Integreringskonferansen 2022

Mer informasjon kommer

Starter
28
.
November
2022
︁
Konferansen streames
Påmelding og priser

Tidspunkt

28
.
November
29
.
November
2022

Sted

Quality Hotel Oslo Airport

Konferansier

Eliane Bloom

Elaine Bloom har en mastergrad i karriereveiledning, er utdannet pedagog og sertifisert coach. Hun er også en ettertraktet karriereveileder og foredragsholder. Elaine har jobbet nasjonalt og internasjonalt med flere tusen mennesker i alderen 16-64 år fra over 55 land. Hun står bak podcasten "Karriereveiledning med Elaine", og er fast skribent for E24, hvor hun skriver fagartikler innen karriere og ledelse. Videre er hun også kjent fra "karriereveilederen" fra NRK NettTV.

Les mer

Kategorier

Arbeid og velferd
Helse og omsorg
Utdanning
22
.
November
10:00
10:30

Integreringsarbeidet i tiden etter regionreformen

Regionreformen har blant annet medført at de nye fylkeskommunene har overtatt en del «regionale» integreringsoppgaver som tidligere har ligget hos IMDi. Hører vi noe om hvordan dette går? Tidligere direktør i IMDI, Dulo Dizdarevic er engasjert i arbeidet med sysselsetting av innvandrere i Norge. Han interessert i hvordan vi behandler flyktninger og innvandrere som kommer til Norge. Dulo har selv vært innvandrer og har noen erfaringer på hvordan vi kan lykkes med Integrering. Dulo vil i sitt åpningsinnlegg stille noen åpne spørsmål rundt organisering og forvaltning av de regionale integreringsoppgavene. I dag er Dulo direktør i Tiam næringseiendom AS


22
.
November
10:40
11:10

Ny Integreringslov – De viktigste endringene og de ferskeste erfaringene

Katrine Stegenborg Teigen, IMDI

Mange innvandrere har ikke den formelle kompetansen som skal til for å komme i jobb. Med "Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid» får vi en startpakke for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer som tar formell utdanning og kvalifisering på alvor og setter tydeligere krav til norskkunnskaper.Målet med den nye loven er derfor at flere skal få varig fotfeste i norsk arbeidsliv. Gapet mellom hva hver enkelt har med seg og behovet på arbeidsmarkedet, skal fylles og det blir satt tydelige mål for flyktninger og kommunene.

Karriereveiledning som nøkkelen til bedre Integrering

Cathrine Bjordal, Karriereveileder

Fra årsskiftet trådte den nye Integreringsloven i kraft. Hva innebærer dette i forhold til Karriereveiledning? Foredraget vil presentere hva karriereveiledning er, hvordan man tilpasser de nye retningslinjene og hvilken gevinst dette gir på et tidlig stadig for Innvandrere.

22
.
November
12:15
13:00

Målrettede tiltak i kommunene kan få flere flyktninger i jobb

Susanne Søholt, Forsker OsloMet

Forskereved OsloMet har nylig gjennomført et større evalueringsoppdrag for IMDi. Iprosjektet har de gått gjennom og evaluert nye integreringstiltak i åttekommuner. Forskerne har fulgt tiltakene gjennom det første året siden destartet opp, og de fleste av de åtte prosjektene kan vise tilforeløpige resultater som peker i positiv retning.

Pisk eller gulrot?

Leder av Høyres mangfoldsutvalget, Mehmet Kaan Inan, mener det må innføres en aktivitetsplikt for flyktninger som får sosialhjelp fra NAV. Målet er å motivere mottakerne av sosialhjelp fra passiv tilværelse og stønad, til jobb, aktivitet og lønn. Høyres mål er «muligheter for alle» og mangfoldutvalgets mandat er bla. engasjere minoritetsgrupper i politiske spørsmål og politikkutvikling.

Innvandrere sin betydning for kommunen

Hva skal til for å beholde innvandrere i distriktskommunene og hvilken gevinst har dette?  Rådgiver Marianne Solbakken fra distriktssenteret - kompetansesenter for distriktsutvikling.

22
.
November
15:45
16:15

Nordisk samarbeid om integrering – i skyggen av pandemien

Nora Sanchez Gassen, Nordens Velferdssenter, Sverige

Nordens Velferdssenter har som oppgave å samle gode eksempel og forskning fra hele Norden i Clearing-Centralen. I foredraget vil de dele den aktuelle problemstillingen de står rundt pandemien og integrering av flyktninger og emigranter.

23
.
November
8:55
8:55

Dag 2 Integreringskonferansen

Innvandrerhelse

Trengs det en strategi for innvandrerhelse og hva vil det bety i praksis? Jon Rogstad er sosiolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2000) og er nå forsker ved OsloMet. Han er medlem av Helsedirektoratets fagråd for innvandrerhelse. Rogstad er særlig opptatt av inkluderings- og ekskluderingsprosesser i det norske arbeidslivet.

Fra Syria til ansatt på Nav Grünerløkka - Hvordan gikk det til?

Fares Albattoura er veileder NAV Grünerløkka.

Han er fra Syria og har vært i Norge i over 5 år. Fares ønsker å dele sin historie fra sitt første år på asylmottak uten språk, jobb og papirer, til å bli integrert i det norske samfunnet. Hva har bidratt til at dette har skjedd og er det noe vi kan lære av en slik historie? Farres har i de siste årene i Norge vært styremedlem i Alver AP, jobbet som karriereveileder på Sonans, Prosjektleder i NAV Bærum og som kursarrangør ved kvalifiseringssenter for innvandrere i Bergen kommune. Han skriver både bokmål og nynorsk og snakker nesten flytende norsk.


Eksempler på sosialt entreprenørskap

I Norge og i andre land er det en økende interesse for hvordan sosiale entreprenører kan bidra til økt arbeidsinkludering av innvandrere og personer med helsebelastninger og sosiale utfordringer. I denne timen skal vi bli mer kjent med 2 sosiale entreprenører som har gitt gode resultater i arbeid med innvandrerkvinner.

Kl. 10.30 -10.50 Sisters in Business er mer enn en jobb.

De er et arbeidsfellesskap og et levende miljø. Et springbrett til selvrespekt og økonomisk uavhengighet.» Per i dag teller de 15 ansatte, alle i 100 prosent faste stillinger.Dette er en systue for kvinner med innvandringsbakgrunn. Selskapet har tre produksjonsenheter, en systue på Ikea Slependen, en systue på Ikea Furuset og en tekstilfabrikk på Drengsrud i Asker. Sandra Tollefsen, Leder.

Kl.11.00 - 11.30 Vintage Baby - En Inkluderingsbedrift med masse synergieffekter

Målgruppen er kvinner med minoritetsbakgrunn som står lenger fra arbeidslivet enn andre. Gjennom språkutvikling og arbeidsoverførbare egenskaper vil kvinnene få muligheter på arbeidsmarkedet. Vintage Baby samarbeider med flere partnere i næringslivet. Leder Camilla Bilstad Johannessen, Vintage baby.

23
.
November
12:30
13:00

IPS (Individuell jobbstøtte) for flyktninger i introduksjonsprogrammet gir resultater

Forskere fra NORCE har vurdert effekten av tiltaket «Raskt i jobb» i Bergen. Tiltaket har til hensikt å hjelpe flyktninger i introduksjonsprogrammet ut i ordinært arbeidsliv ved hjelp av metoden Individuell jobbstøtte (IPS), og blir gitt i tillegg til vanlig oppfølging i introprogrammet. Det baseres på en tanke om at både språk og samfunnskunnskap kan læres samtidig som vedkommende er i en betalt jobb.

23
.
November
13:15
13:45

Vinner av Integreringsprisen for 2021 - Lørenskog kommune avslutter dag 1

Anne - May Thompsom, Virksomhetsleder i Flyktning- og innvandrertjenesten, Lørenskog kommune.

Lørenskog kommune sitt arbeid med integrering har i lang tid hatt stor overføringsverdi for andre kommuner. Dette sier IMDIS direktør Libe Rieber -Mohn. Vinner av prisen ble delt ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) på fredag den 19.11 i Oslo sentrum. Vi har vært heldig å få Lørenskog til å komme til Integreringskonferansen 2021 for å dele hva som ligger bak utmerkelsen.

Under planlegging ...

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Ung Velferd 2021

25
.
November
2021
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim
︁
Påmeldingsfrist:
21
.
November
2021
︁
Konferansen streames

Dropout­konferansen 2022

31
.
January
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
7
.
December
2021
︁
Konferansen streames

Barnevernkonferansen 2022

7
.
February
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
7
.
December
2021
︁
Konferansen streames

Lærlingkonferansen 2022

7
.
February
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
7
.
December
2021
︁
Konferansen streames

Omsorg ved livets slutt 2022

21
.
March
2022
︁
Quality Airport Hotell Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
December
2021
︁
Konferansen streames

IPS konferansen 2022

21
.
April
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
December
2021