Integreringskonferansen 2023

I samarbeid med:
Event Partners:

En forventning til høyere kvalitet i introduksjonsprogrammet, arbeidsplassen som arena for god integrering og flyktningers psykiske helse er noen av tema på konferansen.

Starter
30
.
November
2023
Event start:
November 30, 2023
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list

Forventning til høyere kvalitet i introduksjonsprogrammet

30
.
November
Nov 30
10:30
11:30

Myndighetene har en forventning til å høyne kvaliteten i introduksjonsprogrammet. En forventning til bedre kvalitet, effektivitet og sammenheng i deltakernes program. I tillegg bedre samarbeid mellom aktørene som bidrar til gjennomføringen. Elementene som er innførte i introduksjonsprogrammet i 2021 er: Livsmestring i et nytt land, Foreldreveiledning, Praksis, Hurtigspor og Digital kompetanse.

Fafo har på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) evaluert elementene i introduksjonsprogrammet som ble utviklet i forbindelse med innføring av integreringsloven som trådte i kraft 1.1.2021. Forskningssjef Hanne Kavli vil i sitt foredrag presentere evaluering av innføringen. Dette gjelder følgende områder: Hvilke resultater dette har gitt for å høyne kvaliteten i programmet? Hvilke forutsetninger måtte være på plass for at elementene skal virke slik de var tenkt, og hvilke utfordringer som har oppstått når kommunene skal ta dem i bruk innenfor rammen av en ny integreringslov?

Lunsj

30
.
November
Nov 30
11:30
12:30

Myndiggjøring av Innvandrere - Arbeidslinjen som plattform for god integrering

30
.
November
Nov 30
12:30
13:15

Kritikken som rettes mot arbeidslinjen har mye for seg. Noen ganger pålegges enkeltmennesker ydmykende krav om deltagelse i arbeidslivet og at den i noen tilfeller holder trygdeytelsene på et uverdig lavt nivå. Men konsekvensene av å velge bort arbeidslinjen kan ha flere konsekvenser med seg, da spesielt på større marginalisering av innvandrere, og da spesielt innvandrerkvinner. Ideen bak arbeidslinjen er at velferdsytelsene skal utformes slik at de stimulerer folk til å arbeide fremfor å leve på trygd. Det skal lønne seg å jobbe. I stedet for å gjøre innvandrere til klienter, bør innvandrergrupper myndiggjøres og løftes ut av fattigdommen.

Foredragsholder; Sylo Taraku fra tankesmien Agenda vil ta oss med i en debatt på hva som skal til for å myndiggjøre innvandrere.

"Norge mulighetenes land" Min reiser fra Irak som flyktning

30
.
November
Nov 30
13:30
14:00

Haybat Hacham er fra Irak, har bodd 2. år på Asylmottak. Han reise er fantastisk og unik å høre på og har en overføringsverdi til oss som arbeider innen integreringsfeltet. Haybat vil i sitt foredrag fortelle om sin inkluderingshistorie med klare anbefalinger til nye flyktinger om hva som skal til for å bli integrert i Norge.

Haybat er ansatt i Norges Fotballforbund og har en Master i sikkerhetsledelse og Kulturforståelse. Les mer om han når du trykker på bildet av han.

Årets bærekraftsgründer Moving Mamas

30
.
November
Nov 30
14:00
14:30

Seks av ti innvandrerkvinner står utenfor norsk arbeidsliv. Dette har Gründerbedriften, Moving Mamas gjort noe med. De arbeider for å inkludere og integrere innvandrerkvinner i norsk arbeidsliv. Gjennom sitt program har de fått nasjonal oppmerksomhet for sitt bidrag til Innvandrerkvinner. På konferansen vil de dele sine erfaringer og gi oss mer innsyn ihvordan de arbeider målrettet for å oppnå resultater.

Moving Mamas vant Jenteprisen 2021 og var én av 25 nominerte til Ferd-prisen Årets sosiale entreprenør I 2023 vant de prisen "Gullspiren"

«Vinneren av den første Gullspiren er en ekte gründerbedrift med flere veldig gode og viktige bærekraft ambisjoner. Moving Mamas er laget for og av kvinner med innvandrerbakgrunn, og skaper muligheter, inntekt og arbeid for alle kvinner. Arbeidsinkludering har store positive ringvirkninger for det norske samfunnet, og bedriften bidrar til integrering, inkludering og selvstendiggjøring i arbeidslive

Arbeidsinkludering av innvandrere gjennom praksis. Et studie av arbeidsgivers synspunkter på det å tilby praksisplasser.

30
.
November
Nov 30
14:45
15:15

Deltakelse i arbeidslivet er sentralt for inkludering av flyktninger, og har i lengre tid blitt regnet som det viktigste virkemiddelet for å bli integrert i det norske samfunnet. Arbeidsgiverne har en sentral posisjon ikke bare med å tilby arbeidsplasser, men også i å tilrettelegge praksisplasser for flyktninger som trenger å lære norsk språk eller få erfaring med arbeidslivet. Dette sees ofte i sammenheng med introduksjonsprogrammet. Hvilke synspunkter har arbeidsgivere på å tilby dette og hva legger de vekt på når man planlegger dette? 

Vi har invitert Gunn Elin Fedreheim til å oppsummere funnene

Vinner Bosettings- og integreringsprisen

30
.
November
Nov 30
15:30
16:15

Kinn kommune vant prisen for sitt gode arbeid med bosetting og integrering av flyktninger i 2022.

Begrunnelsen for prisen er at kommunen fremstår som innovativ med hjerte og engasjement for integrering. Tiltaksapparatet ser viktigheten av å se bosettingen i kommunen i sammenheng med arbeidsmarkedet og utdanningstilbudene lokalt. De jobber og samarbeider langsiktig og målrettet for at flyktninger og innvandrere skal bli kvalifiserte arbeidstakere og at lokale arbeidsgivere skal bli mer inkluderende. I tillegg har Kinn kommune satt i gang mange gode og spennende utviklingsprosjekter med overføringsverdi til andre kommuner.

Vi har invitert Kinn kommune til å dele erfaringene sine fra sitt arbeid og som bidro til denne prisen.

Flyktningers psykiske helse

1
.
December
Dec 1
9:00
9:45

Hvordan går det med flyktninger etter ankomst? Hvordan er det å leve med tap og traumer? Hva skal til for å få en god start i landet? Hva kan hjelpe dem som sliter? Kan terapi hjelpe der problemene har satt seg? Kan man komme i utdanning og arbeid etterår med psykiske helseproblemer? Gjennom egen og andres forskning og sin kliniske erfaring vil forsker og psykolog, Marianne Opaas gi et svar på disse spørsmålene.

Marianne Opaas har jobbet som forsker på Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) siden 2005. Hun har ledet en langtidsstudie om voksne, traumatiserte flyktninger, og i den senere tid også forsket vedrørende psykisk helse, fungering og trivsel blant unge flyktninger og andre migranterelever i ungdoms- og videregående skoler. Ved siden av forskerstillingen har hun jobbet klinisk med flyktninger i en liten psykologpraksis. Hun har tidligere jobbet som psykolog i ulike deler av helsevesenet.

 

Voksne og traumer - suksessfaktorer for læring

1
.
December
Dec 1
10:00
10:45

Hvordan påvirker traumer voksne flyktningers læring? Og hvordan kan lærere og andre støtte voksne deltakere og elever til å håndtere vonde og vanskelige emosjoner, tanker og atferd slik at de får best mulig utbytte av læresituasjonen? Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress gjennomfører nå en undersøkelse på dette området. Foredraget her vil presentere en kunnskap om hvordan vi kan bidra til bedre tilrettelegging for læring hos traumatiserte flyktninger, og slik fremme den enkeltes muligheter for arbeid og/eller utdanning.

Hvem i Skandinavia er best på å få flyktninger i jobb?

1
.
December
Dec 1
11:00
11:30

På oppdrag fra Nordisk ministerråd har forskere fra by-og regionsforskningsinstituttet fulgt til sammen 280.000 flyktninger bosatt i Sverige, Norge og Danmark i 11 år. Studien er dermed en av de mest omfattende undersøkelsene av integrering som er gjort i Skandinavia.

Foredraget vil trekke frem hovedfunnene av undersøkelsen, og reflektere rundt hvordan funnene har betydning for dagens flyktningsituasjon og integreringsarbeid i Norge.

Lunsj

1
.
December
Dec 1
11:30
12:30

Nytenkning får flere flyktninger og innvandrere ut i jobb

1
.
December
Dec 1
12:30
13:15

Det finnes tusenvis av høyt kvalifiserte innvandrere og flyktninger som ikke er i jobb, eller i en jobb de er overkvalifisert for. Hva er årsaken til dette? Noen av de viktigste grunnene til dette er: manglende nettverk i Norge, lite kjennskap til norsk arbeidsliv og kultur, fordommer og opplevd risiko for arbeidsgiver, samt begrensende norskkunnskaper. Hva kan vi gjøre mer for denne gruppen innvandrere og flyktninger? 

Sammen om en jobb (SAJO) er en frivillig organisasjon som jobber for bedre integrering og et mer mangfoldig arbeidsliv gjennom et mentorprogram. Programmet kobler deltakere med lang erfaring fra norsk arbeidsliv sammen med innvandrere/flyktninger i et 6-måneder langt program. På den måten skaper vi relasjoner på tvers av kulturer, og viderefører kompetanse slik at flere nykommere får bidratt i det norske arbeidsmarkedet.

VI har invitert Hilde Thorsen Nord fra SAJO til å dele sine erfaringer fra dette mentorprogrammet.

Tidspunkt

Date

30
.
November
1
.
December
2023
Nov 30
December 1, 2023

Sted

LoCation

Radisson Red Gardermoen

Konferansier

Elaine Bloom

Elaine Bloom står bak www.karrierehelse.no – Karrierehelse skaper morgendagens arbeidsliv, og hun driver selskapet www.elainebloom.no – fra usikkerhet til klarhet, ro og mening. Hun er sertifisert innenfor nevrovitenskap spisset mot leder- og organisasjonsutvikling fra MIT Sloan. Hun har en mastergrad i karriereveiledning, er utdannet pedagog og sertifisert master Coach. Elaine brenner for en helhetlig tilnærming til karriereveieldning, og er særlig opptatt av karrierehelse. Hun er en svært ettertraktet karriereveileder, foredragsholder og fasilitator. Hun er tidligere avdelingsleder med resultat, personalansvar og driftsansvar, samt tidlgiere fagansvarlig leder og prosjektleder med fokus på karriereutvikling. Hun har bred erfaring i arbeide med nedbemanning, omstilling og organisasjonsutvikling. Elaine har jobbet nasjonalt og internasjonalt med flere tusen mennesker i alderen 16-64 år fra over 71 land, og mangfold, inkluderingskompetanse, sosial rettferdighet og fellesskap står sentralt i hennes arbeid. Elaine er fag- og utviklingsansvarlig for karriereveieldning på Universitet i Oslo, og jobber bl.a. med et spennende prosjekt ved Karrieresenteret ved Universitet i Oslo. Innovative og unike karrierestøtte som integreres som en del av studentenes utdanningsløp er under utvikling. Hun står for øvrig bak podkasten "Karriereveiledning med Elaine". Har YouTubekanalen «Karrieretips med Elaine», og er kjent fra serien "Karriereveilederen" fra NRK Nett TV

Kategorier

Categories

Arbeid og velferd
Helse og omsorg
Psykisk helse
Utdanning
No items found.

Hanne Cecilie Kavli

Forskningssjef FAFO

Les mer

Marianne Opaas

Forsker II og psykolog

Les mer

Sylo Taraku

Forfatter og foredragsholder

Les mer

Vilde Thoresen Nord

Partner SAJO

Les mer

Kristian Tronstad

Forskningssjef ved NIBR

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Ungt utenforskap

16
.
October
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
16
.
October
2023
︁
Konferansen streames

Fosterhjemskonferansen 2023

2
.
November
2023
︁
Radisson Blu Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
2
.
November
2023
︁
Konferansen streames

Gaming i læring og inkludering 2023

23
.
November
2023
︁
Radisson Blu Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
23
.
November
2023
︁
Konferansen streames

AFT konferansen - Rett person på rett plass

23
.
November
2023
︁
Radisson Blu Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
23
.
November
2023
︁
Konferansen streames

Integreringskonferansen 2023

30
.
November
2023
︁
Radisson Red Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
30
.
November
2023
︁
Konferansen streames

Hukommelsesteam konferansen

8
.
February
2024
︁
Radisson Blu Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
1
.
November
2023