AFT - konferansen 2022

I samarbeid med:
Event Partners:

Årets AFT konferanse vil presentere forventninger og visjoner til dette tiltaket. Hvordan kan vi tenke nytt i forhold til individrettede løp og organisering? Har vi på plass de verktøy som bidrar til større gjennomstrømming mot arbeid og utdanning? Vi har invitert foredragsholdere som vil presentere erfaringer, nye ideer på metodevalg, nye læringsarenaer og hvordan skape en kultur av å mestre. Håper vi ser deg på årets konferanse!

Starter
9
.
November
2022
Event start:
November 9, 2022
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list

Tidspunkt

Date

9
.
November
10
.
November
2022
Nov 9
November 10, 2022

Sted

LoCation

Quality Airport Hotel Gardermoen

Konferansier

Elaine Bloom

Elaine Bloom driver selskapet elainebloom.no. Hun tar for tiden en sertifisering i Neuroscience for Business hos MIT Sloan, har en mastergrad i karriereveiledning, er utdannet pedagog og sertifisert master Coach. Elaine brenner for en helhetlig tilnærming til karriereveieldning, og er særlig opptatt av karrierehelse. Hun er en svært ettertraktet karriereveileder, karrierkonsulent og foredragsholder. Hun har arbeidserfaring som avdelingsleder og fagansvarlig leder innenfor karrierekurs, karriereutvikling, samt erfaring med omstilling og organisasjonsutvikling. Elaine har jobbet nasjonalt og internasjonalt med flere tusen mennesker i alderen 16-64 år fra over 60 land. Elaine bidrar nå inn i spennende prosjekt ved Karrieresenteret ved Universitet i Oslo hvor fokuset er å utvikle karrierestøtte som integreres som en del av studentenes utdanningsløp. Hun står for øvrig bak podkasten "Karriereveiledning med Elaine". Har YouTubekanalen «Karrieretips med Elaine», og er kjent fra serien "Karriereveilederen" fra NRK Nett TV

Kategorier

Categories

Arbeid og velferd
Utdanning
9
.
November
Nov 9
10:15
10:45

Skreddersøm, erfaringer og ambisjoner med tiltaket Arbeidsforberedende trening?

Ambisjonen med AFT er å styrke deltakers muligheter til å komme i ordinært arbeid. Men det er svært ulikt hva den tilrettelagte opplæringen består av. Hvilke erfaringer har Nav med tiltaket og hva forventes det at Nav? Er det noen metoder eller verktøy som utmerker seg her? Jan Erik Grundtjernlien er leder av virkemiddelseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet og som har ansvaret for blant annet arbeidsmarkedstiltakene. Nav åpner konferansen! 

9
.
November
Nov 9
11:00
11:30

Sysselsettingsutvalgets anbefalinger for økt sysselsetting av utsatte grupper på arbeidsmarkedet.

En ekspertgruppen utvalgt av departementet skal gi en analyse på utviklingen, trender og sysselsetting av særskilte grupper på arbeidsmarkedet. Gruppen skal foreslå mulige forbedringer og konsekvenser av målgruppen. Steinar Holden, leder for sysselsettingsutvalget vil presentere anbefalingene. 

9
.
November
Nov 9
12:30
13:30

Hvordan bygge kultur for nytenkning og forbedring?

IDEA Kompetanse har gjennom mange år arbeidet med å bygge opp en bedriftskultur og en tjenesteleveranse der kontinuerlig forbedring og utvikling er bærende elementer. Dette har de oppnådd ved å lage klare rammer og prosesser for driften gjennom LEAN, samtidig som en rekke grep er gjort for å innarbeide ønske og vilje til utvikling i hele organisasjonen. Eierskap, engasjement og motivasjon hos medarbeiderne er nøkkelelementer for å lykkes med en slik bedriftskultur. IDEA Kompetanse vil dele sine erfaringer med hva som har vært de viktigste suksessfaktorene i denne prosessen, som også har bidratt sterkt til jevnt økende resultater og kvalitet i tjenesteleveransen på AFT. Silje Brokke er Avdelingssjef i IDEA Kompetanse, Jobb og Utvikling / Arbeid og Inkludering i AFT.

9
.
November
Nov 9
13:45
14:30

From Hero to Zero - Om fleksible læringsarenaer, frafall og veien tilbake

Hvordan får vi ungdom med avbrutte utdanningsløp tilbake på sporet? Hvordan tenner man en gnist og gi dem retning til å klare seg videre? Mange ungdommer har erfaring med utenforskap og individualisering i skoletiden. Professor i Sosiologi, Jon Rogstad har forsket på dette området med utgangspunkt i fleksible læringsarenaer.

9
.
November
Nov 9
14:45
15:30

Nye målgrupper og individuelle løp i AFT

AFT tiltaket er i endring og variasjonen i målgruppen er økende. Det er større forventning til individuelt fokus i arbeidet med med den enkelte. Dette utfordrere rammebetingelsene for arbeidet og hvordan vi skal møte den enkelte. Hvordan kan vi organisere arbeidet vårt som samtidig tar vare på skreddersøm og individuelle løp for deltakere i AFT? Foredragsholder vil dele sin erfaring fra arbeidet i AFT, trekke inn noen historier fra sin hverdag og stille noen spørsmål som oppfordrer oss til å tenke nytt i måten vi arbeider på.  Elin K. Ryen er Avdelingsleder Veiledning hos Halden Arbeid og Vekst. Hun er utdannet Pedagog med juridisk kompetanse fra Høyskolen Innlandet, UIO og Dronning Mauds. 

9
.
November
Nov 9
15:45
16:45

Hva står vi for, hvor skal vi og hvodan bygger vi en kultur for å mestre?

Hvordan får del i enkle og konkrete råd om hva som skal til for å skape motivasjon, kraft og kultur i din bedrift? Ingebrigt Sten Jensen har gjennom egne virksomheter og fotballag erfart i praksis at det er noen få, enkle grep som skal til for å få mer glede og bedre resultater. Hvordan kan vi som grupper presterer sammen. Det handler om å svare på livets store spørsmål – hvem er vi til for og hva står vi for - Slik bygger vi en kultur å prestere sammen! Foredraget er spekket med eksempler og anekdoter slik at det blir lett å huske og lett å bruke i din egen virksomhet.

Ingebrigt Steen Jensen er en av de store navnene i norsk reklamebransjene. Han har samarbeidet med internasjonale bedrifter som IKEA og Statoil, og vet hva som gjør verdens beste bedrifter best. I dette foredraget forteller han hva du kan lære av dette.

10
.
November
Nov 10
8:45
9:30

Innovasjon innen Arbeidsinkludering VR - teknologi bidrar til økt mestring!

Arbeidsinkluderingsbedriften OrbitArena går nye veier i å forberede arbeidssøkere til arbeid og utdanning. Ny VR- teknologi bidrar til økt læringsutbytte, mestring og begeistring blant kandidatene. Satsingen har fått nasjonal interesse og oppmerksomhet blant fagmiljøene. Foredraget vil presentere følgende: 

 • Hva er VR
 • Hvorfor VR
 • Læringseffekt og utbytte av VR
 • Forskning
 • Hvem passer VR for
 • Hvordan gi tilbud om VR i arbeidsinkluderingsfeltet
 • Demo
10
.
November
Nov 10
9:45
10:30

Inkluderende Jobbdesign - En ny måte å bemanne en arbeidsplass på

Hvordan kan personer med nedsatt arbeidsevne og kvalifikasjonsnivå finne seg en jobb i et arbeidsmarkedet som setter krav til effektivitet, kompetanse og sosiale ferdigheter?  Inkluderende Jobbdesign er en innovativ metode som tar utgangspunkt i arbeidsgiveres behov for arbeidskraft. Ved bruk av ulike metoder og verktøy skapes det en merverdi som gjør det interessant og ofte lønnsomt å ansette folk som sliter med å få en jobb på vanlige vilkår. Denne strategien utgjør en ny måte å tenke bemanning på i Norge og kan på mange måter kalles et paradigmeskifte innen ordinær HR-tenking. Metoden er utviklet i Nederland og blitt testet ut i 7 land via et EU-prosjekt, eies av en nederlandsk Foundation. Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO har fått rettigheten til å drive opplæring og markedsføre Inkluderende Jobbdesign i Norge.

10
.
November
Nov 10
10:45
11:30

Styrken og kvaliteten ved å jobbe med Supported Employment med støtte av SEQF

Vet vi hva som er den essensielle kvaliteten i Supported Employment som verktøy? Hvordan bruker vi dette i møte med deltakere i AFT? Foredraget vil føre til refleksjon over veilederen og bedriftens profesjonelle praksis når det gjelder å levere SE av høy kvalitet. Foredragsholderen vil veksle mellom den faglige rammen på dette og foredragsholder sine erfaringer knyttet til å jobbe med SEQF for utvikle SE prosessen. Vi vil i hovedsak jobbe med steg fire og fem i SE prosessen

Tema som blir presentert er:

 1. Innledende kontakt og samarbeidsavtale
 2. Yrkeskartlegging og karriereplanlegging
 3. Finne jobben og samarbeid med arbeidsgivere
 4. Jobbmatching og sikre jobb og ansettelse
 5. Bistand på og/utenom jobb og karriereutvikling

Foredragsholder er Daglig leder i FunkWeb. Med sine bakgrunn som deltaker er han kritisk til enkle løsninger på andres vegne, men evig optimistisk om at alle kan oppleve mestring og utvikling i arbeidslivet - det gjelder bare å finne riktig arbeidsgiver og riktig jobbmatch. Han trives med å utvikle tjenester for mennesker og skape verdier for de han jobber sammen med. Hans Arnetsen Er opptatt av at folk lykkes og bruker tid på å skape verdi innen HR, arbeidsinkludering og kvalitet i tjenester. Foredragsholderen deltar i internasjonale og nasjonale prosjekter for å utvikle Supported Employment og arbeidsinkludering. Jobber også med fagutvikling innen velferdsteknologi og hvordan ny teknologi kan støtte prosesser og mennesker i omstilling og prestasjonsutvikling.

10
.
November
Nov 10
12:30
13:15

Styrken og kvaliteten ved å jobbe med Supported Employment med støtte av SEQF

Temaet fortsetter etter lunsj

10
.
November
Nov 10
13:30
2:15

KARRIEREDESIGN - Verktøyet for å lede og fornye vår karriere i et stadig endrende arbeidsliv.

Arbeidslivet endrer seg i et raskt tempo. Færre og færre av oss lever med en jobbsikkerhet hos en arbeidsgiveren. Vi må selv ta ansvar for vår egen karrièreutvikling og sikre at vi er attraktive og relevante i et arbeidsliv der kompetansekravene endres kontinuerlig. Dette foredraget presenterer hva arbeidslivets endringer betyr for oss alle og presenterer en ny metode for hvordan vi alle kan kontinuerlig fornye oss og sikre livslang læring. Tema som blir tatt opp er: 

 • Endret karrierelandskap gir nye karrieremønstre
 • Vi har gått fra jobbsikkerhet til karrieresikkerhet
 • Hvordan tilpasse oss og fornye oss kontinuerlig på en enkel og leken måte

Agnethe Ellingsen er forfatter, karriere og lederveileder. Hun brenner for å utvikle ledere så de bedre kan mestre sin rolle. Agnethe har jobbet med leder- og organisasjonsutvikling siden 2005 i inn- og utland, og er en populær kurs- og foredragsholder. Hun er kunnskapsrik, engasjerende og opptatt av å formidle på en enkel og forståelig måte. Foredragsholderen har en tverrfaglig utdanning innen teknologi, ledelse og innovasjon. I tillegg er hun sertifisert coach og organisasjonscoach. 

No items found.

Jan Erik Grundtjernlien

Seksjonssjef Nav

Les mer

Ingebrigt Stenn Jensen

Forfatter og foredragsholder

Les mer

Agnethe Ellingsen

Leder Agnelli AS

Les mer

Paal Haavorsen

Seniorrådgiver i NHO

Les mer

Silje Brokke

Avdelingssjef Idea Kompetanse

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Frivillighetskonferansen 2022

7
.
November
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
5
.
August
2022
︁
Konferansen streames

AFT - konferansen 2022

9
.
November
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
1
.
July
2022
︁
Konferansen streames

Ungt utenforskap 2022

21
.
November
2022
︁
Quality Airport hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
August
2022
︁
Konferansen streames

Fremtidens karriereveiledning

21
.
November
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
August
2022
︁
Konferansen streames

Gaming i læring og inkludering 2022

24
.
November
2022
︁
Quality Airport hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
5
.
August
2022
︁
Konferansen streames

Integreringskonferansen 2022

28
.
November
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
August
2022