Dagsenterkongressen 2021

Velkommen til Dagsenterkongressen - En mulighetskonferanse som ser etter potensiale i den enkelte. Gjennom god tilrettelegging vil den enkelte finne sin plass, enten i aktivitet eller i det ordinære arbeidslivet. På dag to kan du velge mellom følgende spor: 1. Dagsenter/aktivitetstilbud innen psykiatri/rus 2. Dagsenter/ aktivitetstilbud for personer med demens 3. Aktivitetstilbud til utviklingshemmede med moderat eller dyp utviklingshemming.

Tid

4
.
November
5
.
November
2021

Sted

Quality Airport hotel Gardermoen

Konferansier

Samuel Massie ble plutselig mediakjendis da båten Berserk forliste under en ekspedisjon i Antarktis i 2011. Historien som ligger til grunn for at Massie befant seg på Berserk under denne ekspedisjonen starter mange år tidligere. Skolegang frustrerte Samuel, på grunn av dysleksi ble det vanskelig å holde konsentrasjon og fokus – og veien til skulking og dop ble kort. På videregående dumpet han ut etter noen måneder, og endte opp med å henge med kompiser og bli stadig mer likegyldig. Samuel har deltatt i en rekke tv-programmer, som «Skal vi danse» (som deltaker og deretter programleder), «Tangeruddampen», «Berserk mot Sydpolen», «Jakten på Berserk» og «Sjøsprøyt». Han er involvert i utdannelse av Erfaringskonsulenter under mottoet «Gjør bagasje om til kompetanse», en ny yrkesgruppe med førstehånds erfaring fra rusmisbruk eller psykiske helseplager, som jobber med å hjelpe andre med tilsvarende utfordringer. Prosjektet «Hold fast» er også et av Massies hjertebarn. Prosjektet har som mål å være et selvfinansierende realiseringsprosjekt for mennesker i alle aldersgrupper som sliter i hverdagen. Det skal bestå av alt fra mennesker med rusproblemer til skadeproblematikk og handicap til mennesker i en vanskelig livssituasjon som trenger et lite avbrekk fra hverdagen på sjøen, litt veiledning og ikke minst MESTRING.

Les mer

Kategorier

Helse og omsorg
Psykisk helse
Arbeid og velferd
4
.
November
11:00
11:30

Åpning av konferansen: Hvordan arbeide mot et inkluderende samfunn hvor mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke blir utestengt, men likestilt

Tom Tvedt er nye Forbundsleder i NFU. Han er far til to barn med funksjonsnedsettelse og har erfart hvordan samfunnet ikke er tilpasset alle. Med sin bakgrunn vil Tom fortsette arbeidet sammen med alle som kjemper for likestilling. Målet er å bygge ned barrierer og skape et samfunn for alle med samme muligheter og rettigheter. Tom har vært ordfører i Randaberg, fylkesordfører i Rogaland og idrettspresident.

4
.
November
11:30
12:30

Lunsj

4
.
November
12:30
13:30

Hvilken betydning har aktivitetssentre og dagsentrene for de som bruker dem?

Lill Susann Ynnesdal Haugen, kommunepsykolog, PHD

Lokale aktivitetssentre og dagsentre er under press fra økonomiske styringslogikker, men utgjør et viktig lavterskeltilbud innenfor psykisk helsevern. Hvilken betydning dette utgjør for brukere og ansatte er noe kommunepsykolog, Lill Susann Ynnesdal Haugen har tatt doktorgrad i. Hun vil presentere sin avhandling på konferansen.

Hvordan opprettholde god kvalitet i en virksomhet med begrensede ressurser?

Annika Meinhardt, Arena för utveckling, Sverige

Ofte snakkes det om penger - de skal spares, spares og spares igjen. Det viktige er budsjett i balanse. Samtidig må virksomheten fungere, og vi må levere god kvalitet. Alle menneskene vi møter i våre daglige aktiviteter er verdig en meningsfull aktivitet. Hvordan kan vi gjøre for å lykkes, begge deler? Det er viktig at alle er involvert og har en dyp forståelse av hvorfor vi trenger å spare og effektivisere. Hvordan kan vi involvere våre ansatte på dette uten å miste gleden og håndterbarheten i jobben? Hvordan kan vi jobbe smartere uten å løpe raskere? Hvordan får vi ideene til en smartere måte å jobbe på?

4
.
November
14:45
15:30

Kunnskapsbasert miljøterapi

Trine Lise Bakken, Førsteamunensis

Trine Lise Bakken er en av flere tydlige fagstemmer i miljøterapien i dag, og hun har nettopp gitt ut læreverket - Håndbok i miljøterapi. Her ser hun nærmere på kunnskapsbasert praksis i miljøterapi - hva er dette? Hvordan får man det til i praksis?.

Kraften i det å bli sett!

Pelle Sandstrak, skuespiller og regissør

Pelle er en av Scandinavias beste foredragsholdere, og er et levende live-show i Tourett-syndrom. Hans historie er en vekker i å se andre mennesker, bak diagnose, bak utfordrende atferd og bak de fasadene vi som mennesker gjemmer oss bak. Pelle Sandstrak er norsk-svensk komiker, skuespiller og regissør som reiser verden rundt med forestillingen om sitt eget liv med Tourettes syndrom.

5
.
November
8:55
8:55

Dag 2 - Dagen starter med paraleller

SPOR 1: Psykatri

Kl. 09.00 - 09.45 Hvordan opplever mennesker med rus- og psykisk lidelse recovery, og hva vil det si for tjenestene å arbeide recoveryorientert?

Eva Brekke, Spesialist i rus- og avhengighetspsykologi og klinisk samfunnspsykologi

Eva Brekke vil presentere sitt doktorgradsprosjekt. Hun vil gi svar på noen sentral spørsmål i sin forskning

  • Hvordan ser recovery (bedring) ut for brukerne? For behandlere? For ansatte i kommunen?
  • Mange sier de arbeider recoveryorientert, men hva betyr det? Hva skiller en recoveryorientert praksis fra en ‘vanlig’ praksis?
  • Hvilke utfordringer kan man møte når man ønsker å jobbe recoveryorientert?

Kl. 10.00 -10.45 Musikkterapi som berører psykisk helse - Om implementering av musikkterapi i Rus- og psykisk helsetjeneste

Kjernen i musikkterapi er å fremme livskvalitet, og hjelpe folk med egen bedringsprosess. Dette sier foredragsholder Torhild Kielland som er forfatter av etableringsboken for musikkterapi. Man kan enten spille selv eller lytte, og dele musikkerfaringer. Det er fin innfallsvinkel til å snakke om følelser, hvem man er som menneske, og hvilke preferanser man har. Det er et fint supplement til samtaleterapi og andre terapiformer, og kan styrke og styrkes av de andre terapeutiske prosessene. Torhild vil i sitt foredrag si noe om implementering av musikkterapi og hvordan dette kan praktiseres på Dagsenteret. I tillegg vil hun presentere etableringsboken og benytte seg av denne.

Spor 2 Utviklingshemmede

Kl.09.00 -09.45 Mulighetsrommet fra aktivitet til ordinært arbeidsliv. Hvilkemuligheter finnes det for de som står lengst unna arbeidslivet, men som vil noe mer?

Personer med utviklingshemming er kanskje dengruppen som i aller størst grad er ekskludert fra arbeidslivet, sierførsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, Hege Gjertsen. Nå er hunog flere kolleger ferdig med et treårig forskningsprosjekt som har sett påhvordan denne gruppen bedre kan inkluderes i det ordinære arbeidslivet.

Kl. 10.00-10.30 Motitech bidrar til økt livskvalitet

Det er ikke alltid like enkelt å holde seg fysiskaktiv når man blir eldre. Årsakene kan både være mangel på tilrettelagtemuligheter og mangel på motivasjon. Motiview ble utviklet for å motivere tilfysisk aktivitet gjennom visuell stimulus. Verktøyet bidrar til høyerelivskvalitet for eldre og mennesker med demens. Med en kombinasjon av video,musikk og sykling brukes løsningen til både fysisk og kognitiv aktivitet.

Kl.10.45 -11.30 «Å gi de utviklingshemmede en stemme» – Om multifunksjonshemmedeog interessekartlegging.

Når det kommer til aktiviteter og stimuli som primært er sansemessige, har en person med multifunksjonshemning nødvendigvis ikke nedsatt funksjonsevne i det hele tatt. Dette mener seniorrådgiver i Statped, Terje Dalen som vil presentere viktigheten rundt en slik kartlegging.

Spor 3 Personer med demens

Kl.09.00 -09.45 Motitech bidrar til økt livskvalitet

Det er ikke alltid like enkelt å holde seg fysisk aktiv når man blir eldre. Årsakene kan både være mangel på tilrettelagte muligheter og mangel på motivasjon. Motiview ble utviklet for å motivere til fysisk aktivitet gjennom visuell stimulus. Verktøyet bidrar til høyere livskvalitet for eldre og mennesker med demens. Med en kombinasjon av video, musikk og sykling brukes løsningen til både fysisk og kognitiv aktivitet.

Kl. 10.00 -11.30 Hvordan etablere best mulige dagaktivitetstilbud for personer med demens?

Signe Tretteteig, Spesialrådgiver forskning, utvikling og formidling ved Nasjonal kompetansesenter for aldring og helse vil komme med nasjonale anbefalinger. Dagaktivitetstilbud skal bidra til en meningsfull hverdag med fokus på aktivitet, opplevelse av mestring, trygghet og sosialt samvær. Men hvordan etableres dette i praksis? Foredraget vil også presentere det tidsaktuelle Tunet - dagaktivitetstilbudet og det rykende ferske e-læringskurset og som er gratis og som lanseres den 1. Oktober 2021.

5
.
November
11:30
12:30

Lunsj

5
.
November
12:30
13:15

Ansvar og etikk i miljøarbeid

Psykolog og forfatter Per Lorentzen

Hvordan kan fagpersoner drøfte og forstå etiske utfordringer i praksis? Hva vil det si å ta personlig ansvar for sine faglige beslutninger? Hvilken betydning har profesjonell nærhet for etisk handling, og hvorfor er det viktig for fagpersoner å stole på sin egen sunne fornuft og moralske sans i mellommenneskelige relasjoner? Per Loretzen er psykolog og forfatter. Han har skrevet flere kjente fagbøker og er en ettertraktet foredragsholder.

Myndiggjorte brukere og umydigjorte hjelpere?

Professor Tor-Johan Ekeland avslutter konferansen

Tom Tvedt

Forbundsleder i NFU

Les mer

Tor-Johan Ekeland

Professor dr.philos, Høgskulen i Volda/Høgskolen i Molde.

Les mer

Pelle Sandstrak

Komiker, skuespiller og regissør

Les mer

Trine Lise Bakken

Førsteamanuensis

Les mer

Lill Susann Ynnesdal Haugen

Kommunepsykolog

Les mer

Annika Meinhardt

Arena för Utveckling, Sverige

Les mer

Eva Brekke

Spesialist i rus- og avhengighetspsykologi og klinisk samfunnspsykologi

Les mer

Torhild Kielland

Rådgiver

Les mer

Hege Gjertsen

Førsteamanuensis ved UiT, Norges arktiske universitet

Les mer

Astrid Skaar Andersen

Les mer

Terje Dalen

Seniorrådgiver i Statped

Les mer

Signe Tretteteig

Spesialrådgiver og sykepleier

Les mer

Per Lorentzen

Psykolog og forfatter

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Dropout­konferansen 2021

28
.
October
2021
︁
Thon Hotel Arena Lillestrøm
︁
Konferansen streames

AFT - konferansen 2021 - Rett person på rett plass

1
.
November
2021
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁

Dagsenterkongressen 2021

4
.
November
2021
︁
Quality Airport hotel Gardermoen
︁
Konferansen streames

Skolevegrings­konferansen 2021

8
.
November
2021
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim
︁
Konferansen streames

Mattemestring - Slik hjelper og motiverer vi elever i matematikk

15
.
November
2021
︁
Quality Airport hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim
︁
Konferansen streames

Omsorg ved livets slutt 2021

18
.
November
2021
︁
Thon Hotel Arena, Lillestrøm