Integreringskonferansen 2021

Konferansen vil bla. presentere endringer i Integreringsloven. Hvilken betydning karriereveiledning har for bedre integrering, forskning på integreringsfeltet, Innvandrerhelse og hva sosial entreprenørskap kan bidra for inkludering. Integreringskonferansen holdes årlig, og er en møteplass for ansatte som arbeider med Integrering.

Tid

22
.
November
23
.
November
2021

Sted

Thon Hotel Arena, Lillestrøm, Nesgata 1, 2004 Lillestrøm

Konferansier

Eliane Bloom

Elaine Bloom har en mastergrad i karriereveiledning, er utdannet pedagog og sertifisert coach. Hun er også en ettertraktet karriereveileder og foredragsholder. Elaine har jobbet nasjonalt og internasjonalt med flere tusen mennesker i alderen 16-64 år fra over 55 land. Hun står bak podcasten "Karriereveiledning med Elaine", og er fast skribent for E24, hvor hun skriver fagartikler innen karriere og ledelse. Videre er hun også kjent fra "karriereveilederen" fra NRK NettTV.

Les mer

Kategorier

Arbeid og velferd
Helse og omsorg
Utdanning

Åpmning av konferansen - Integrering for fremtiden. Hva har pandemien lært oss?

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Anja Johansen åpner konferansen

22
.
November
10:40
11:10

Ny Integreringslov – De viktigste endringene og de ferskeste erfaringene

Katrine Stegenborg Teigen, IMDI

Mange innvandrere har ikke den formelle kompetansen som skal til for å komme i jobb. Med "Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid» får vi en startpakke for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer som tar formell utdanning og kvalifisering på alvor og setter tydeligere krav til norskkunnskaper.Målet med den nye loven er derfor at flere skal få varig fotfeste i norsk arbeidsliv. Gapet mellom hva hver enkelt har med seg og behovet på arbeidsmarkedet, skal fylles og det blir satt tydelige mål for flyktninger og kommunene.

Karriereveiledning som nøkkelen til bedre Integrering

Cathrine Bjordal, Karriereveileder

Fra årsskiftet trådte den nye Integreringsloven i kraft. Hva innebærer dette i forhold til Karriereveiledning? Foredraget vil presentere hva karriereveiledning er, hvordan man tilpasser de nye retningslinjene og hvilken gevinst dette gir på et tidlig stadig for Innvandrere.

22
.
November
12:00
13:00

Integreringslunsj

Pisk eller gulrot?

Leder av Høyres mangfoldsutvalg, Mehmet Kaan Inan, mener det må innføres en aktivitetsplikt for flyktninger som får sosialhjelp fra NAV. Målet er å motivere mottakerne av sosialhjelp fra passiv tilværelse og stønad, til jobb, aktivitet og lønn. Høyres mål er «muligheter for alle» og manglfoldutvalgets mandat er bla. engasjere minoritetsgrupper i politiske spørsmål og politikkutvikling.

22
.
November
13:45
14:30

Målrettede tiltak i kommunene kan få flere flyktninger i jobb

Susanne Søholt, Forsker OsloMet

Forskereved OsloMet har nylig gjennomført et større evalueringsoppdrag for IMDi. Iprosjektet har de gått gjennom og evaluert nye integreringstiltak i åttekommuner. Forskerne har fulgt tiltakene gjennom det første året siden destartet opp, og de fleste av de åtte prosjektene kan vise tilforeløpige resultater som peker i positiv retning.

Asylsøkere og flyktninger og psykisk helse i et mestringsbasert perspektiv

Hege Helene Bakke, Seniorrådgiver

Med bakgrunn i den store flyktningstrømmen til Europa i 2015 har Rådet for psykisk helse samlet og systematisert kunnskap om asylsøkeres og flyktningers psykiske helse i en nylig lasert bok som heter «Asylsøkere og flyktninger, Psykisk helse og livsmestring. Foredraget vil trekke fram eksempler på hvordan mennesker med erfaring fra flukt og asylsøking, eller fra en etableringsfase med bosetting, kan få tatt i bruk sine motstandsressurser.

Nordisk samarbeid om integrering – i skyggen av pandemien

Kristin Marklund, Nordens Velferdssenter, Sverige

Nordens Velferdssenter har som oppgave å samle gode eksempel og forskning fra hele Norden i Clearing-Centralen. I foredraget vil de dele den aktuelle problemstillingen de står rundt pandemien og integrering av flyktninger og emigranter.

23
.
November
8:55
8:55

Dag 2 Integreringskonferansen

Innvandrerhelse

Trengs det en strategi for innvandrerhelse og hva vil det bety i praksis? Jon Rogstad er sosiolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2000) og er nå forsker ved OsloMet. Han er medlem av Helsedirektoratets fagråd for innvandrerhelse. Rogstad er særlig opptatt av inkluderings- og ekskluderingsprosesser i det norske arbeidslivet.

Skaperlyst gir mening og mestring

Rudi bakken, Verkstedsleder Hyssingen produksjonsskole

Hyssingen produksjonsskole er landets første skole i sitt slag, og er et tilbud til 16 – 21 åringer som enten har droppet ut av, eller ikke begynt på, videregående skole. Det grunnleggende idé- og verdigrunnlaget til produksjonsskolen er å skape et praktisk læringsgrunnlag, som kan gi ungdom lyst, mulighet og kompetanse til å gjennomføre en videregående utdanning eller klare seg på arbeidsmarkedet. Foredraget gir et innblikk i hvordan en kan tenke og handle annerledes med tanke på en vei videre inn mot utdanning eller arbeidslivet.

Eksempler på sosialt entreprenørskap

I Norge og i andre land er det en økende interesse for hvordan sosiale entreprenører kan bidra til økt arbeidsinkludering av innvandrere og personer med helsebelastninger og sosiale utfordringer. I denne timen skal vi bli mer kjent med 2 sosiale entreprenører som har gitt gode resultater i arbeid med innvandrerkvinner.

Kl. 11.00 -11.25 Sisters in Business er mer enn en jobb.

De er et arbeidsfellesskap og et levende miljø. Et springbrett til selvrespekt og økonomisk uavhengighet.» Per i dag teller de 15 ansatte, alle i 100 prosent faste stillinger.Dette er en systue for kvinner med innvandringsbakgrunn. Selskapet har tre produksjonsenheter, en systue på Ikea Slependen, en systue på Ikea Furuset og en tekstilfabrikk på Drengsrud i Asker. Sandra Tollefsen, Leder.

Kl.11.30 - 12.00 Vintage Baby - En Inkluderingsbedrift med masse synergieffekter

Målgruppen er kvinner med minoritetsbakgrunn som står lenger fra arbeidslivet enn andre. Gjennom språkutvikling og arbeidsoverførbare egenskaper vil kvinnene få muligheter på arbeidsmarkedet. Vintage Baby samarbeider med flere partnere i næringslivet. Leder Camilla Bilstad Johannessen, Vintage baby.

23
.
November
12:00
13:00

Integreringslunsj dag 2

23
.
November
13:00
13:30

IPS (Individuell jobbstøtte) for flyktninger i introduksjonsprogrammet gir resultater

Forskere fra NORCE har vurdert effekten av tiltaket «Raskt i jobb» i Bergen. Tiltaket har til hensikt å hjelpe flyktninger i introduksjonsprogrammet ut i ordinært arbeidsliv ved hjelp av metoden Individuell jobbstøtte (IPS), og blir gitt i tillegg til vanlig oppfølging i introprogrammet. Det baseres på en tanke om at både språk og samfunnskunnskap kan læres samtidig som vedkommende er i en betalt jobb.

Innvandrere sin betydning for kommunen

Hva skal til for å beholde innvandrere i distriktskommunene og hvilken gevinst har dette?  Rådgiver Marianne Solbakken fra distriktssenteret - kompetansesenter for distriktsutvikling.

Anja Johansen

Statssekretær Kunnskapsdepartementet

Les mer

Katrine Stegenborg Teigen

Seniorrådgiver IMDI

Les mer

Tonje Fyhn

Forsker III

Les mer

Jon Rogstad

Forsker I Ungdomsseksjonen på NOVA

Les mer

Cathrine Bjordal

Karriereveileder og foredragsholder

Les mer

Mehmet Kaan Inan

Leder Mangfoldutvalget, Høyre

Les mer

Susanne Søholt

Forsker OsloMet

Les mer

Hege Helene Bakke

Seniorrådgiver i rådet for psykisk helse

Les mer

Kristin Marklund

Seniorrådgiver Nordens velferdssenter

Les mer

Rudi Bakken

Verkstedsleder ass. daglig leder, Hyssingen produkssjonskole

Les mer

Sandra Celine Tollefsen

Leder og gründer av Sisters in businnes

Les mer

Camilla Bilstad Johannessen

Leder Vintage baby.

Les mer

Tonje Fyhn

Forsker

Les mer

Marianne Solbakken

Seniorrådgiver ved Distriktssenteret

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Dropout­konferansen 2021

28
.
October
2021
︁
Thon Hotel Arena Lillestrøm
︁
Konferansen streames

AFT - konferansen 2021 - Rett person på rett plass

1
.
November
2021
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁

Dagsenterkongressen 2021

4
.
November
2021
︁
Quality Airport hotel Gardermoen
︁
Konferansen streames

Skolevegrings­konferansen 2021

8
.
November
2021
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim
︁
Konferansen streames

Mattemestring - Slik hjelper og motiverer vi elever i matematikk

15
.
November
2021
︁
Quality Airport hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim
︁
Konferansen streames

Omsorg ved livets slutt 2021

18
.
November
2021
︁
Thon Hotel Arena, Lillestrøm