viser at motivasjon som regel forutsetter en del faktorer i forkant? Vi tror ofte at motivasjon ligger til grunn for handling, men som regel er det derimot helt motsatt.

Tonje Sannes er universitetslektor ved Arbeidsforskningsintituttet, Work Research Institute (AFI). Hun har ansvaret for flere etterutdanninger og kurs for Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI).

Nyhet i AFT: Kvalifisere gamere og spilleinteresserte til kompetanse for arbeidslivet

24
.
November
Nov 24
10:15
11:00

Hvordan kan spilleinteresserte få et tilbud i AFT som passer inn i deres interesse? I tiltaksbedriften ALF på vestlandet får de dette. Her kan man få bedre innsikt i programmering, UX-design og/eller grafisk design.

I 2019 startet ALF AS å se behovet for en mer teknologisk rettet kompetanseheving for deltagere i AFT. Flere deltagere ønsket et arbeid innen IT, men som ikke hadde skolegang nok til å få et arbeid innen dette fagfeltet. Til tross for dette så merket vi oss at behovet for arbeidskraft på dette området er stort. Her så vi en mulighet for å hjelpe de unge arbeidssøkerne på AFT, og fylle et behov i arbeidsmarkedet. Vi tenker og at IT og teknologi er det nye arbeidsmarkedet, og det er her vi som attføringsbedrift må lete etter mulighetene for våre deltagere som skal ut i en jobb de er interessert i.

Siden november 2020 har ALF as tilbudt Utviklerkurs til de som ønsker seg å lære om programmering og programmspråk. Dette er et tiltak som vi har hatt stor suksess med, og søkermengden til kurset øker for hvert kurs som gjennomføres. Vi har gode resultater, og får gode tilbakemeldinger fra våre deltagere.

Lunsj

24
.
November
Nov 24
11:30
12:30

Ville Veier - Tar i bruk nye verktøy i kampen mot utenforskap

24
.
November
Nov 24
12:30
13:15

Ville Veier viser nå til ny rekord i antall kandidater ut i utdanning etter endt prosjekt! 

Ville veier er et ideelt foretak i Stavanger som anvender kunst, kultur og kreative uttrykk i forebyggende og helsefremmende arbeid. Målgruppen er unge voksne som har vært utenfor ordinært arbeidsliv eller utdanning over lengre tid. Konsept og metode kombinerer kreativt og skapende arbeid i gruppe med tett individuell veiledning og oppfølging over tid. Her får deltakerne mulighet til å oppdage og bli kjent med egne ressurser, skape seg nye erfaringer og oppleve mestring, personlig vekst og ny læring. Målet er å forebygge varig utenforskap blant unge i form av å stå utenfor sosialt felleskap, utdanningssystem eller arbeidsliv.

Tidspunkt

Date

23
.
November
24
.
November
2023
Nov 23
November 24, 2023

Sted

LoCation

Radisson Blu Gardermoen

Konferansier

Elaine Bloom

Elaine Bloom står bak www.karrierehelse.no – Karrierehelse skaper morgendagens arbeidsliv, og hun driver selskapet www.elainebloom.no – fra usikkerhet til klarhet, ro og mening. Hun er sertifisert innenfor nevrovitenskap spisset mot leder- og organisasjonsutvikling fra MIT Sloan. Hun har en mastergrad i karriereveiledning, er utdannet pedagog og sertifisert master Coach. Elaine brenner for en helhetlig tilnærming til karriereveieldning, og er særlig opptatt av karrierehelse. Hun er en svært ettertraktet karriereveileder, foredragsholder og fasilitator. Hun er tidligere avdelingsleder med resultat, personalansvar og driftsansvar, samt tidlgiere fagansvarlig leder og prosjektleder med fokus på karriereutvikling. Hun har bred erfaring i arbeide med nedbemanning, omstilling og organisasjonsutvikling. Elaine har jobbet nasjonalt og internasjonalt med flere tusen mennesker i alderen 16-64 år fra over 71 land, og mangfold, inkluderingskompetanse, sosial rettferdighet og fellesskap står sentralt i hennes arbeid. Elaine er fag- og utviklingsansvarlig for karriereveieldning på Universitet i Oslo, og jobber bl.a. med et spennende prosjekt ved Karrieresenteret ved Universitet i Oslo. Innovative og unike karrierestøtte som integreres som en del av studentenes utdanningsløp er under utvikling. Hun står for øvrig bak podkasten "Karriereveiledning med Elaine". Har YouTubekanalen «Karrieretips med Elaine», og er kjent fra serien "Karriereveilederen" fra NRK Nett TV

Kategorier

Categories

Arbeid og velferd
Psykisk helse
No items found.
Under planlegging ...

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Ungt utenforskap

16
.
October
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
16
.
October
2023
︁
Konferansen streames

Fosterhjemskonferansen 2023

2
.
November
2023
︁
Radisson Blu Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
2
.
November
2023
︁
Konferansen streames

Gaming i læring og inkludering 2023

23
.
November
2023
︁
Radisson Blu Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
23
.
November
2023
︁
Konferansen streames

AFT konferansen - Rett person på rett plass

23
.
November
2023
︁
Radisson Blu Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
23
.
November
2023
︁
Konferansen streames

Integreringskonferansen 2023

30
.
November
2023
︁
Radisson Red Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
30
.
November
2023
︁
Konferansen streames

Hukommelsesteam konferansen

8
.
February
2024
︁
Radisson Blu Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
1
.
November
2023