Dropout­konferansen 2022

I samarbeid med:
Event Partners:

Frafall i videregående skole har vokst fram som et av problemområdene i norsk skole. Hvilke tiltak vil hjelpe skolen og elevene? Konferansen søker å gi et overblikk over utfordringene og mulighetene som helhet, samt gi praktiske løsninger, råd og gode eksempler på hva man kan gjøre for at elever ikke skal falle ut av skolen.

Starter
31
.
January
2022
Event start:
January 31, 2022
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list
31
.
January
Jan 31
10:00
10:30

Betydningen av og veien til fullført og bestått videregående opplæring

Den kjente skoleforskeren, Thomas Nordahl  åpner årets konferanse. Han er professor og leder av Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

31
.
January
Jan 31
10:45
11:20

Koronakrise i skolen. Hvem har betalt mest og hvordan retter vi det opp igjen?

Axel Fjeldavli, Tankesmia Agenda

Elever i ungdomsskolen og på videregående har betalt en høy pris for nedstegning av skolen: krisen har rammet skjevt, og forsterket problemer som allerede var der. Hvordan sørger vi for at ikke frafallet øker som følge av pandemien, og hva gjør vi med økende sosiale forskjeller i skolen?

Axel Fjeldavli er rådgiver i tankesmia Agenda hvor han blant annet har skrevet flere Agenda-notater om utdanning og kompetanse. Fjeldavli har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har tidligere blant annet vært leder for Elevorganisasjonen i Norge.

31
.
January
Jan 31
12:30
13:30

Frafallet er størst på yrkesfag! Kan praksisbrev mot frafall i videregående skole være en god ordning?

Håkon Høst, NIFU

Praksisbrevordningen ligger brakk de fleste steder i landet. Dette er spesielt når man er så opptatt av frafall fra videregående og stadig diskuterer om yrkesfag er for teoretisk – og hvordan man kan gjøre det mer praktisk. Praksisbrev kan være en løsning for mange som står i fare for å droppe ut av skolen. Håkon Høst ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

31
.
January
Jan 31
13:45
15:15

Hvordan arbeide med hjemmesitteren sett ut fra nøkkelmetoden – en tilnærming som leder til forandring

Krysmynta Sjödin, Hemmasittere

Vi har invitert en av de beste eksemplene fra Sverige, med henhold til frafall - og skolevegringsproblematikk. Det finnes veier å gå for å komme seg videre! Dette sier Krysmyntha Sjödin som er psykoterapeut. Hun har arbeidet i mange år med «hjemmesittende» barn og unge.

Basert på hennes erfaring har hun utviklet en fungerende metode, som i stor grad er et spørsmål om vår holdning, utvidet kartlegging og en tverrfaglig profesjonalitet. I dette foredraget lærer du om:

  • Årsaker bak høyt skolefravær -forskning og kliniske erfaringer – Diagnosebegrepet
  • Nøkkelmetoden
  • Delaktighet
  • Motivasjon
  • Familiesamarbeid
  • Hvordan følge opp elever i en koronatid?
31
.
January
Jan 31
15:30
16:00

Norskledende storsatsing skal få flest mulig barn og unge til å fullføre skolegangen.

Mette Bunting, Instituttleder Campus Porsgrunn

En modell som bla. får fram ungdommens egne stemmer om deres egen situasjon, en helhetlig modell som ikke bare ser på fag og læring, men også på bakgrunn, erfaringer og forståelsesrammer. Tanken her er at alle som jobber med barn og unge skal få sette seg inn i deres bakgrunn og kontekst, Mette Bunting ved UIS har fått med seg flere partnere i Europa for å utvikle denne modellen.

31
.
January
Jan 31
16:15
17:15

«Aldri gi opp»

Marco Elsafadi er en svært etterspurt foredragsholder i Norge. Han har et spesielt forhold til å hjelpe unge som står i fare for å droppe ut av skolen. I sitt foredrag vil han bl.a. dele:

  • sin egen historie
  • Hvordan tenker en «dropout»
  • Hvordan jobbe med og motivere en potensiell dropout

Marco Elsafadi har bakgrunn som palestinsk flyktning, er en ildsjel, en TV-personlighet og har vært basketballspiller på toppnivå, med hele 12 år på norske landslaget. Sommeren 2009 ble

Marco rammet av en alvorlig nervesykdom som lammet ham fra brystet og ned. Etter et seks måneders sykehusopphold, trente han seg opp fra rullestolen til å fullføre Berlin Maraton høsten 2010. Våren 2012 ble han seriemester og Norgesmester med basketball-laget Frøya, og i 2014vant han Mesternes Mester. Han har mottatt en rekke priser både som basketballspiller, foredragsholder og ildsjel.

1
.
February
Feb 1
9:00
9:20

Hvordan får vi verdens beste skole?

Edvard Botterli Udnes

Skolen er i for liten grad fleksibel, imøtekommende og tilpasset den enkelte elev. Dette mener Elevorganisasjonen. Skal vi få verdens beste skole, må vi ikke bare gi elever retten til å begynne, men også fullføre videregående skole. Vi skal ikke gi opp på elever selv om de sliter, men møte den enkelte med varme, omsorg og en tro på at alle kan snu det. Leder for elevorganisasjonen, Edvard Botterli Udnes vil presentere elevorganisasjonens forslag til tiltak mot frafall i skolen.

1
.
February
Feb 1
9:30
10:15

Det gode møtet som motivasjon til å fullføre

Eva Martinsen Dyrnes, HIOF

Frafallet er stort blant norske ungdommer i de yrkesfaglige programmene. Men det fins en gruppe elever som velger å fullføre mot alle odds. De befinner seg klart i risikosonen, med dårlige erfaringer fra tidligere skolegang og tidligere avbrudd. Det gode møtet kan være avgjørende for disse. Hva ligger i dette møtet, vil Dyrnes si mer om på konferansen. Funnene baserer seg på intervjuer med yrkesfagelever ved flere utdanningsprogram ved flere forskjellige skoler.

1
.
February
Feb 1
10:30
11:30

Om ungdom og psykisk helse - Når opprøret vendes innover

Liv Sand, PhD psykologspesialist

Dagens ungdomsgenerasjon blir ofte beskrevet som flinke, sunne og veltilpassede. Nyere forskning viser at stadig flere ungdommer beskriver indre uro, stress og prestasjonsangst.  Flere knytter dette til strengere idealer for utseende, popularitet og skoleprestasjoner.  I hvilken grad kan prestasjonsangst og perfeksjonisme påvirke selvbilde og trivsel blant unge idag, og hvordan kan man øke robustheten mot et slikt press?

De unges egne opplevelser

Gro ramsdal. Førsteamuensis Unversitetet Harstad

De fleste ungdommer som ikke gjennomfører videregående skole kommer seg i jobb og klarer seg bra. Men noen blir værende utenfor utdanning og vanlig arbeidsliv en lang periode. Hva er ungdommenes egen forklaring? Omfattende forskning fra mange land viser at frafall i videregående skole påvirkes av fire hovedfaktorer: skoleprestasjoner, familiebakgrunn, skoleengasjement og skole-kontekst. Gro Hilde Ramsdal ved Institutt for vernepleie har sammen med andre forskere ved UiT, intervjuet de ungdommene som strever mest med å komme seg tilbake på sporet etter at de sluttet på videregående skole. Her forteller ungdommene om hvordan de selv opplever og forstår sine frafallsprosesser, prosesser som strekker seg fra barnehagen til siste året på videregående. Ungdommenes beskrivelser er på noen måter overraskende, og de bidrar med litt andre innfallsvinkler enn funnene fra kvantitativ forskning.

1
.
February
Feb 1
13:30
14:30

Lærerens rolle i arbeid med relasjonen til elever og mulighetene til å påvirke gjennom den

Håvard Tjora har 16 års erfaring som lærer, med fordypning i musikk og matematikk, en mastergrad innen spesialpedagogikk og etterutdanning innen læringsstiler. Han har kurset tusenvis av lærere gjennom flere hundre foredrag. Han har hjulpet svake elever tilbake til skolebenk og utdanning gjennom serien «Blanke ark» på TVNorge. Og han er forfatter av fire bøker, deriblant «Mattemagi», som er den mestselgende sakprosaboka for barn og ungdom i nyere tid. Og han har gjennom en årrekke vært spaltist i Dagbladet Magasinet.Han er et levende bevis på at læreren som ser, løfter og inspirerer barn ikke bare handler om studiepoeng eller forskning. Det handler om sosial interaksjon, om samspill, om kommunikasjon og evne til å forstå helheten. Håvard Tjora fikk Jonas-prisen i 2014 av Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han har «medvirket til å skape et romsligere og mer tolerant samfunn», sa juryen. Tidligere prisvinnere er folk som Gunnar Stålsett, Wenche Foss og Johann Olav Koss.

1
.
February
Feb 1
15:00

Avslutning


Tidspunkt

Date

31
.
January
1
.
February
2022
Jan 31
February 1, 2022

Sted

LoCation

Quality Airport Hotel Gardermoen

Konferansier

Samuel Massie

Samuel Massie er kjent for masse engasjement, motivasjon, og livsglede. Dette er Samuel Massies nye liv. Den tidligere skoletrøtte og motivasjonsløse tenåringen ble kastet ut i en mediastorm uten like da seilskuten «Berserk» forsvant i ishavet. I dag er han blitt populær programleder og konferansier.

Kategorier

Categories

Utdanning
No items found.

Thomas Nordahl

Professor

Les mer

Marco Elsafadi

Foredragsholder relasjonshøvding

Les mer

Håvard Tjora

Lærer, forfatter og entusiast

Les mer

Håkon Høst

Forsker

Les mer

Samuel Massie

Konferansier og foredragsholder

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

IPS konferansen 2023

4
.
May
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
February
2023
︁
Konferansen streames

Lærlingkonferansen 2023

4
.
May
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
16
.
February
2023
︁
Konferansen streames

Dropoutkonferansen 2023

10
.
May
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
February
2023
︁
Konferansen streames

Skolevegringskonferansen 2023

22
.
May
2023
︁
Scandic Ishavshotel Tromsø
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
February
2023
︁
Konferansen streames

Psykisk helse i skolen

24
.
May
2023
︁
Clarion Collection Hotel Aurora Tromsø
︁
Påmeldingsfrist:
9
.
February
2023
︁
Konferansen streames

Unge utviklingshemmede og løsninger mot arbeidslivet

1
.
June
2023
︁
Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127, 7031 Trondheim
︁
Påmeldingsfrist:
9
.
February
2023