Fremtidens karriereveiledning

I samarbeid med:
Event Partners:

Hvordan ser framtidens karriereveiledning ut? Hva er kvalitet i veiledningen og hvilke verktøy anbefales. Konferansen vil presentere praktiske og erfaringsbaserte løsninger på området.

Starter
21
.
November
2022
Event start:
November 21, 2022
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list

Tidspunkt

Date

21
.
November
22
.
November
2022
Nov 21
November 22, 2022

Sted

LoCation

Quality Airport Hotel Gardermoen

Konferansier

Elaine Bloom

Elaine Bloom driver selskapet elainebloom.no. Hun tar for tiden en sertifisering i Neuroscience for Business hos MIT Sloan, har en mastergrad i karriereveiledning, er utdannet pedagog og sertifisert master Coach. Elaine brenner for en helhetlig tilnærming til karriereveieldning, og er særlig opptatt av karrierehelse. Hun er en svært ettertraktet karriereveileder, karrierkonsulent og foredragsholder. Hun har arbeidserfaring som avdelingsleder og fagansvarlig leder innenfor karrierekurs, karriereutvikling, samt erfaring med omstilling og organisasjonsutvikling. Elaine har jobbet nasjonalt og internasjonalt med flere tusen mennesker i alderen 16-64 år fra over 60 land. Elaine bidrar nå inn i spennende prosjekt ved Karrieresenteret ved Universitet i Oslo hvor fokuset er å utvikle karrierestøtte som integreres som en del av studentenes utdanningsløp. Hun står for øvrig bak podkasten "Karriereveiledning med Elaine". Har YouTubekanalen «Karrieretips med Elaine», og er kjent fra serien "Karriereveilederen" fra NRK Nett TV

Kategorier

Categories

Arbeid og velferd
Utdanning
Diverse
21
.
November
Nov 21
10:30
11:30

Fra gode intensjoner til god praksis

Hvordan kan man utvikle kvalitet i karriereveiledning lokalt gjennom bruk av nasjonalt utviklede verktøy og anbefalinger? Foredraget vil trekke fram praksiseksempler og erfaringer fra når foredragsholder ledet arbeidet med å etablere et kvalitetssystem i den nye nasjonale karriereveiledningstjenesten. I tillegg vil innlegget suppleres med erfaringer fra flere internasjonale prosjekter som avsluttes i 2023.

VI har i tillegg til dette foredraget invitert internasjonale foredragsholdere til å delta digitalt med sine erfaringer rundt muligheter og utfordringer i arbeidet med å sikre kvalitet i andre land. Innlederne er sammen med Haug del av Guiding Schools, som er et prosjekt finansiert av Erasmus plus (KA2). Det involverer åtte partnere fra sju Europeiske land.

Erik Hagaseth Haug har vært sentral i oppbyggingen av masterstudiet i karriereveiledning ved Høgskolen i Innlandet, var medlem i Karriereveiledningsutvalget og er koordinator for det nasjonale kvalitetsrammeverket. Erik Hagaseth Haug er blant dem som legger føringer for faget i Norge.

21
.
November
Nov 21
12:30
13:30

Arbeidspulten som alter – hva betyr egentlig jobb i dag?

Jobb og karriere er noe annet i dag enn tidligere. Arbeidsplassen er for mange blitt en arena for å finne «passion» og «purpose». Det er et stort fokus på å finne seg selv, særlig står personlig utvikling og mening sentralt. I dette foredraget vil man utforske og belyse hva dette gjør med oss, og hvordan det påvirker vår karrierehelse.  I  foredraget møtes Bloom og Anderstuen i skjæringspunktet mellom to fagfelt som kaster nytt lys over betydningen av mening i arbeid.

Årets konferansier Elaine Bloom vil sammen med religionsviter og karriereveileder; Ståle Anderstuen invitere deltakere til en samtale rundt dette tema.

21
.
November
Nov 21
13:45
14:30

Bærekraftig og grønn karriereveiledning

Betyr karrierevalg noe for bærekraft? I en årrekke ble grønn rettledning og vektlegging av miljø- og bærekraftsaspekt i karrierevalg og karriererettledning, sett på som noe radikalt, noe for seg selv og utopisk. Siden da har bærekraft blitt godkjent som ett viktig og stadig mer konvensjonelt konsept. FN vedtok i 2015 de velkjente 17. bærekraftmålene. En rekke program i mange land om utdanning for bærekraftig utvikling (ESD) – også støtta av UNESCO - peiker på viktige sammenhenger mellom sosial rettferd og bærekraftig karriereutvikling.

Peter Plant har vært professor 2 i karriereveiledning ved Høgskolen i Sørost-Norge og ekstern sensor ved University of West Scotland. Han har vært ekspert for EU-kommisjonen i 30 år og har deltatt i en rekke EU- og OECD-prosjekter om karriereveiledning.

21
.
November
Nov 21
14:45
15:15

Slipp løs kreativiteten i deg - det er egenskapen arbeidslivet trenger

Hva er kreativitet? og hvordan kan vi bli mer kreative? Og hvorfor er den egenskapen så viktig? World Economic Forum har spådd at kreativitet vil bli en av de viktigste egenskapene for å lykkes i morgendagens arbeidsliv. Det å finne nye løsninger på komplekse problemstillinger vil bli sentralt for alle karrierer i alle bransjer.

Jazzpianist Ole Fredrik Norbye jobber til daglig med kreativitet på mange områder, både i musikken og i næringslivet. Han vil i sitt foredrag gi deg noen gode verktøy for å slippe løs den kreativiteten du har i deg. Han vil også komme med konkrete tips for hvordan du på sikt kan utvikle vaner som gjør deg mer kreativ.

21
.
November
Nov 21
15:45
16:45

KARRIEREDESIGN - Verktøyet for å lede og fornye vår karriere i et stadig endrende arbeidsliv.

Arbeidslivet endrer seg i et raskt tempo. Færre og færre av oss lever med en jobbsikkerhet hos en arbeidsgiveren. Vi må selv ta ansvar for vår egen karrièreutvikling og sikre at vi er attraktive og relevante i et arbeidsliv der kompetansekravene endres kontinuerlig. Dette foredraget presenterer hva arbeidslivets endringer betyr for oss alle og presenterer en ny metode for hvordan vi alle kan kontinuerlig fornye oss og sikre livslang læring. Tema som blir tatt opp er:

  • Endret karrierelandskap gir nye karrieremønstre
  • Vi har gått fra jobbsikkerhet til karrieresikkerhet
  • Hvordan tilpasse oss og fornye oss kontinuerlig på en enkel og leken måte

Agnethe Ellingsen er forfatter, karriere og lederveileder. Hun brenner for å utvikle ledere så de bedre kan mestre sin rolle. Agnethe har jobbet med leder- og organisasjonsutvikling siden 2005 i inn- og utland, og er en populær kurs- og foredragsholder. Hun er kunnskapsrik, engasjerende og opptatt av å formidle på en enkel og forståelig måte. Foredragsholderen har en tverrfaglig utdanning innen teknologi, ledelse og innovasjon. I tillegg er hun sertifisert coach og organisasjonscoach.

22
.
November
Nov 22
9:00
9:45

Karriereveiledning i møte med sårbare grupper

Livs- og karrieremestring - om karriereveiledning av utsatte grupper. Karriereveiledning handler ikke bare om yrkes- og utdanningsvalg. Det handler også om identitets-utvikling og hjelp til å mestre utfordringer i livet. Hvilket potensiale ligger i unge i en sårbar fase?Ressursfokusert og løsningsorientert karriereveiledning synliggjør utsatte gruppers kompetanse og kan avdekke samfunnets behov for denne typen kompetanse.

Vi har invitert Siw Gudbrandsen til å holde dette foredraget. Hun arbeider ved Kongsberg karrieresenter som koordinator og karriereveileder. Hun har en mastergrad i karriereveiledning fra Universitetet i Sørøst Norge, og lang erfaring med å veilede voksne med ulik bakgrunn og livssituasjon om arbeid og utdanning. Siw har vært bidragsyter for bedrifter i nedbemannings- og omstillingsprosesser. Hun har ledet forskningsprosjektet på Kongsberg; Tidlig tilbud om karriereveiledning for sykemeldte.

22
.
November
Nov 22
10:00
10:30

De usynlige? - karriereveiledning for inkludering av marginaliserte grupper

Populære utsagn som «It takes a village to raise a child!» og “No man is an island” minner om menneskets behov for tilhørighet. Det holistiske karriereveiledningsperspektivet betrakter mennesker som relasjonell, meningssøkende individer som deltar i og bidrar til utviklingen av samfunnet rundt seg. Individet er ikke problemet, men ressursen og del av løsningen. Hva er viktig i veiledning av marginaliserte grupper? Vi har invitert universitetslektor Jeanine van Halteren fra OsloMet til å holde dette foredraget

22
.
November
Nov 22
10:45
11:30

Nettflix - prinsippet for Karriereveiledning

Kan vi bruke Nettflix - prinsippet i Karriereveiledning? Kan vi bruke bilder for utvikling av interesser? Bruk av bilder er den mest effektive måten å utvikle interesser for filmer og serier på Netflix, og utvikle interesser for produkter i verdens nettbutikker. I Karriereveiledning bruker vi samme prinsipp, men for å utvikle interesser for yrker eller utdanning. I dette foredraget lærer du deg hvordan du interesseutvikler med bilder og karriereinformasjon.

Arne Svendsrud er daglig leder av selskapet Karriereverktøy. Han er psykolog fra Universitetet i Oslo og spesialist innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Har utdanning fra england innen IPS/SE. Han bidro til oppstart av IPS og jobbmestringssentrene i Norge. Han har arbeidet med karriereveiledning siden år 2000 og har utviklet en rekke av karriereveiledningsverktøyene som er mest brukt på det norske markedet.

22
.
November
Nov 22
12:30
13:30

Emosjonell kompetanse i karriereveiledningsfeltet?

Psykologen Aksel Inge Sinding har skrevet boken "klok på følelser" avslutter konferansen med et spennende tema om emosjonell kompetanse i karriereveiledningsfeltet. Sinding arbeider med emosjonsfokusert terapi (EFT) for angst, depresjon, lav selvfølelse, selvkritikk, traumer, sorg, relasjonelle vansker og livskriser. Spesialisering i EFT og EFST foreldreveiledning, er veileder i EFT, har skrevet mange artikler og holder jevnlig kurs og foredrag.

No items found.

Elaine Bloom

Karriereveileder og foredragsholder

Les mer

Erik Hagaseth Haug

Instituttleder og førsteamanuensis

Les mer

Peter Plant

Professor

Les mer

Agnethe Ellingsen

Leder Agnelli AS

Les mer

Ståle Anderstuen

Karriereveileder

Les mer

Ole Fredrik Norbye

Kreativ fordragsholder

Les mer

Arne Svendsrud

Psykolog

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Frivillighetskonferansen 2022

7
.
November
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
5
.
August
2022
︁
Konferansen streames

AFT - konferansen 2022

9
.
November
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
1
.
July
2022
︁
Konferansen streames

Ungt utenforskap 2022

21
.
November
2022
︁
Quality Airport hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
August
2022
︁
Konferansen streames

Fremtidens karriereveiledning

21
.
November
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
August
2022
︁
Konferansen streames

Gaming i læring og inkludering 2022

24
.
November
2022
︁
Quality Airport hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
5
.
August
2022
︁
Konferansen streames

Integreringskonferansen 2022

28
.
November
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
August
2022