Gaming i læring og inkludering 2023- gjennomført

I samarbeid med:
Event Partners:

Ønsker du å lære hvordan spillpedagogikk og gaming kan brukes i læringssituasjoner og inkluderingsarbeid? Da er dette konferansen for deg! Sentrale spørsmål konferansen ønsker å belyse er; Hvordan og hvorfor bruke gaming og online dataspill som læringsressurser i arbeid med læreplanmål? Hvordan og hvordan kan unges interesse for gaming og e-sport omformes til kompetanse i arbeidslivet?

Starter
23
.
November
2023
Event start:
November 23, 2023
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list

Velkommen til konferansen

23
.
November
Nov 23
9:50
10:00

Årets konferansier, Samuel Massie ønsker velkommen til konferansen.

Erna Solberg åpner konferansen Gaming i læring og inkludering

23
.
November
Nov 23
10:00
10:20

Hvilke læringspotensiale ligger det i spill? Kan Gaming i læring gi noen form for læringsutbytte og gi lærere en bedre forståelse av elevers liv og utfordringer? Vår tidligere statsminister og nå partileder for Høyre, Erna Solberg åpner konferansen.

Spill, læring og inkludering

23
.
November
Nov 23
10:45
11:30

Thorkild Hanghøj er professor i spill og læring på Aalborg Universitet i København. Han leder et forskningsprojekt, hvor man undersøker om e-sportundervisning er hensiktsmessige for utsatte unge med autisme. Tidligere har han studert bruken av multiplayer spill som Torchlight II og Minecraft  for sosial og faglig inkludering i grunnskolen. Foredragsholder vil i konferansen presentere hvordan sosial gaming er velegnet til at skape inkluderende rammer for deltagelse i undervisningen.

Lunsj

23
.
November
Nov 23
11:30
12:30

Hvordan kan dataspill bidra til sosial inkludering av unge nyankomne migranter?

23
.
November
Nov 23
12:30
13:15

"Hvordan kan dataspill bidra til sosial inkludering av unge, nyankomne migranter? Kan spill brukes for å lære om norsk arbeidsliv for å enklere skaffe seg en jobb? Hvordan kan narrativt drevne dataspill gi oss et mer inkluderende perspektiv på historiske hendelser? Og kanskje viktigst: Hvilke fallgruver kan oppstå om man forsøker å fremme inkludering via dataspill? Det er sentrale spørsmål for dette foredraget.

Å forebygge utenforskap gjennom gaming

23
.
November
Nov 23
13:30
14:00

Sjur Hovi er daglig leder i Playwell og jobber på den alternative opplæringsarenaen Gamify. De siste 5 årene har han jobbet med gaminginteressert ungdom som enten er i, eller står i fare for å havne i utenforskap. Hovi kommer for å fortelle hvordan gaming har vært nøkkelen i å hjelpe ungdom tilbake i arbeid eller utdanning. Gjennom foredraget vil du få en forståelse av hva som gjør gaming til et godt pedagogisk og miljøterapeutisk verktøy – og hvordan gamingrommet kan være en arena for mestring og utvikling.

Gaming som arena for sosialisering og mestring

23
.
November
Nov 23
14:00
14:30

Ole Kristian Meling er utdannet barnevernspedagog fra UiS med bacheloroppgave om gaming som en sosial arena. Han er også e-sport trener i bredde klubben Einherjar og arbeider på barneskolen Gausel skole i Stavanger kommune. Her driver han et gamingrom med 4 pcer og en nintendo-switch. Gamingrommet brukes til tilrettelagt undervisning i skolen samt sosialisering i SFO tiden. I dette foredraget kommer det frem eksempler på hvordan han bruker gaming som et verktøy i skolen.

Minglemat

23
.
November
Nov 23
14:30
14:50

Skole, fritid, digitale spill og e-sport

23
.
November
Nov 23
14:50
15:20

Eirik Jåtten er rektor på Vardheia ungdomsskule i Time og tidligere rektor på Revheim skole i Stavanger. Revheim var en av de første skolene i Norge som ansatte egen spillpedagog og de deltok i Erasmusprosjektet Flip2g. Skolen utviklet en egen modell for etablering av gamingrom på skolen som også gir mulighet for aktiviteter på kveldstid. Ut i fra denne modellen vokste bredde esport klubben Einherjar frem. Denne måten å organisere på har siden spredt seg til en rekke skoler i Stavanger og de nærliggende kommunene.  

Gjennom arbeidet med spill i undervisningen, e-sport på fritiden og ansatte som både arbeidet som pedagoger i skolen og som e-sport trenere på kveldstid oppstod en rekke synergier. Disse var spesielt knyttet til elever med vegring eller motivasjons-problematikk. I fordredaget vil Eirik fortelle historien til noen av disse elevene og gi råd og tips til hvordan liggende prosjekter kan startes opp andre steder

Idemyldring og nettverksbygging

23
.
November
Nov 23
15:30
16:00

Deltakerne på konferansen sitter på erfaringer og ideer som bør deles og diskuteres oss i mellom. Samuel Massie vil ta oss igjennom noen spørsmål mot slutten av denne dagen som er relevant for konferansens tema. Gjennom ulike problemstillinger vil deltakerne få idemyldre og komme med innspill. Resultatene og svarene vil bli oppsummert og presentert av konferansieren.

Digitale deltakere vil få muligheten med innspill via chat.

Mulighetsrommet i gaming som arena for inkludering og ordinært arbeidsliv

24
.
November
Nov 24
9:00
9:30

Norsk næringsliv rapporterer om mangel på IT-kompetanse, og vi vet også at dette behovet kun vil vokse i fremtiden. Samtidig står nærmere 600.000 utenfor arbeidslivet. For å kunne møte arbeidskraftmangelen og tette kompetansegapet, vil vi som samfunn være avhengige av å kunne tilrettelegge for at flere får ta del i arbeidslivet. Kan gaming være et virkemiddel for å både skape motivasjon og hindre frafall og utenforskap, samtidig som vi kan bedre ruste oss for fremtidens IT-behov?

Christine Schaanning er fagleder i bransjeforeningen Arbeid & inkludering i NHO, som organiserer over 115 medlemsbedrifter innen arbeidsinkluderingsfeltet. Deres mål er å hjelpe mennesker utenfor arbeidslivet inn i en varig og trygg jobb. Et godt samarbeid med det lokale næringslivet står helt sentralt for å lykkes.

Inspirasjonsforedraget fra Encryptia - innovasjonsaktør innen spilleteknologi

24
.
November
Nov 24
9:30
10:00

Bli med på en forrykende god og spennede demo med bruk av cutting-edge teknologi og pedagogisk tilnærming på ny måte. Encryptia sin plattform er utviklet spesielt for å bistå med læring og inkludering – ved bruk av spillteknologi. Aktører som NAV og andre arbeid og inkluderingsaktører benytter seg av produktet. På konferansen vil de dele erfaringer og suksessfaktorer på hvordan denne plattformen fungerer.

Veien fra gaming til koding er kortere enn du tror

24
.
November
Nov 24
10:15
10:45

I følge norsk studiekatalog har vi omlag 8 universiteter og høgskoler som tilbyr IT-utvikling på høyere nivå. Innen 2030 har vi behov for 40 000 nye utviklere. På arbeidsplassen.no er det utlyst over 9 000 ledige stillinger, og etterspørselen vokser stadig. “Kodehoder” og “digitale talent” er ettertraktet og utdanningen kan være praktisk. Jobloop forteller om hvordan de ut hvem som har potensiale og hvordan vi går frem for å utdanner disse. Tech er ikke farlig - det er kreativt, ryddig og kjempegøy å lære!

Sammen med Inger-Johanne Mørk vil Sina Erichsen (Daglig Leder, JobLoop) fortelle hvordan også du kan skape muligheter for morgendagens kodehoder.

Spillbasert kvalifisering

24
.
November
Nov 24
11:00
11:30

I dette foredraget får du møte noen av spillpedagogene på Spillbasert kvalifisering. De benytter en kombinasjon av spillbasert undervisning, dialogbasert undervisning og
voksenpedagogikk i gjennomføringen av kurskonseptet. Spillbasert kvalifisering er et AMO-tiltak for unge arbeidssøkere som ikke har fullført videregående utdanning og som dermed står i fare for å havne i et langvarig utenforskap. Men mange har en annen ting felles, og det er gleden av å spille dataspill. Her er det ikke mangel på positive mestringsopplevelser eller sosialt fellesskap, og det er nettopp dette vi bruker som katalysator for læring og fullføring av VGS.

Unge voksne som falt ut av videregående opplæring får store utfordringer med å komme inn på dagens arbeidsmarked. Det er denne gruppen man jobber med hver dag - de som i sin tid falt ut av skolen og endte opp i nav systemet som ung voksen.

Hvilke erfaringer har denne målgruppen med ordinær opplæring?

● De forteller om negative assosiasjoner til ordinær skole.
● De har få eller ingen mestringsopplevelser fra tidligere skolegang.
● De droppet ut underveis, prøvde på nytt på andre skoler eller prøvde seg som privatister uten å få det helt til.

Lunsj

24
.
November
Nov 24
11:30
12:30

Spillbasert læring: En naturlig del av Fagfornyelsen

24
.
November
Nov 24
12:30
13:00

I dette foredraget vil de snakke om hvordan fagfornyelsen gir et stort mulighetsrom for å bruke ulike metoder der gaming bør være en naturlig del av undervisning. Gaming kan gi både faglige løft, sørge for inkludering og ta barnas fritidsinteresse på alvor. De vil vise til praktiske eksempler fra skole og høyskole, samt reflektere over hvor profesjon må gå for å få gaming inn som en naturlig del av opplæringen i Norge.

Gamingaktiviteters potensiale i forhold til jobb og utdannelse

24
.
November
Nov 24
13:15
13:55

Væksthuset i Danmark jobber både forsknings- og praksisbasert for å lære mer om potensialet i spillaktiviteter i forhold til å hjelpe unge i utsatte posisjoner i jobb eller utdanning. Akkurat nå gjennomfører Væksthuset et spillprosjekt for ungdom som tilbringer mye tid bak skjermen og som har problemer med å se veien videre mot jobb eller utdanning.

Kurset er utviklet i samarbeid med et spillselskap, og all undervisning foregår i spillrom. Det er et helt nytt kurs som tilbys ungdom som ikke har hatt nytte av andre kurs. Det viser lovende resultater så langt. Væksthuset vil fortelle om forskningsbakgrunnen for prosjektet og erfaringer fra prosessen. Forskningsleder Charlotte Liebak Hansen, konsulent Peter Hoé og forskningsmedarbeider Safaa Mohamed Ali forteller om erfaringene. Væksthuset i Danmark er en virksomhet som jobber med mål om å hjelpe arbeidsledige til å få jobb eller utdanning.

Avslutning og oppsummering av konferansen

24
.
November
Nov 24
13:55
14:00

Årets konferansier, Samuel Massie oppsummerer konferansen

Tidspunkt

Date

23
.
November
24
.
November
2023
Nov 23
November 24, 2023

Sted

LoCation

Radisson Blu Gardermoen

Konferansier

Samuel Massie

Samuel Massie er kjent for masse engasjement, motivasjon, og livsglede. Dette er Samuel Massies nye liv. Den tidligere skoletrøtte og motivasjonsløse tenåringen ble kastet ut i en mediastorm uten like da seilskuten «Berserk» forsvant i ishavet. I dag er han blitt en populær foredragsholder, programleder og konferansier.

Kategorier

Categories

Arbeid og velferd
Psykisk helse
Utdanning
Helse og omsorg
No items found.

Samuel Massie

Inspirator

Les mer

Kristine Øygardslia

Senior Advisor, SIKT

Les mer

Eirik Jåtten

Rektor

Les mer

Ole Kristian Meling

E-sport trener og miljøterapeut

Les mer

Erna Solberg

Partleder Høyre

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Gaming i læring og inkludering 2023- gjennomført

23
.
November
2023
︁
Radisson Blu Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
23
.
November
2023
︁
Konferansen streames

Demens og aktivitet

8
.
February
2024
︁
Radisson RED Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
December
2023
︁
Konferansen streames

Integreringskonferansen "Livsmestring i et nytt land"

14
.
March
2024
︁
Radisson Blu Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
December
2023
︁

Kjønn og identitet

8
.
April
2024
︁
Radisson Blu Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
12
.
December
2023
︁
Konferansen streames

Yrkesfagkonferansen 2024

25
.
April
2024
︁
Radisson Blu Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
19
.
January
2024
︁
Konferansen streames

Ung velferd og psykisk helse

27
.
May
2024
︁
Radisson Blu Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
December
2023