Fosterhjemskonferansen 2023

I samarbeid med:
Event Partners:

En landskonferanse om oppfølging av fosterhjem og fosterhjemsbarn. undersøkelser av fosterforeldrenes egnethet som foreldre og tilknytning til barn og unge. Hva sier fosterhjemsunderøkelsen? Og tør vi bli en fosterfamilie og hvilke utfordringer ligger i dette?

Starter
2
.
November
2023
Event start:
November 2, 2023
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list

Barnevernutvalgets rapport og anbefalinger som berører fosterhjem

2
.
November
Nov 2
10:00
10:30

Barnevernsutvalget har vurdert tiltak for å styrke rettssikkerheten i alle ledd av barnevernets arbeid, fra undersøkelsesfasen til ettervernsfasen. Hvilke anbefalinger gir rapporten som berører fosterhjem? 

Marit Skivenes er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Skivenes er en internasjonalt anerkjent barnevernsforsker som blant annet har forsket på beslutningsprosessene i barnevernet, terskler for omsorgssvikt og barns rettigheter og medvirkning. Skivenes har også gjennom sin forskning studert barnevernets praksis og hvordan barnevernet er organisert i Norge og andre land

Oppfølging av fosterhjem og fosterbarn

2
.
November
Nov 2
10:30
11:15

Dette er et brennhett tema nå om dagen. Media trekker fram ordet "uansvarlig oppfølging av barn i fosterhjem" eller rapporter som avdekker "manglende oppfølging av barn i fosterhjem" Barnevernstjenesten har her et ansvar for å følge opp og føre kontroll med hvert enkelt barns situasjon i fosterhjemmet. Men hva betyr dette i praksis? 

Iselin Kjelsaas vil holde et foredrag om emnet. Hun har blant annet vært med å gjennomføre prosjektet «Best egnede tiltak når barn skal bo utenfor foreldrehjemmet», en rapporten som omhandler oppfølging av fosterbarn og fosterhjem, med særlig vekt på besøk i fosterhjemmet. Med utgangspunkt i intervjuer med barnevernsansatte, en spørreundersøkelse rettet mot alle kommunene, og en omfattende internasjonal litteraturgjennomgang, har undersøkelsen kartlagt dagens praksis og punkter som er nødvendige å oppfylle for god oppfølging av fosterhjem og fosterbarn.

Fosterforeldrenes rolle som kompenserende og kompletterende tilknytningspersoner

2
.
November
Nov 2
11:30
13:00

Betydningen av tilknytning mellom barn og foreldre er viktig for relasjonen og omsorgen i fosterfamilien. Foredraget legge vekt på følgende tema:

·      Hva slags konsekvenser vil utrygg tilknytning til barn og unge ha? 

·      Hvordan kan vi hjelpe barn i risiko og deres foreldre? 

·      Viktigheten av å knytte tilknytning til rollen forelder som kompenserende og kompletterende tilknytningspersoner. 

·      Hvordan er fosterforeldrenes egnetheten til oppgaven og hvilke muligheter har vi for å undersøke om familien er godt nok egnet til dette?

Kari Killén er forsker, kliniker, sosionom, M.A. psyk. soc., dr.philos. og forsker emeritus ved NOVA. Hun har arbeidet ett år i London hos tilknytningsteoriens far, John Bowlby og to år ved barnepsykiatrisk klinikk ved universitetet i Chicago. Hun har forsket mye på tidlig foreldre- og barn-samspill og tilknytning, metodeutvikling innenfor omsorgssvikt og forebyggende arbeid. I 2002 fikk hun den internasjonale utmerkelsen Distinguished Career Award for Service and Contributions to the Prevention of Child Maltreatment.

Lunsj

2
.
November
Nov 2
13:00
14:00

Fra "bråkbøtte" til samabeidspartner for barnevernet

2
.
November
Nov 2
14:00
15:00

Tina Marie Nevland har en «bråkete» historie med barnevernet. – De har anmeldt henne, tatt barna til en ukjent adresse og samarbeidet med henne har vært veldig vanskelig. I dag samarbeider hun med barnevernet. Barna ble tatt fra henne i 2016. Da var hun inne på massive tiltak: kontroll-tiltak, hjelpe-tiltak og rusoppfølging. Det som hun etterlyste var en stødig ansatt. Nevland er opptatt av at det må være noe eller noen som følger foreldrene som blir fratatt den daglige omsorgen for barna sine.

I dag samarbeider hun med barnevernet. Hun vil få fram sine erfaringer og presentere kunnskapen av viktigheten rundt oppfølging av foreldre i en vanskelig periode i sitt liv.

Foredraget vil bli presentert i lag med kontaktperson i barnevernet i Stavanger kommun, Anna Marie Teilgård

"Jeg tenker at noen bryr seg"

3
.
November
Nov 3
9:00
9:45

Flere og flere fosterbarn kommer fra minoritetsfamilier og plasseres i norske fosterhjem. Hvordan tilrettelegger vi for en god plassering? Årsaker til at disse barna vokser opp i en annen kultur enn sin egen, er at det er mangel på fosterhjem fra barns opprinnelsesland. I dette foredraget vil vi se på forhold som er viktige for at fosterbarn fra en annen minoritet skal oppleve en oppvekst hvor deres historie og identitet bevares.

Beate Heide er spesialpedagog og klinisk pedagog. Hun er i tillegg faglitterær forfatter med spesiell interesse for fosterhjemfeltet. Hun har også skrevet flere barnebøker.

Samvær mellom barn og unge og deres biologiske foreldre etter flytting til fosterhjem eller institusjon

3
.
November
Nov 3
10:00
11:00

Mange opplever en usikkerhet når de skal foreslå eller fastsette omfanget av og formen på samvær mellom barn og unge og deres biologiske foreldre etter flytting til fosterhjem eller institusjon. Noen barn kan og bør ha mer samvær enn det som har vært vanlig, mens noen barn vil ha det best med lite eller ingen samvær? Dette foredraget er et forsøk på å bistå i de individuelle vurderingene som bør gjøres.

Øyvind Kvello er professor ved NTNU.Han har tidligere utdannet psykologer og pedagoger ved NTNU og arbeidet innen BUP, PPT, familievernet og barnevernet. Øyvind har skrevet en rekke forskningsartikler, bidratt i mange nasjonale utredninger og utarbeidet statlige veiledere for flere hjelpetjenester. Kvello er en svært ettertraktet foredragsholder både nasjonalt og internasjonalt

Forededraget er ikke bekreftet ennå.

Lunsj

3
.
November
Nov 3
13:00
14:00

Konferansen avsluttes med lunsj

Tidspunkt

Date

2
.
November
3
.
November
2023
Nov 2
November 3, 2023

Sted

LoCation

Radisson Blu Gardermoen

Konferansier

Kategorier

Categories

Helse og omsorg
Psykisk helse
Utdanning
No items found.

Kari Killén

Dr.Philos

Les mer

Beate Heide

Spesialpedagog og forfatter

Les mer

Øyvind Kvello

Professor

Les mer

Marit skivenes

Leder i barnevernsutvalget

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Skolevegringskonferansen 2023 - Gjennomført

22
.
May
2023
︁
Scandic Ishavshotel Tromsø
︁
Påmeldingsfrist:
21
.
May
2023
︁
Konferansen streames

Barnevernkonferansen

1
.
June
2023
︁
Scandic Lerkendal Trondheim
︁
Påmeldingsfrist:
31
.
May
2023
︁
Konferansen streames

Ungdom og psykisk helse

8
.
June
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
14
.
June
2023
︁
Konferansen streames

Ungt utenforskap

15
.
June
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
14
.
June
2023
︁
Konferansen streames

Sykefraværskonferansen

15
.
June
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
1
.
June
2023
︁
Konferansen streames

Fosterhjemskonferansen 2023

2
.
November
2023
︁
Radisson Blu Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
June
2023