Dropout­konferansen 2021

Frafall i videregående skole har vokst frem som et av problemområdene i norsk skole. Departementet lanserer nå en fullføringsreform for å lose elevene igjennom. Vil dette hjelpe skolen og elevene? Konferansen søker å gi et overblikk over utfordringene og mulighetene som helhet, samt gi praktiske løsninger, råd og gode eksempler på hva man kan gjøre for at elever ikke skal falle ut av skolen.

Tid

28
.
October
29
.
October
2021

Sted

Thon Hotel Arena Lillestrøm

Konferansier

Samuel Massie

Samuel Massie ble plutselig mediakjendis da båten Berserk forliste under en ekspedisjon i Antarktis i 2011. Historien som ligger til grunn for at Massie befant seg på Berserk under denne ekspedisjonen starter mange år tidligere. Skolegang frustrerte Samuel, på grunn av dysleksi ble det vanskelig å holde konsentrasjon og fokus – og veien til skulking og dop ble kort. På videregående dumpet han ut etter noen måneder, og endte opp med å henge med kompiser og bli stadig mer likegyldig. Samuel har deltatt i en rekke tv-programmer, som «Skal vi danse» (som deltaker og deretter programleder), «Tangeruddampen», «Berserk mot Sydpolen», «Jakten på Berserk» og «Sjøsprøyt». Han er involvert i utdannelse av Erfaringskonsulenter under mottoet «Gjør bagasje om til kompetanse», en ny yrkesgruppe med førstehånds erfaring fra rusmisbruk eller psykiske helseplager, som jobber med å hjelpe andre med tilsvarende utfordringer. Prosjektet «Hold fast» er også et av Massies hjertebarn. Prosjektet har som mål å være et selvfinansierende realiseringsprosjekt for mennesker i alle aldersgrupper som sliter i hverdagen. Det skal bestå av alt fra mennesker med rusproblemer til skadeproblematikk og handicap til mennesker i en vanskelig livssituasjon som trenger et lite avbrekk fra hverdagen på sjøen, litt veiledning og ikke minst MESTRING.

Les mer

Kategorier

Utdanning

Åpning av konferansen

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby har bekreftet at hun åpner konferansen. Hun vil dele siste nyheter om Kunnskapsdepartementets tiltak mot frafall i skolen.

Koronakrise i skolen. Hvem har betalt mest og hvordan retter vi det opp igjen?

Sigrun Gjerløw, Tankesmia Agenda

Elever i ungdomsskolen og på videregående har betalt en høy pris for nedstenging: krisen har rammet skjevt, og forsterket problemer som allerede var der. Hvordan sørger vi for at ikke frafallet øker som følge av pandemien, og hva gjør vi med økende sosiale forskjeller i skolen?

Sigrun Gjerløw Aasland er nestleder i tankesmia Agenda. Aasland har erfaring som politisk rådgiver for SVs stortingsgruppe og som leder for Norsk studentunion. Hun har en mastergrad i økonomi fra Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS) i Washington D.C., og Cand. mag. i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen.

Frafallet er størst på yrkesfag! Kan praksisbrev mot frafall i videregående skole være en god ordning?

Håkon Høst, NIFU

Praksisbrevordningen ligger brakk de fleste steder i landet. Dette er spesielt når man er så opptatt av frafall fra videregående og stadig diskuterer om yrkesfag er for teoretisk – og hvordan man kan gjøre det mer praktisk. Praksisbrev kan være en løsning for mange som står i fare for å droppe ut av skolen. Håkon Høst ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

28
.
October
13:45
15:15

Hvordan arbeide med hjemmesitteren sett ut fra nøkkelmetoden – en tilnærming som leder til forandring

Krysmynta Sjödin, Hemmasittere

Vi har invitert en av de beste eksemplene fra Sverige, med henhold til frafall - og skolevegringsproblematikk. Det finnes veier å gå for å komme seg videre! Dette sier Krysmyntha Sjödin som er psykoterapeut. Hun har arbeidet i mange år med «hjemmesittende» barn og unge.

Basert på hennes erfaring har hun utviklet en fungerende metode, som i stor grad er et spørsmål om vår holdning, utvidet kartlegging og en tverrfaglig profesjonalitet. I dette foredraget lærer du om:

  • Årsaker bak høyt skolefravær -forskning og kliniske erfaringer – Diagnosebegrepet
  • Nøkkelmetoden
  • Delaktighet
  • Motivasjon
  • Familiesamarbeid
  • Hvordan følge opp elever i en koronatid?

Norskledende storsatsing skal få flest mulig barn og unge til å fullføre skolegangen.

Mette Bunting, Instituttleder Campus Porsgrunn

En modell som bla. får fram ungdommens egne stemmer om deres egen situasjon, en helhetlig modell som ikke bare ser på fag og læring, men også på bakgrunn, erfaringer og forståelsesrammer. Tanken her er at alle som jobber med barn og unge skal få sette seg inn i deres bakgrunn og kontekst, Mette Bunting ved UIS har fått med seg flere partnere i Europa for å utvikle denne modellen.

«Aldri gi opp»

Marco Elsafadi er en svært etterspurt foredragsholder i Norge. Han har et spesielt forhold til å hjelpe unge som står i fare for å droppe ut av skolen. I sitt foredrag vil han bl.a. dele:

  • sin egen historie
  • Hvordan tenker en «dropout»
  • Hvordan jobbe med og motivere en potensiell dropout

Marco Elsafadi har bakgrunn som palestinsk flyktning, er en ildsjel, en TV-personlighet og har vært basketballspiller på toppnivå, med hele 12 år på norske landslaget. Sommeren 2009 ble

Marco rammet av en alvorlig nervesykdom som lammet ham fra brystet og ned. Etter et seks måneders sykehusopphold, trente han seg opp fra rullestolen til å fullføre Berlin Maraton høsten 2010. Våren 2012 ble han seriemester og Norgesmester med basketball-laget Frøya, og i 2014vant han Mesternes Mester. Han har mottatt en rekke priser både som basketballspiller, foredragsholder og ildsjel.

Hvordan får vi verdens beste skole?

Edvard Botterli Udnes

Skolen er i for liten grad fleksibel, imøtekommende og tilpasset den enkelte elev. Dette mener Elevorganisasjonen. Skal vi få verdens beste skole, må vi ikke bare gi elever retten til å begynne, men også fullføre videregående skole. Vi skal ikke gi opp på elever selv om de sliter, men møte den enkelte med varme, omsorg og en tro på at alle kan snu det. Leder for elevorganisasjonen, Edvard Botterli Udnes vil presentere elevorganisasjonens forslag til tiltak mot frafall i skolen.

29
.
October
9:30
10:15

Det gode møtet som motivasjon til å fullføre

Eva Martinsen Dyrnes, HIOF

Frafallet er stort blant norske ungdommer i de yrkesfaglige programmene. Men det fins en gruppe elever som velger å fullføre mot alle odds. De befinner seg klart i risikosonen, med dårlige erfaringer fra tidligere skolegang og tidligere avbrudd. Det gode møtet kan være avgjørende for disse. Hva ligger i dette møtet, vil Dyrnes si mer om på konferansen. Funnene baserer seg på intervjuer med yrkesfagelever ved flere utdanningsprogram ved flere forskjellige skoler.

Skolevegring - Skolens rolle, utfordring og muligheter

Trude Havik - Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

Havik har skrevet sin doktorgrad om "skolens rolle for skolevegring». Skolevegring er et alvorlig problem som kan få store konsekvenser for barn og unge. Foredraget vil ha fokus på grunner og tiltak i skolen som kan være nyttige for å forebygge og avhjelpe skolevegring. Hun vil i sitt foredrag dele praktiske og nødvendige verktøy, for at man på et tidlig tidspunkt, kan forebygge mot frafall i skolen.

De unges egne opplevelser

Gro ramsdal. Førsteamuensis Unversitetet Harstad

De fleste ungdommer som ikke gjennomfører videregående skole kommer seg i jobb og klarer seg bra. Men noen blir værende utenfor utdanning og vanlig arbeidsliv en lang periode. Hva er ungdommenes egen forklaring? Omfattende forskning fra mange land viser at frafall i videregående skole påvirkes av fire hovedfaktorer: skoleprestasjoner, familiebakgrunn, skoleengasjement og skole-kontekst. Gro Hilde Ramsdal ved Institutt for vernepleie har sammen med andre forskere ved UiT, intervjuet de ungdommene som strever mest med å komme seg tilbake på sporet etter at de sluttet på videregående skole. Her forteller ungdommene om hvordan de selv opplever og forstår sine frafallsprosesser, prosesser som strekker seg fra barnehagen til siste året på videregående. Ungdommenes beskrivelser er på noen måter overraskende, og de bidrar med litt andre innfallsvinkler enn funnene fra kvantitativ forskning.

29
.
October
13:30
14:30

Lærerens rolle i arbeid med relasjonen til elever og mulighetene til å påvirke gjennom den

Håvard Tjora har 16 års erfaring som lærer, med fordypning i musikk og matematikk, en mastergrad innen spesialpedagogikk og etterutdanning innen læringsstiler. Han har kurset tusenvis av lærere gjennom flere hundre foredrag. Han har hjulpet svake elever tilbake til skolebenk og utdanning gjennom serien «Blanke ark» på TVNorge. Og han er forfatter av fire bøker, deriblant «Mattemagi», som er den mestselgende sakprosaboka for barn og ungdom i nyere tid. Og han har gjennom en årrekke vært spaltist i Dagbladet Magasinet.Han er et levende bevis på at læreren som ser, løfter og inspirerer barn ikke bare handler om studiepoeng eller forskning. Det handler om sosial interaksjon, om samspill, om kommunikasjon og evne til å forstå helheten. Håvard Tjora fikk Jonas-prisen i 2014 av Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han har «medvirket til å skape et romsligere og mer tolerant samfunn», sa juryen. Tidligere prisvinnere er folk som Gunnar Stålsett, Wenche Foss og Johann Olav Koss.

29
.
October
14:30

Avslutning


Guri Melby

Kunnskaps- og integreringsminister

Les mer

Håkon Høst

Forsker, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Les mer

Håvard Tjora

Lærer, forfatter og entusiast

Les mer

Marco Elsafadi

Foredragsholder relasjonshøvding

Les mer

Sigrun Gjerløw Aasland

Nestleder i tankesmia Agenda

Les mer

Krysmyntha Sjödin

Leg. psykoterapeut

Les mer

Mette Bunting

Instituttleder, Campus Porsgrunn

Les mer

Edvard Botterli Udnes

Leder i Elevorganisasjonen

Les mer

Eva Martinsen Dyrnes

Høgskolelektor, HIOF

Les mer

Trude Havik

Førsteamanuensis, PHD, Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

Les mer

Gro Hilde Ramsdal

Førsteamanuensis Institutt for vernepleie, Universitetet Harstad

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Dropout­konferansen 2021

28
.
October
2021
︁
Thon Hotel Arena Lillestrøm
︁
Konferansen streames

AFT - konferansen 2021 - Rett person på rett plass

1
.
November
2021
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁

Dagsenterkongressen 2021

4
.
November
2021
︁
Quality Airport hotel Gardermoen
︁
Konferansen streames

Skolevegrings­konferansen 2021

8
.
November
2021
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim
︁
Konferansen streames

Mattemestring - Slik hjelper og motiverer vi elever i matematikk

15
.
November
2021
︁
Quality Airport hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim
︁
Konferansen streames

Omsorg ved livets slutt 2021

18
.
November
2021
︁
Thon Hotel Arena, Lillestrøm