Dropoutkonferansen 2023

I samarbeid med:
Event Partners:

Frafall i videregående skole har vokst fram som et av problemområdene i norsk skole. Hvilke tiltak vil hjelpe skolen og elevene? Konferansen søker å gi et overblikk over utfordringene og mulighetene som helhet, samt gi praktiske løsninger, råd og gode eksempler på hva man kan gjøre for at elever ikke skal falle ut av skolen.

Starter
10
.
May
2023
Event start:
May 10, 2023
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list
10
.
May
May 10
10:00
11:30

Generasjon prestasjon - om frafallet i skolen og hva som ligger bak dette?

Frafall i videregående skole er et problem som kan løses. I mange tilfeller er det de mest sensitive og verdiorienterte elevene som først kjenner ulyst og ubehag. De senere årene har det blitt et stadig sterkere fokus på tenåringer og unge voksne som blir utslitte og deprimerte fordi de opplever at de må prestere på «alle» områder i livet. Gjennom dette foredraget vil Psykolog Trond Haukedal åpne sin verktøykasse for deg som arbeider med frafallet i videregående skole.

10
.
May
May 10
11:30
12:30

lunsj

10
.
May
May 10
12:30
13:15

Ny Rapport! Slik styrker man overgangen for sårbare elever til videregående opplæring

Hva kan vi gjøre for sårbare unge 10. klassinger for å styrke overgangen til å fullføre videregående opplæring? Hvordan styrker vi de unges psykiske helse? Og hva skal til for at de unge takler motgang og utfordringer, blir mer robuste og utvikler seg? Velferdsforskningsinstituttet NOVA har gjennomført en evaluering av metoden Flyt. Dette er et livsmestringsprogram for ungdommer på 10. trinn initiert av Kronprinsparets fond. Den bærende ideen med metoden Flyt er å gi unge metoder og kompetanser som bedrer deres muligheter til å gjennomføre skolen. Foredraget vil trekke fram spørsmål som ble stilt i denne undersøkelsen:

I hvilken grad opplever deltakerne økt livsmestring?

Fører deltakelse i Flyt til økt vennskap?

Fører deltakelse i Flyt til økt tilstedeværelse på skolen?

I hvilken grad uttrykker deltakerne at de har fått økt innsikt i egne ønsker og valg for framtiden?

Elever som ble valgt ut i denne undersøkelsen har en større risiko for å bli frafallselever enn andre elever. Forsker Jon Rogstad vil oppsummere rapporten og presentere verdifull overføringsverdi til oss på konferansen.

Elever på «skjermet avdeling» - Om det digitale dopet og de unges skjermbruk

Alt for mange av dagens elever befinner se i et parallelt univers hvor skjermer fylt med sosiale mediers endeløse feed tar mye av deres oppmerksomhet. Med mobiltelefon og PC i timene melder de seg gjerne ut av undervisningen store deler av skolehverdagen. Hva er konsekvensene? Hva kan gjøres for å bremse denne utviklingen, og er det i det hele tatt mulig?

KarriereFinnmark vil presentere forebyggende tiltak og samhandling med skolen

10
.
May
May 10
14:30
15:00

Effekten av intensive tiltak med mål om økt skolenærvær for elever med problematisk skolefravær

Høyt fravær fra skolen er en stor utfordring. Eleven går glipp av mye opplæring, og det kan føre til at eleven ikke får standpunktkarakter. Høyt fravær er også en risikofaktor for frafall på videregående skole. I Norge faller en av fire elever fra videregående opplæring.  

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet  å utføre et systematisk litteratursøk med sortering om intensive tiltak for problematisk skolefravær. Studiene tok for seg mange ulike tiltak, inkludert kognitiv atferdsterapi, motiverende tiltak og lignende.

Folkehelseinstituttet mener ut fra sitt søk av ulike tiltak vil kunne hjelpe eleven møte på skolen og fullføre - Hvilke da?

10
.
May
May 10
15:15
16:00

Livsmestring og psykisk helse i skolen - Verktøy som gir håp for de som blir gitt opp

Hvordan kan man få en bredere forståelse av hva læring i et praktisk læringssenter er - slik at vi gi tanker og håp for de som blir gitt opp for tidlig i skolen. Hva trenger yrkesfaglærere for å mestre den vanskelige situasjonen som er i klasserommene hvor flere av de «svake» elevene ønsker å utdanne seg samtidig som de sliter psykisk, har lite mestring og opplever ulike problemer rundt det å gå på skole.

11
.
May
May 11
9:00
9:45

Slik forebygger vi fraværet i skolen - konkrete strategier og opplegg for oppfølging av enkeltelever som har høyt fravær

Skoledropout er nesten alltid en ikke planlagt konsekvens av gradvis økende skolefravær. Forebygging av høyt fravær er derfor en  god strategi for å forebygge dropout. Lærere og annet skolepersonell trenger konkrete strategier og opplegg for oppfølging av enkeltelever som har høyt fravær, eller for generell forebygging av fravær.

I dette innlegget gjennomgås et konkret opplegg for å forebygge fravær på skolen. Mesteparten av fraværet som er relatert til helseproblemer angår psykiske lidelser og psykiske plager som for eksempel angst, depresjon og søvnvansker. Selv om disse plagene kan være legitime årsaker til fravær, er fraværet oftest ikke helsefremmende eller kurativt, og vil kunne øke risikoen for dropout på sikt. Fraværet kan forebygges ved å gi elevene innsikt i unngåelsesatferd ved angst, aktivisering ved depresjon, og søvnhygiene ved søvnplager. Fravær kan også skyldes forhold utover helseproblemer. I innlegget gjennomgås også hvordan man kan snakke om elever om uheldige effekter av sosiale medier, og om prokrastinering. Opplegget kalles GPS-modellen, forkortelse for «gå på skolen».

11
.
May
May 11
10:00
10:45

Hvordan kan man sikre den gode overgangen til videregående skole?

Allerede tidlig på ungdomsskolen vil lærere være bekymret for enkeltelever og hvordan de skal takle videregående skole. Noen av disse enkeltelevene vil også mangle voksenpersoner hjemme som kan være gode rådgivere og rollemodeller i strategiske valg om skolegang. I MIO-prosjektet har vi utviklet en modell for overgangsarbeidet som innebærer tett samarbeid mellom ungdomsskole og videregående skole, koordinert av rådgiver i den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten. I innlegget gjennomgås denne modellen basert på erfaringer fra utprøving på Bodin videregående skole.

11
.
May
May 11
11:00
12:00

Hvordan unge og eldre læringskolleger samskaper en skole full av energi og framtidshåp?

UngInvest AIB er en praksisnære og styrkebasert læringsarena eid av Viken fylkeskommune.  opplæringen bygger på nasjonale læreplaner og verksteder knyttet til videregående skoles utdanningsprogram. Det også gis tilbud innenfor fellesfag, med mulighet til å ta eksamen på både grunnskole og videregående skoles nivå.  Læringsarenaen har en kultur preget av et levende, likeverdig læringsmiljø, hvor eldre (medarbeidere) og yngre læringskolleger (ungdommer/elever) anerkjenner hverandre og hverandres kompetanse. Nå kan du få innblikk i hvordan et kontinuerlig styrkebasert utviklingsarbeid og styrkebaserte verktøy kan bidra til å øke gjennomføringen av vgo.  Foredraget gjennomføres sammen med yngre læringskolleger.

11
.
May
May 11
12:15
13:00

Karrierehelse skaper morgendagens arbeidsliv

Alle har en karrierehelse. Dette handler om hvem du blir i møte med jobben, og hvem du lar jobben bli i møte med deg. Jobb og karriere er noe annet i dag enn tidligere. I et arbeidsliv som krever mer av oss enn tidligere er det viktig å ta vare på karrierehelsen. Det er nok å følge med på, og sette seg inn i, særlig i rollen som veileder. Hvem blir du i møte med arbeidsoppgavene, lederen din, kollegene dine, og kandidatene dine? Bærekraftige karrierehelse er avgjørende for hvordan du jobber med arbeidsinkludering. I foredraget møtes Bloom og Anderstuen i skjæringspunktet mellom to fagfelt som kaster nytt lys over betydningen av mening, motivasjon og mestring i arbeid.

Konferansier; Elaine Bloom er en ettertraktet karriereveileder og foredragsholder med tverrfaglig kompetanse innen ledelse og veiledningsfagfeltet. Hun vil sammen med religionsviter og karriereveileder; Ståle Anderstuen invitere deltakere til en samtale rundt dette tema.

11
.
May
May 11
13:00
14:00

Lunsj

Tidspunkt

Date

10
.
May
11
.
May
2023
May 10
May 11, 2023

Sted

LoCation

Thon Oslo Airport

Konferansier

Elaine Bloom

Elaine Bloom driver står bak www.karrierehelse.no – Karrierehelse skaper morgendagens arbeidsliv, og hun driver selskapet www.elainebloom.no – fra usikkerhet til klarhet, ro og mening. Hun er sertifisert innenfor nevrovitenskap spisset mot leder- og organisasjonsutvikling fra MIT Sloan. Hun har en mastergrad i karriereveiledning, er utdannet pedagog og sertifisert master Coach. Elaine brenner for en helhetlig tilnærming til karriereveieldning, og er særlig opptatt av karrierehelse. Hun er en svært ettertraktet karriereveileder, foredragsholder og fasilitator. Hun er tidligere avdelingsleder med resultat, personalansvar og driftsansvar, samt tidlgiere fagansvarlig leder og prosjektleder med fokus på karriereutvikling. Hun har bred erfaring i arbeide med nedbemanning, omstilling og organisasjonsutvikling. Elaine har jobbet nasjonalt og internasjonalt med flere tusen mennesker i alderen 16-64 år fra over 71 land, og mangfold, inkluderingskompetanse, sosial rettferdighet og fellesskap står sentralt i hennes arbeid. Elaine er fag- og utviklingsansvarlig for karriereveieldning på Universitet i Oslo, og jobber bl.a. med et spennende prosjekt ved Karrieresenteret ved Universitet i Oslo. Innovative og unike karrierestøtte som integreres som en del av studentenes utdanningsløp er under utvikling. Hun står for øvrig bak podkasten "Karriereveiledning med Elaine". Har YouTubekanalen «Karrieretips med Elaine», og er kjent fra serien "Karriereveilederen" fra NRK Nett TV

Kategorier

Categories

No items found.

Trond haukedal

Psykolog og forfatter

Les mer

Ingebjørg Mæland

Virksomhetsleder

Les mer

Arnstein Mykletun

Professor II

Les mer

Elaine Bloom

Karriereveileder og foredragsholder

Les mer

Jon Rogstad

Professor og Sosiolog

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

IPS konferansen 2023

4
.
May
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
February
2023
︁
Konferansen streames

Lærlingkonferansen 2023

4
.
May
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
16
.
February
2023
︁
Konferansen streames

Dropoutkonferansen 2023

10
.
May
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
February
2023
︁
Konferansen streames

Skolevegringskonferansen 2023

22
.
May
2023
︁
Scandic Ishavshotel Tromsø
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
February
2023
︁
Konferansen streames

Psykisk helse i skolen

24
.
May
2023
︁
Clarion Collection Hotel Aurora Tromsø
︁
Påmeldingsfrist:
9
.
February
2023
︁
Konferansen streames

Unge utviklingshemmede og løsninger mot arbeidslivet

1
.
June
2023
︁
Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127, 7031 Trondheim
︁
Påmeldingsfrist:
9
.
February
2023