Fosterhjemskonferansen 2023

I samarbeid med:
Event Partners:

En landskonferanse om oppfølging av fosterhjem og fosterhjemsbarn. Undersøkelser av fosterforeldrenes egnethet som foreldre og tilknytning til barn og unge. Tør vi bli en fosterfamilie og hvilke utfordringer ligger i dette? Kari Killen, Marit Skivenes, Øyvind kvello kommer er noen av foredragsholderne.

Starter
2
.
November
2023
Event start:
November 2, 2023
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list

Barnevernutvalgets rapport og anbefalinger som berører fosterhjem

2
.
November
Nov 2
10:00
10:30

Barnevernsutvalget har vurdert tiltak for å styrke rettssikkerheten i alle ledd av barnevernets arbeid, fra undersøkelsesfasen til ettervernsfasen. Hvilke anbefalinger gir rapporten som berører fosterhjem? 

Marit Skivenes er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Skivenes er en internasjonalt anerkjent barnevernsforsker som blant annet har forsket på beslutningsprosessene i barnevernet, terskler for omsorgssvikt og barns rettigheter og medvirkning. Skivenes har også gjennom sin forskning studert barnevernets praksis og hvordan barnevernet er organisert i Norge og andre land

Oppfølging av fosterhjem og fosterbarn

2
.
November
Nov 2
10:30
11:15

Dette er et brennhett tema nå om dagen. Media trekker fram ordet "uansvarlig oppfølging av barn i fosterhjem" eller rapporter som avdekker "manglende oppfølging av barn i fosterhjem" Barnevernstjenesten har her et ansvar for å følge opp og føre kontroll med hvert enkelt barns situasjon i fosterhjemmet. Men hva betyr dette i praksis? 

Iselin Kjelsaas vil holde et foredrag om emnet. Hun har blant annet vært med å gjennomføre prosjektet «Best egnede tiltak når barn skal bo utenfor foreldrehjemmet», en rapporten som omhandler oppfølging av fosterbarn og fosterhjem, med særlig vekt på besøk i fosterhjemmet. Med utgangspunkt i intervjuer med barnevernsansatte, en spørreundersøkelse rettet mot alle kommunene, og en omfattende internasjonal litteraturgjennomgang, har undersøkelsen kartlagt dagens praksis og punkter som er nødvendige å oppfylle for god oppfølging av fosterhjem og fosterbarn.

Fosterforeldrenes rolle som kompenserende og kompletterende tilknytningspersoner

2
.
November
Nov 2
11:30
13:00

Betydningen av tilknytning mellom barn og foreldre er viktig for relasjonen og omsorgen i fosterfamilien. Foredraget legge vekt på følgende tema:

·      Hva slags konsekvenser vil utrygg tilknytning til barn og unge ha? 

·      Hvordan kan vi hjelpe barn i risiko og deres foreldre? 

·      Viktigheten av å knytte tilknytning til rollen forelder som kompenserende og kompletterende tilknytningspersoner. 

·      Hvordan er fosterforeldrenes egnetheten til oppgaven og hvilke muligheter har vi for å undersøke om familien er godt nok egnet til dette?

Kari Killén er forsker, kliniker, sosionom, M.A. psyk. soc., dr.philos. og forsker emeritus ved NOVA. Hun har arbeidet ett år i London hos tilknytningsteoriens far, John Bowlby og to år ved barnepsykiatrisk klinikk ved universitetet i Chicago. Hun har forsket mye på tidlig foreldre- og barn-samspill og tilknytning, metodeutvikling innenfor omsorgssvikt og forebyggende arbeid. I 2002 fikk hun den internasjonale utmerkelsen Distinguished Career Award for Service and Contributions to the Prevention of Child Maltreatment.

Lunsj

2
.
November
Nov 2
13:00
14:00

Fra "bråkbøtte" til samabeidspartner for barnevernet

2
.
November
Nov 2
14:00
15:00

Tina Marie Nevland har en «bråkete» historie med barnevernet. – Da barna ble tatt fra henne i 2016 hadde hun mange år bak seg med massive tiltak: hjelpetiltak, kontrolltiltak, rusoppfølging og veiledning. Kontaktpersoner ble byttet ut, nye kom inn og tilliten forsvant i takt med skiftene.

Fra omtrent daglig kontakt med hjelpeapparatet, ble kontakten fraværende den dagen barna forsvant. Å sitte igjen alene, med skammen og sorgen som Tina gjorde er dødelig. Dette ble hennes fanesak når hun la seg inn i langtids døgnbehandling i 2017. En spesiell relasjon ble den avgjørende nøkkelen for Tina og hennes endringsprosess. Det var den som la grunnlaget for det livet hun lever idag.

Dette foredraget handler om veien fra dødens bakgate tilbake til livet. Nevland er opptatt av at det må være noen som følger foreldrene som blir fratatt den daglige omsorgen for barna sine og at den personen må våge å se bak de ulike smerteuttrykkene foreldre ofte viser. Hun vil få fram egne dyrekjøpte erfaringer og presentere kunnskapen og viktigheten rundt oppfølging av foreldre som står i den vanskeligste krisen i sitt liv.

Foredraget vil bli presentert sammen med kontaktperson og samarbeidspartner i barnevernstjensten i Stavanger, Anna Marie Teilgård. Teilgård.


Debatt! Skal vi ta et fosterhjemsoppdrag - Eller tør vi dette?

2
.
November
Nov 2
15:15
16:15

Barn står i en kø som vokser og vokser. I dag står mange barn i kø for å få et fosterhjem. De vet ikke hvor de skal bo og leve sine liv. Barn som allerede har hatt en tøff start på livet. Hvert år trengs det rundt 1000 nye fosterhjem i Norge. Fosterforeldre er de viktigste ambassadørene for å rekruttere nye, gode fosterhjem, men halvparten av disse er usikre på om de vil anbefale det til andre. Hva er årsaken til dette og hvordan kan vi snu denne trenden? 

Vi inviterer til debatt! V inviterer representanter fra fosterhjem, politikere og sentrale personer innen barnevern og fosterhjemstjenesten til å dele sine synspunkter.

Inspirasjonsforedraget! Vi ser nærmere på tenåringshjernen

3
.
November
Nov 3
9:00
10:00

Hva skjer inni tenåringshjernen? Hvordan kan vi som pårørende og hjelpeapparat møte ungdommene med forståelse om deres utviklingsprosess? Hvordan kan vi kommunisere med tenåringen på et språk vi begge forstår? "Samarbeidet mellom den voksne og ungdommen er som en gammel Skoda med en god sjåfør og en blodtrimmet Ferrari med en dårlig sjåfør"

Didrik Hægeland har lang erfaring som psykolog og er en svært engasjerende og erfaren foredragsholder. Foredraget er tilpasset for å hjelpe oss til tålmodighet, forståelse og ikke felle forhastede dommer over våre unge.

Små barns beskyttelsesstrategier

3
.
November
Nov 3
10:15
11:00

Hvordan kan man bruke informasjon om barnets relasjonshistorie for å forstå barnets relasjonsadferd i fosterhjemmet? Fosterforeldre ønsker jo å støtte barn de har fått ansvar for, på en best mulig måte. Barn som flytter til fosterhjem kan ofte han med seg uheldige relasjonserfaringer. De minste barna har også det.

I denne forelesningen skal vi se nærmere på små barn som utvikler et spekter av strategier for å utløse omsorg fra sine nære omsorgspersoner, og hvordan kunnskap om dette kan hjelpe fosterforeldre i å bygge en trygg relasjon til barnet.


Siw Lisbeth Karlsen er utdannet pedagog med div. videreutdanning og har 38 års erfaring fra arbeid med barnevernvern på ulikt nivå både i offentlig og privat sektor. Hun har erfaring med veiledning til utallige familier, beredskapshjem og fosterfamilier og har i tillegg arbeidet med fagutvikling og organisasjonsutvikling

Samvær mellom barn og unge og deres biologiske foreldre etter flytting til fosterhjem eller institusjon

3
.
November
Nov 3
11:15
12:00

Mange opplever en usikkerhet når de skal foreslå eller fastsette omfanget av og formen på samvær mellom barn og unge og deres biologiske foreldre etter flytting til fosterhjem eller institusjon. Noen barn kan og bør ha mer samvær enn det som har vært vanlig, mens noen barn vil ha det best med lite eller ingen samvær? Dette foredraget er et forsøk på å bistå i de individuelle vurderingene som bør gjøres.

Øyvind Kvello er professor ved NTNU.Han har tidligere utdannet psykologer og pedagoger ved NTNU og arbeidet innen BUP, PPT, familievernet og barnevernet. Øyvind har skrevet en rekke forskningsartikler, bidratt i mange nasjonale utredninger og utarbeidet statlige veiledere for flere hjelpetjenester. Kvello er en svært ettertraktet foredragsholder både nasjonalt og internasjonalt

Samvær etter omsorgsovertakelse - et praksisnært foredrag

3
.
November
Nov 3
12:15
13:00

Strev hos barn etter samvær, er svært krevende for barna selv og de som er rundt barnet. I dette foredraget vil Anne-Malin presentere en modell for samværsanalyse. Ved å bruke modellen vil fagpersoner lettere avdekke behov og dermed kunne iverksette egnede tiltak for å styrke samværskvaliteten og minke strevet barnet har i forbindelse med samvær.

Foredragsholder er klinisk spesialist i psykisk helse og fagbokforfatter

Lunsj

3
.
November
Nov 3
13:00
14:00

Konferansen avsluttes med lunsj

Tidspunkt

Date

2
.
November
3
.
November
2023
Nov 2
November 3, 2023

Sted

LoCation

Radisson Blu Gardermoen

Konferansier

Kategorier

Categories

Helse og omsorg
Psykisk helse
Utdanning
No items found.

Kari Killén

Dr.Philos

Les mer

Marit skivenes

Leder i barnevernsutvalget

Les mer

Anne - Malin Granerud

Klinisk spesialist og fagbokforfatter

Les mer

Didrik Hægeland​

Psykologspesialist

Les mer

Øyvind Kvello

Professor

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Ungt utenforskap

16
.
October
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
16
.
October
2023
︁
Konferansen streames

Fosterhjemskonferansen 2023

2
.
November
2023
︁
Radisson Blu Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
2
.
November
2023
︁
Konferansen streames

Gaming i læring og inkludering 2023

23
.
November
2023
︁
Radisson Blu Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
23
.
November
2023
︁
Konferansen streames

AFT konferansen - Rett person på rett plass

23
.
November
2023
︁
Radisson Blu Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
23
.
November
2023
︁
Konferansen streames

Integreringskonferansen 2023

30
.
November
2023
︁
Radisson Red Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
30
.
November
2023
︁
Konferansen streames

Hukommelsesteam konferansen

8
.
February
2024
︁
Radisson Blu Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
1
.
November
2023