Jobbmestring for flyktninger og innvandrere

I samarbeid med:
Event Partners:

Hva skal til for at flyktninger får en jobb i Norge? Hvilke muligheter eller barrierer er det for innvandrere på arbeidsmarkedet? Konferansen vil presentere verktøy og metoder for økt sysselsetting, flerkulturell karriereveiledning, og jobbmuligheter gjennom individuell jobbstøtte.

Starter
10
.
June
2024
Event start:
June 10, 2024
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list

Regjeringen sin satsing på økt arbeidsmarkedsintegrering blant fordrevne fra Ukraina

10
.
June
Jun 10
10:00
10:30

Regjeringens har en målsetting om rask overgang til arbeid for ukrainske flyktninger. Med denne målsettingen utarbeidet regjeringen i 2023 en hurtigarbeidende gruppe for å få innspill og forslag til tiltak som kan styrke arbeidet med å få flyktinger raskere inn på arbeidsmarkedet. Arbeidsgruppen foreslår blant annet tiltak rettet mot kommunikasjon, samarbeid, norskopplæring og NAV for å øke arbeidsdeltakelsen blant fordrevne fra Ukraina.

Leder for regjeringens gruppe og fylkesdirektør i Nav Rogaland, Merethe Prytz Haftorsen vil presentere og oppsummere arbeidgruppens resultater av arbeidet.

Med Individuell jobbstøtte går flykninger rett i lønnet jobb!

10
.
June
Jun 10
10:45
11:30

I løpet av de 7. årene dette tiltaket har vært i drift, har de fått hundretalls flyktninger fra introduksjonsprogrammet, rett i lønnet arbeid. I fjor kom hele 90. deltakere fra tiltaket ut i fast jobb. Hva ligger bak disse resultatene, metoden og virkemidlene? 

Tiltaket «Raskt i Jobb» for flyktninger er et samarbeid mellom Introduksjonssenteret i Bergen kommune og NAV, og har til hensikt å tilby et «hurtigspor» for personer i introduksjonsprogrammet som ønsker å komme ut i arbeidslivet. I tiltaket benyttes metoden individuell jobbstøtte ( IPS) Denne metoden ble opprinnelig utviklet for hjelpe mennesker med alvorlige psykiske lidelser ut i fast arbeid.

Lunsj

10
.
June
Jun 10
11:30
12:30

Jobbintervjuet - «Passe inn og passe til»

10
.
June
Jun 10
13:30
14:15

Det knytter seg mange fordommer til flykningers muligheter når de skal på jobbintervju. Er det det fremmedartede navnet, språket, kompetansen, etnisk bakgrunn, hudfarge, religion eller hodeplagg som er utfordringen her eller andre momenter som vektlegges? Ulike forventninger til hva arbeidsgiver og arbeidssøkeren kan skape misforståelser. Men hva er det egentlig arbeidsgiver ser etter her? 

Foredraget vil gi oss god og nødvendig kunnskap på hva man skal være forberedt på når man skal i "ilden" og møte sin framtidige arbeidsgiver.

Jon Rogstad er blant de mest kjente forskerne vi har i landet på områder rundt arbeidsinkludering og jobbintervju av innvandrere på det norske arbeidsmarkedet.

Diskriminering av flyktninger i arbeidslivet

10
.
June
Jun 10
14:30
15:15

Diskriminering kan være en barriere for deltakelse og medvirkning i arbeidslivet. Hvilke tiltak vil kunne motvirke en slik utvikling? 

Hvordan kan flyktninger med høy utdanning få relavante jobber?

10
.
June
Jun 10
15:30
16:15

Trondheim kommune har bygget opp og drevet mentoring- og internshipprogrammet; Karrierekraft. Metoden er utviklet for flyktninger med høyere utdanning som brenner for å komme tilbake til eget fagfelt. Traineene som rekrutteres gjennomgår et målrettet karriereutviklingsprogram med intensiv oppfølging en-til-en, karrieresamlinger tilpasset høykompetansefagfelt og tett oppfølging fra en mentor med samme fagbakgrunn - som bygger bro til den aktuelle bransjen.

Virksomhetene som åpner døra for trainees får nye perspektiver og ressurser og veiledes i mangfoldsledelse fra spesialister på etnisk mangfold. Selv om trainee’ene er nye i Norge er målet fagrelevant jobb i løpet av et år! 70% lykkes og oppnår stabil tilknytning til arbeidslivet. Karrierekraft er derfor et virkemiddel for mangfoldsrekruttering og bedre bruk av flyktningers kompetanse.

Emilie Carin Selstad jobber som prosjektleder for Karrierekraft og med å løfte mangfoldsperspektivet inn i strategi- og rekrutteringsarbeidet i Trondheim kommune. Emilie har 10 års erfaring med fagutvikling, prosjekt- og endringsledelse fra både internasjonale og flerkulturelle team.

Slik forbereder du deg best mulig før et arbeidsgivermøte, og hva er det som er viktig å tenke på

11
.
June
Jun 11
9:00
9:45

Alle mennesker er tolkemaskiner, og vi tolker det vi erfarer basert på hver våre unike mentale kart. Det vi tenker om jobbmestring, arbeidsinkludering, flyktninger og innvandrere er subjektivt.Vi bærer med oss ulike assosiasjoner som påvirker potensielle arbeidsgivere og samarbeidspartnere vi er i møte med.

Hvordan sørger vi for en felles forståelse av målet med samtalen og veien videre? Hvor god er du egentlig til å kalibrere, matche og lytte?Hva er det som gjør at noen vil samarbeide, og andre ikke?

I dette foredraget får du en nyttig modell, og de gode verktøyene som gir deg  gjennomslagskraft i møte med arbeidsgivere og samarbeidspartnere.

Nytt Prosjekt! Hvordan mobilisere ressursene til innvandrerne ved å avdekke deres skjulte kompetanse?

11
.
June
Jun 11
10:00
10:45

Hvordan vurderer vi mulighetene til innvandrere med lite norskkunnskaper, har helseutfordringer og andre livserfaringer? Hvordan avdekker vi innvandreres skjulte kompetanse, slik at de får mulighet til å kvalifisere seg til arbeid. Dette er sentrale spørsmål i prosjektet «I arbeid med rett kompetanse»

Prosjektet tar utgangpunkt et stort behov for økt sysselsetting. NAV Vest -Viken, NAV Ringerike og Buskerud fylkeskommune utvikler nå samarbeidsformer slik at den enkelte innvandrer blir mer bevisst sin egen kompetanse og ser den i sammenheng med regionens kompetansebehov.

Prosjektleder; May Britt Birkeland vil sammen med representanter fra Nav Ringerike dele verktøy og metoder for utvikling av samtalemetodikk og relasjonskompetanse. Verktøy som enklere kan avdekke innvandreres erfaringer fra sitt hjemland og se dette i sammenheng med kvalifisere til opplæring og arbeid.

Arbeidsrettet karriereveiledning og Karrierekompetanse for mestring!

11
.
June
Jun 11
11:00
11:45

Karriereveiledning  og utvikling av karrierekompetanse får en viktigere rolle i voksenopplæring og introduksjonsprogram for flyktninger fremover. Få med deg grunnlaget for å integrere de metodene som er mest relevant for det pedagogiske opplegget i slike programmer og få en innføring i den karrierekompetansen som er nødvendig for å utvikle mestring av  jobb i Norge.

Arne Svendsrud er psykolog fra Universitetet i Oslo og spesialist innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Han har arbeidet med karriereveiledning siden år 2000 og har utviklet en rekke av karriereveiledningsverktøyene som er mest brukt på det norske markedet.

Suksesskriterier for god inkludering på arbeidsplassen

11
.
June
Jun 11
12:00
13:00

God inkludering på er avgjørende for å få og beholde jobben på arbeidsplassen. Flyktninger og innvandrere kan ha utfordringer i forhold til språk, kunnskap om norsk kultur og arbeidsliv. Hvor ligger da nivået for hva som er "godt nok" for å bli inkludert og gjøre jobben som skal utføres? Foredraget vil presentere metoder vi her kan bruke, hvilke krav kan man se "bort" fra i jakten på en ny jobb, og arbeidsgivers muligheter for inkludering. Dialog og avklaring til forventninger mellom programrådgivere, deltakere og arbeidsgiver kan være avgjørende. Noen tema som vil bli diskutert er:

Hvilke suksessfaktorer får flyktninger i jobb?

Hva trenger arbeidslivet å vite om flyktningen?

Hvilke hindringer finnes for flyktninger som ønsker seg en jobb?

Konferansen avsluttes med lunsj

11
.
June
Jun 11
13:00
14:00

Tidspunkt

Date

10
.
June
11
.
June
2024
Jun 10
June 11, 2024

Sted

LoCation

Quality Airport Hotel Gardermoen

Konferansier

Elaine Bloom

Elaine Bloom står bak www.karrierehelse.no – Karrierehelse skaper morgendagens arbeidsliv, og hun driver selskapet www.elainebloom.no – fra usikkerhet til klarhet, ro og mening. Hun er sertifisert innenfor nevrovitenskap spisset mot leder- og organisasjonsutvikling fra MIT Sloan. Hun har en mastergrad i karriereveiledning, er utdannet pedagog og sertifisert master Coach. Elaine brenner for en helhetlig tilnærming til karriereveieldning, og er særlig opptatt av karrierehelse. Hun er en svært ettertraktet karriereveileder, foredragsholder og fasilitator. Hun er tidligere avdelingsleder med resultat, personalansvar og driftsansvar, samt tidlgiere fagansvarlig leder og prosjektleder med fokus på karriereutvikling. Hun har bred erfaring i arbeide med nedbemanning, omstilling og organisasjonsutvikling. Elaine har jobbet nasjonalt og internasjonalt med flere tusen mennesker i alderen 16-64 år fra over 71 land, og mangfold, inkluderingskompetanse, sosial rettferdighet og fellesskap står sentralt i hennes arbeid. Elaine er fag- og utviklingsansvarlig for karriereveieldning på Universitet i Oslo, og jobber bl.a. med et spennende prosjekt ved Karrieresenteret ved Universitet i Oslo. Innovative og unike karrierestøtte som integreres som en del av studentenes utdanningsløp er under utvikling. Hun står for øvrig bak podkasten "Karriereveiledning med Elaine". Har YouTubekanalen «Karrieretips med Elaine», og er kjent fra serien "Karriereveilederen" fra NRK Nett TV

Kategorier

Categories

Arbeid og velferd
Psykisk helse
Utdanning
Helse og omsorg
Diverse
No items found.

Merethe Prytz Haftorsen

Fylkesdirektør Nav Rogaland

Les mer

Jon Rogstad

Professor og Sosiolog

Les mer

Cecilie Fagerbakke

Virksomhetsleder

Les mer

Arne Svendsrud

Psykolog

Les mer

Cecilie Heltzer Malin

Metodeveileder IPS

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Yrkesfagkonferansen 2024

25
.
April
2024
︁
Quality hotel Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
25
.
April
2024
︁
Konferansen streames

Ung velferd og psykisk helse

27
.
May
2024
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
27
.
May
2024
︁
Konferansen streames

Når jobben tar for mye plass

30
.
May
2024
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
30
.
May
2024
︁
Konferansen streames

Demens og aktivitet

3
.
June
2024
︁
Comfort Hotel Runway
︁
Påmeldingsfrist:
3
.
June
2024
︁
Konferansen streames

Skolevegringskonferansen 2024

3
.
June
2024
︁
Comfort Hotel Runway
︁
Påmeldingsfrist:
3
.
May
2024
︁
Konferansen streames

Jobbmestring for flyktninger og innvandrere

10
.
June
2024
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
24
.
April
2024