Gaming i læring og inkludering 2023

I samarbeid med:
Event Partners:

Ønsker du å lære hvordan spillpedagogikk og gaming kan brukes i læringssituasjoner og inkluderingsarbeid? Da er dette konferansen for deg! Sentrale spørsmål konferansen ønsker å belyse er; Hvordan og hvorfor bruke gaming og online dataspill som læringsressurser i arbeid med læreplanmål? Hvordan og hvordan kan unges interesse for gaming og e-sport omformes til kompetanse i arbeidslivet?

Starter
23
.
November
2023
Event start:
November 23, 2023
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list

Åpning med JUNG

23
.
November
Nov 23
10:00
10:15

JUNG er en kunst- og kulturorganisasjon som søker å samle og styrke barn og unge gjennom dans og musikk. Gjennom lavterskelaktiviteter som organiserte danse- og dj-workshops, festivaler, mentorordninger og medlemstreff fungerer JUNG som en plattform og møteplass for unge i Bergen i alderen 13-26 år – uavhengig bakgrunn, og kjønn. Alle aktiviteter og medlemskap i JUNG er gratis.

Mulighetsrommet i gaming som arena for inkludering og ordinært arbeidsliv

23
.
November
Nov 23
10:25
11:00

Kenneth Stien direktør i bransjeforeningen arbeid & inkludering, NHO.

Bransjeforeningen organiserer over 115 medlemsbedrifter innen arbeidsinkluderingsfeltet. Deres mål er å hjelpe mennesker utenfor arbeidslivet inn i en varig og trygg jobb. Et godt samarbeid med det lokale næringslivet står helt sentralt for å lykkes. Deres medlemsbedrifter tilbyr et bredt utvalg av tjenester for å nå dette målet, fra varig tilrettelagt arbeid til fagopplæring og tett oppfølging i ordinære bedrifter.

Foredraget er ikke bekreftet ennå

Spill, læring og inkludering

23
.
November
Nov 23
11:00
11:30

Thorkild Hanghøj er professor i spill og læring på Aalborg Universitet i København. Han leder et forskningsprojekt, hvor man undersøker om e-sportundervisning er hensiktsmessige for utsatte unge med autisme. Tidligere har han studert bruken av multiplayer spill som Torchlight II og Minecraft  for sosial og faglig inkludering i grunnskolen. Foredragsholder vil i konferansen presentere hvordan sosial gaming er velegnet til at skape inkluderende rammer for deltagelse i undervisningen.

Hvordan kan dataspill bidra til sosial inkludering av unge?

23
.
November
Nov 23
12:30
13:15

"Hvordan kan dataspill bidra til sosial inkludering av unge, nyankomne migranter? Kan spill brukes for å lære om norsk arbeidsliv for å enklere skaffe seg en jobb? Hvordan kan narrativt drevne dataspill gi oss et mer inkluderende perspektiv på historiske hendelser? Og kanskje viktigst: Hvilke fallgruver kan oppstå om man forsøker å fremme inkludering via dataspill? Det er sentrale spørsmål for dette foredraget.

Bruk av Gaming i miljøterapeutisk arbeid

23
.
November
Nov 23
13:30
14:00

Bosse Litsheim er ansatt ved barnevernutdanningen til Høgskulen på Vestlandet (HVL). Han har vært en driver i HVL sin satsing på bruk av gaming som aktivitetsfag i miljøterapeutisk arbeid med barn og unge. Litsheim kommer for å fortelle om hva som gjør gaming til et relevant og godt sosialpedagogisk verktøy – og hvordan gamingrommet kan tilrettelegges og være en egnet arena for terapeutisk samvær.

Gaming som arena for sosialisering og mestring

23
.
November
Nov 23
14:00
14:30

Ole Kristian Meling er utdannet barnevernspedagog fra UiS med bacheloroppgave om gaming som en sosial arena. Han er også e-sport trener i bredde klubben Einherjar og arbeider på barneskolen Gausel skole i Stavanger kommune. Her driver han et gamingrom med 4 pcer og en nintendo-switch. Gamingrommet brukes til tilrettelagt undervisning i skolen samt sosialisering i SFO tiden. I dette foredraget kommer det frem eksempler på hvordan han bruker gaming som et verktøy i skolen.

Minglemat

23
.
November
Nov 23
14:30
14:50

Skole, fritid, digitale spill og e-sport

23
.
November
Nov 23
14:50
15:20

Eirik Jåtten er rektor på Vardheia ungdomsskule i Time og tidligere rektor på Revheim skole i Stavanger. Revheim var en av de første skolene i Norge som ansatte egen spillpedagog og de deltok i Erasmusprosjektet Flip2g. Skolen utviklet en egen modell for etablering av gamingrom på skolen som også gir mulighet for aktiviteter på kveldstid. Ut i fra denne modellen vokste bredde esport klubben Einherjar frem. Denne måten å organisere på har siden spredt seg til en rekke skoler i Stavanger og de nærliggende kommunene.  

Gjennom arbeidet med spill i undervisningen, e-sport på fritiden og ansatte som både arbeidet som pedagoger i skolen og som e-sport trenere på kveldstid oppstod en rekke synergier. Disse var spesielt knyttet til elever med vegring eller motivasjons-problematikk. I fordredaget vil Eirik fortelle historien til noen av disse elevene og gi råd og tips til hvordan liggende prosjekter kan startes opp andre steder

Slik utdanner vi morgendagens kodehoder

24
.
November
Nov 24
10:15
10:45

Innen 2030 har vi behov for 40 000 nye utviklere. Det er utlyst 9000 stillinger innen dette området og etterspørselen vokser raskt. Kodehoder” er derfor en ettertraktet kompetanse. Utdanningen er mer praktisk enn vi tror! Det skaper gode muligheter for alternative kvalifiserings- og rekrutteringsløp. Så hvordan finner vi ut hvem som har potensiale og hvordan utdanner vi morgendagens kodehoder? Tech er ikke farlig - det er kreativt, ryddig og kjempegøy å lære!

Teamleder Kodehode, Inger-Johanne Mørk og daglig leder i Jobloop, Sina Erichsen vil vise vei for hvordan vi utdanner morgendagens kodehoder.

Spillbasert kvalifisering

24
.
November
Nov 24
11:00
11:30

I dette foredraget får du møte noen av spillpedagogene på Spillbasert kvalifisering. De benytter en kombinasjon av spillbasert undervisning, dialogbasert undervisning og
voksenpedagogikk i gjennomføringen av kurskonseptet. Spillbasert kvalifisering er et AMO-tiltak for unge arbeidssøkere som ikke har fullført videregående utdanning og som dermed står i fare for å havne i et langvarig utenforskap. Men mange har en annen ting felles, og det er gleden av å spille dataspill. Her er det ikke mangel på positive mestringsopplevelser eller sosialt fellesskap, og det er nettopp dette vi bruker som katalysator for læring og fullføring av VGS.

Unge voksne som falt ut av videregående opplæring får store utfordringer med å komme inn på dagens arbeidsmarked. Det er denne gruppen man jobber med hver dag - de som i sin tid falt ut av skolen og endte opp i nav systemet som ung voksen.

Hvilke erfaringer har denne målgruppen med ordinær opplæring?

● De forteller om negative assosiasjoner til ordinær skole.
● De har få eller ingen mestringsopplevelser fra tidligere skolegang.
● De droppet ut underveis, prøvde på nytt på andre skoler eller prøvde seg som privatister uten å få det helt til.

Debatt: Dataspill som et problem eller en løsning?

24
.
November
Nov 24
12:30
13:30

Diskusjonen rundt hvor vidt gaming påvirker oss positivt eller negativt er et aktuelt tema. Nesten ved enhver anledning kan man se norske media skrive om hvor skadelig spill kan være for barn. Er det slik? Eller kan gaming være selve løsningen for utvikling og inkludering? Kan dette være selve muligheten for barn og unge til få muligheten til å realisere sine drømmer inn i noe meningsfullt? Vi inviterer til debatt

Tema som bli drøftet

·      Er gaming et problem? eventuelt når blir dette problematisk?

·      Fører voldelige spill til at barn og unge blir mer aggressive? 

·      Kan for mye gaming føre til avhengighet?

·      Hvordanpåvirker gaming helsen vår?  

·      Hva kan være positivt med gaming?

·      Hvilke ressurser har en gamer som kan brukes i skole og arbeidsliv?

Vi har invitert sentrale aktører til debatt for å få fram perspektiver rundt aktuelle tema.

Konferansier Samuel Massie leder debatten

Minecraft Education

24
.
November
Nov 24
13:30
14:00

Mer informasjon kommer. Foredraget ikke bekreftet ennå.

Tidspunkt

Date

23
.
November
24
.
November
2023
Nov 23
November 24, 2023

Sted

LoCation

Radisson Blu Gardermoen

Konferansier

Samuel Massie

Samuel Massie er kjent for masse engasjement, motivasjon, og livsglede. Dette er Samuel Massies nye liv. Den tidligere skoletrøtte og motivasjonsløse tenåringen ble kastet ut i en mediastorm uten like da seilskuten «Berserk» forsvant i ishavet. I dag er han blitt populær programleder og konferansier.

Kategorier

Categories

Arbeid og velferd
Psykisk helse
Utdanning
Helse og omsorg
No items found.
Under planlegging ...

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Skolevegringskonferansen 2023 - Gjennomført

22
.
May
2023
︁
Scandic Ishavshotel Tromsø
︁
Påmeldingsfrist:
21
.
May
2023
︁
Konferansen streames

Barnevernkonferansen

1
.
June
2023
︁
Scandic Lerkendal Trondheim
︁
Påmeldingsfrist:
31
.
May
2023
︁
Konferansen streames

Ungdom og psykisk helse

8
.
June
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
14
.
June
2023
︁
Konferansen streames

Ungt utenforskap

15
.
June
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
14
.
June
2023
︁
Konferansen streames

Sykefraværskonferansen

15
.
June
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
1
.
June
2023
︁
Konferansen streames

Fosterhjemskonferansen 2023

2
.
November
2023
︁
Radisson Blu Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
June
2023