AFT - konferansen 2021 - Rett person på rett plass

Rett person på rett plass! - En konferanse om metoder, kartleggingsverktøy og forskning som bidrar til bedre tilpasning, oppfølging og inkludering av deltakere på arbeidsmarkedet.

Tid

1
.
November
2
.
November
2021

Sted

Quality Airport Hotel Gardermoen

Konferansier

Eliane Bloom

Elaine Bloom har en mastergrad i karriereveiledning, er utdannet pedagog og sertifisert coach. Hun er også en ettertraktet karriereveileder og foredragsholder. Elaine har jobbet nasjonalt og internasjonalt med flere tusen mennesker i alderen 16-64 år fra over 55 land. Hun står bak podcasten "Karriereveiledning med Elaine", og er fast skribent for E24, hvor hun skriver fagartikler innen karriere og ledelse. Videre er hun også kjent fra "karriereveilederen" fra NRK NettTV.

Les mer

Kategorier

Arbeid og velferd
Utdanning
1
.
November
10:00
10:30

Mulighetsrommet fra aktivitet og utenforskap til ordinært arbeidsliv

Direktør i NHO Nina Melsom

Kartlegging av AFT-tiltaket – Hva virker og hva kan vi bli bedre på?

Ragnhild Haugli Bråten er senior manager hos Oslo Economics

Oslo Economics har på oppdrag fra Arbeids og velferdsdirektoratet gjennomført en kartlegging av tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT) De har kartlagt hvem deltakerne er, innholdet i tiltaket, deltakernes arbeidsdeltakelse i etterkant av tiltaket og sammenhengen mellom kjennetegn ved deltakelse og langvarige utfall i arbeidslivet. Foredraget vi presentere datainnsamlingen, funnene og anbefalinger til hva Arbeids og velferdsdirektoratet bør gjøre.

Effektive metoder med overføringsverdi til karriereveiledning i AFT

Vigids Lamberg - Daglig leder Karriereakademiet

Hvilke veiledningstilnærminger kan være nyttig i møte med mennesker med sammensatte bistandsbehov? Vigdis Lamberg leder selskapet Karriereakademiet og har mange års erfaring som rådgiver og bedriftsleder. Før dette var hun 18 ansvarlig for Metier OECs karriere- og outplacementprogram. Sammen med sitt team har hun bistått nær 9000 personer over i nytt arbeid. Ulike NAV-kontorer, bedrifter og enkeltpersoner har stått på kundelisten.

Hvordan vi kan praktisere karriereveiledning innen fagfeltet arbeidsinkludering?

Sissel Hunderi, Karrieresenteret Trøndelag

Hva er Karriereveiledning i AFT og Hva skjer i møtet mellom jobbveileder og jobbsøker når man finner frem til aktuell jobbretning? Dette er noen av spørsmålene foredragsholder har stilt seg i sin Masteroppgave som ble sluttført i 2020. Foredragsholder har intervjuet til sammen 10 jobbveiledere som arbeider i AFT-tiltak ved ulike arbeidsinkluderingsbedrifter. Sissel Hunderi er ansatt som karriereveileder ved Karrieresenteret Trøndelag.

1
.
November
14:00
14:30

Tar et oppgjør med ungt utenforskap

Daglig leder i Sølve AS, Rita Sandnes

Søndre Land kommune bruker vekstbedriften Sølve aktivt og strategisk for å innlemme flere i samfunn og arbeidsliv. Kommunen kan vise til innovavitive løsninger på området, og har igangsatt et eget folkehelseprosjekt. Dette arbeidet har fått nasjonal oppmerksomhet og tiltaksbedriftens arbeid trekkes spesielt fram her. Arbeidet de gjør kan ha en overføringsverdi til andre bedrifter.

1
.
November
14:45
15:30

Inkluderende kommune

Senior-rådgiver i ASVL; Rune Kvarme forteller om prosjektet inkluderende Kommune. Et prosjekt som har til hensikt å få til mere, og bedre samarbeid mellom kommunene og deres egeneide vekst-, og attføringsbedrifter. Et tett og godt samarbeid med eierkommunene skaper Vinn-Vinn-situasjoner. Kompetansen blir styrket, sårbarheten reduseres, flere får tilgang til arbeidsmarkedsnære praksis-, og opplærings-plasser og kommunene bruker sin kjøpekraft til å oppnå bedre arbeidsinkludering.

1
.
November
15:45
16:45

Verktøykasse for et godt AFT arbeid - Slik sikrer vi god formidling og inkludering av mennesker i jobb og utdanning

Follo Futura har fått oppmeksomhet for sitt arbeid i AFT. I første kvartal 2021 gikk 78 % av kandidatene i AFT-tiltaket ved Follo Futura til jobb eller utdanning. Aldri har bedriften hatt så høy formidlingsprosent. De utvikler og leverer arbeidskraft og skaper resultater. Hva er hemmeligheten bak satsingen som Follo Futura gjør? Som avslutning på konferansedagen vil bedriften presentere seg og dele sin verktøykasse for hvordan de sikrer seg et godt AFT arbeid.

2
.
November
9:00
9:30

Digital omlegging under Koronapandemien

Anne Hege Strand, FAFO

Hvilke konsekvenser har omleggingen til av digital oppfølging har hatt for gjennomføringen av Arbeidsforberedende trening (AFT) Fafo har gjennomført et prosjekt i samarbeid med Unge funksjonshemmede og Arbeid og inkludering i NHO, hvor formålet har vært å undersøke hvordan en digital gjennomføring av arbeidsmarkedstiltak har fungert for unge med funksjonsnedsettelser. 3. spørsmål er belyst i rapporten:

  1. Hvordan har deltakerne i AFT tiltak blitt fulgt opp under koronautbruddet?
  2. Hvordan mener ansatte og ledere i AFT-tiltak at oppfølgingen av deltakerne har fungert under den første delen av koronautbruddet (mars til juni 2020)?
  3. Hvilke lærdommer er det mulig å trekke fra «eksperimentet» med helomvending til digital oppfølging av deltakere i AFT under den første fasen av koronautbruddet?

Dårlig kontroll av tilskudd til arbeidsmarkedstiltakene - kommer ikke brukerne til gode

Avdelingsdirektør Trond Solås og prosjektleder Ragnhild Baardvik Farmen, Riksrevisjonen

Penger bedrifter tjener på attføring, kommer ikke alltid brukerne til gode. Dette viser undersøkelse av Riksrevisjonen. Undersøkelsen viser blant annet at Nav ikke kontrollerer tiltaksbedriftene slik at de har grunnlag for å etterprøve at tilskuddene går til formålet og at tiltaksforskriften etterleves. Dette gjelder også tilskuddene til AFT. Riksrevisjonen vil presentere undersøkelsen.

2
.
November
10:45
11:30

Veier mot målet - om arbeidsinkludering for utviklingshemmede

Grete Wangen, OsloMet

Hvordan kan vi implementere Place then train ogSupported Employment i vårt arbeid for å sikre arbeidsinkludering avutviklingshemmede? Forsker Grete Wangen ved OsloMet, Senter for velferds- ogarbeidslivsforskning, Arbeidsforskningsinstituttet

2
.
November
12:30
13:15

«HELT MED» En modell for inkludering av personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidslivet

Jann Aasbak, Organisasjonssjef i "HELT MED"

Modellen HELT MED kan vise til gode resultater og har som mål at Utviklingshemmede skal få samme muligheter som andre til å velge blant jobber de er interesserte i. Gjennom deltakelse i arbeidslivet vil utviklingshemmede føle seg inkludert og deltakende i samfunnet på lik linje med andre. Organisasjonssjef i «HELT MED» Jann Aasbak vil presentere modellen, resultater og dele erfaringene fra arbeidet.

Bryter barrierer og legger tilrette for mestring på nye arenaer.

Pär Johansson, Sosial entreprenør og foredragsholder

Pär Johansson startet Glada Hudik-teatern i 2006. En teatergruppe der utviklingshemmede og normalhemmede skuespillere opptrer side om side. Den store drivkraft i teateret har vært å bryte ned barrièrer mellom mennesker, og å forvandle redsel og fordommer til vennskap og forståelse. Reisen har vært preget av en rekke mentale omstillinger. Pär har fått flere priser for sitt arbeid som leder og foredragsholder, blant annet fikk han tildelt “Kungens medalj” i 2010, “Årets föreläsare” i 2010 og “Årets ildsjel” i 2016. Glada Hudik-teatern har spilt inn to langfilmer, tre dokumentarfilmer og har solgt ut billetter til teaterforestillingene sine på Broadway. Pär Johansson en av Sveriges store ildsjeler. Han brenner for at mennesker skal bli sett og verdsatt for den de er, for å skape mangfold og samarbeid mellom ulike grupper, og for troen på at alle kan utvikle seg om de blir møtt med nok engasjement og oppmuntring – en lidenskap han har blitt prisbelønnet for.

2
.
November
14:30

Oppsummering og avslutning

Nina Melsom

Nina Melsom direktør NHO

Les mer

Ragnhild Haugli Bråten

Senior manager Economics

Les mer

Rune Kvarme

Seniorrådgiver ASVL

Les mer

Pär Johansson

Sosial entreprenør og foredragsholder

Les mer

Vigdis Lamberg

Daglig leder Karriereakademiet

Les mer

Sissel Hunderi

kariereveileder, Karrieresenteret i Trøndelag

Les mer

Rita Sandnes

Daglig leder Sølve AS

Les mer

Follo Futura

Les mer

Anne Hege Strand

Forsker FAFO

Les mer

Riksrevisjonen

Riksrevisjonen presenterer undersøkelsen

Les mer

Grete Wangen

Forsker OsloMet

Les mer

Jann Aasbak

Organisasjonssjef i "Helt Med"

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Dropout­konferansen 2021

28
.
October
2021
︁
Thon Hotel Arena Lillestrøm
︁
Konferansen streames

AFT - konferansen 2021 - Rett person på rett plass

1
.
November
2021
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁

Dagsenterkongressen 2021

4
.
November
2021
︁
Quality Airport hotel Gardermoen
︁
Konferansen streames

Skolevegrings­konferansen 2021

8
.
November
2021
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim
︁
Konferansen streames

Mattemestring - Slik hjelper og motiverer vi elever i matematikk

15
.
November
2021
︁
Quality Airport hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim
︁
Konferansen streames

Omsorg ved livets slutt 2021

18
.
November
2021
︁
Thon Hotel Arena, Lillestrøm