Frivillighetskonferansen 2022

I samarbeid med:
Event Partners:

Vi feirer frivillighetens år 2022 - En konferanse som vil presenterer de beste nyhetene for frivillig arbeid. Økt bistand fra regjeringen, metoder og verktøy for rekruttering. Samarbeid med kommunene og hvordan vi organiserer arbeidet vårt på best mulig måte.

Starter
7
.
November
2022
Event start:
November 7, 2022
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list

Tidspunkt

Date

7
.
November
8
.
November
2022
Nov 7
November 8, 2022

Sted

LoCation

Quality Airport Hotel Gardermoen

Konferansier

Samuel Massie

Samuel Massie er kjent for masse engasjement, motivasjon, og livsglede. Dette er Samuel Massies nye liv. Den tidligere skoletrøtte og motivasjonsløse tenåringen ble kastet ut i en mediastorm uten like da seilskuten «Berserk» forsvant i ishavet. I dag er han blitt populær programleder og konferansier.

Kategorier

Categories

Arbeid og velferd
Helse og omsorg
Utdanning
Psykisk helse
Diverse
7
.
November
Nov 7
10:45
11:30

Hvordan kan frivillige organisasjoner og kommunen samarbeide til innbyggerens beste?

Hvordan kan frivillige organisasjoner og kommuner kan samarbeide for økt deltakelse i lokale lag og foreninger? Hvilke gevinst vil dette være til beste for både innbyggerne, kommunen og de frivillige organisasjonene? Prosjektleder, Vanja Konradsen fra Frivillig Norge vil gi oss noen råd på dette.

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. De arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

7
.
November
Nov 7
12:30
13:00

Bergen er en foregangsby for frivillighet

Dette er visjonen til Bergen sitt arbeid med Frivilligheten framover. Byen har utarbeidet og vedatt en frivillighetsplan som gir en god oversikt på dialog og godt samarbeid mellom kommunen og frivillige lag og organisasjoner. På den måten skal Bergen styrke frivilligheten framover. Hva er viktig med en slik plan? Hvilken områder i planen fører til et godt samarbeid mellom instansene? Hva skal til for at Bergen by blir en foregangsby for frivilligheten?

Vi har invitert Endre Ytreland, leder for frivillighetsutvalget til presentere planen og visjonen på konferansen

7
.
November
Nov 7
13:15
14:00

Tilrettelegging for, og gevinst av, innvandrere i frivillig arbeid.

Sylo er opprinnelig fra Kosovo, og begynte som rådgiver i Agenda i april 2016. Hans primære fagområder er innvandring, integrering og populisme. Sylo er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen, og har tidligere jobbet blant annet som rådgiver i Den norske Helsingforskomiteen, generalsekretær i NOAS, underdirektør i UDI og generalsekretær i LIM (Likestilling, integrering og mangfold). Han har også sittet i Brochmann II-utvalget og er nå representant for allmenheten i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

7
.
November
Nov 7
14:15
15:15

En modell for økt frivillighet i eldreomsorgen

Norske sykehjem står ovenfor store utfordringer på grunn av kapasitet og mangel på oppfølging av den enkelte beboer. Og flere beboere kommer det til å bli. I tillegg har pandemien resultert i ensomhet og isolering av eldre. – Store deler av befolkningen bidrar som frivillige på en eller flere arenaer, men vi ser samtidig at altfor få er knyttet til helse- og omsorgssektoren. Det haster med tiltak som fremmer frivillighet, særlig i eldreomsorgen, spesielt innen aktiv omsorg og verdien av å fortsette med hobbyer og meningsfulle aktiviteter som er en rettighet den enkelte beboer har, også når de blir eldre og hjelpetrengende. Viktigheten av å nyttiggjøre ressursen de frivillige utgjør for å skape trivsel og glede ved norske sykehjem er stor og er nøkkelen for å kunne gi «nødhjelp» i eldreomsorgen.

Foredragsholderen har utviklet en modell for økt frivillighet. Den systematiserer personsentrert omsorg og personsentrert frivillighet for å kunne tilrettelegge for de gode opplevelsene som skaper økt motivasjon hos den enkelte frivillige i møte med beboere.

7
.
November
Nov 7
15:30
16:30

Ekspedisjoner i ditt liv - Kraften i det å våge og satse!

Frivillighetsarbeidet er alltid i endring. Stadige tilpasninger må til for å møte nye utfordringer. Da er det viktig å motivere og engasjere de rundt deg til innsats. Hvordan skal vi få dette til? 

Samuel Massie var han en skoletrøtt skulker med dårlige vaner og ingen planer for fremtiden. I dag er alt annerledes. Hva er grunnen til dette? - Jo våge å satse på nye ekspedisjoner i sitt liv har gitt resultater! Velge å  ta nye grep og steg for framtidige muligheter. Samuel snakker rett fra hjertet, og deler sine opplevelser og erfaringer om det å tørre å ta ekspedisjoner i sitt eget liv. Om å gjøre mer enn det som forventes. Om utholdenhet og stå-på-vilje. I dette foredraget er det mye å hente for oss i frivillig arbeid. som kanskje er i en endringsprosess.

Frivillighetens røtter er en kulturskatt for oss

«Frivilligheten har dype røtter i vår historie. Derfor er frivilligheten ulik mellom ulike land, men den synlig i måten samfunnet vårt er bygd opp både fysisk, politisk og mentalt. Demokratiet vårt bygger nettopp på frivillige strukturer og initiativ. Forståelsen for frivillighetens rolle i samfunnet er avgjørende for hvordan vi bygger fellesskap og nettverk i vårt samfunn.

Trine Skei Grande har lang fartstid fra norsk politikk, men har først og fremst brukt livet sitt i mange ulike frivillige organisasjoner fra 4H, Bygdeungdomslag til student- og elevbevegelse, ulike kulturorganisasjoner, styreleder i oppbyggingen av Frivillighetssentraler og Generalsekretær i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Hun tar dere med i en reise i frivillighetens historie for å øke forståelsen for vår rolle og muligheter for framtidens samfunn.»

8
.
November
Nov 8
10:15
10:45

Hva kan Frivilligheten bidra med for å motvirke ungt utenforskap?

Utenforskapskommisjonen i Stavanger har gjennomført et større arbeid for å få oversikt over ungt utenforskap i kommunen. Konklusjonen er nedslående. Dagens samfunn tar ikke i bruk de unges ressurser, det blir ikke gjort nok for å inkludere de som faller utenfor og hjelpeapparatet er ikke samordnet godt nok. Resultatet er store kostnader både for enkeltmennesker og for samfunnet. Rapporten viser også hvordan kommunen kan forebygge mot Ungt utenforskap. Frivillig sektor er en del av planen for å bidra her. Leder for Utenforskapskommisjonen og daglig leder i stiftelsen Kirkens Bymisjon vil gi presentere noen anbefalinger på områder der Frivillig arbeid kan bidra.

No items found.

Samuel Massie

Konferansier og foredragsholder

Les mer

Sylo Taraku

Forfatter og foredragsholder

Les mer

Trine Skei Grande

Partner, rådgiver politikk og samfunn

Les mer

Vanja Konradsen

Prosjektleder Frivillighet Norge

Les mer

Endre Ytreland

Leder for frivillighetsutvalget

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Frivillighetskonferansen 2022

7
.
November
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
5
.
August
2022
︁
Konferansen streames

AFT - konferansen 2022

9
.
November
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
1
.
July
2022
︁
Konferansen streames

Ungt utenforskap 2022

21
.
November
2022
︁
Quality Airport hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
August
2022
︁
Konferansen streames

Fremtidens karriereveiledning

21
.
November
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
August
2022
︁
Konferansen streames

Gaming i læring og inkludering 2022

24
.
November
2022
︁
Quality Airport hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
5
.
August
2022
︁
Konferansen streames

Integreringskonferansen 2022

28
.
November
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
August
2022