Mattemestring - Slik hjelper og motiverer vi elever i matematikk

En konferanse for alle som ønsker å hjelpe og motivere sine elever å mestre matematikk

Tid

15
.
November
16
.
November
2021

Sted

Quality Airport hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim

Konferansier

Bård Borch Michalsen

Bård Borch Michalsen viserektor ved Universitetet i Tromsø. Han er utdannet medieviter og har jobbet som journalist og redaktør det meste av livet. Michalsen har skrevet bøker blant annet om mediehåndtering, profesjonell PR, informasjonsarbeid og om kommategnet, og han holder kurs og foredrag om de samme emnene. Michalsen underviser i profesjonell kommunikasjon ved Universitetet i Tromsø.

Les mer

Kategorier

Utdanning

Sammen er vi dynamitt! – Om profesjonsutvikling og skoleutvikling

Svein Hallvard Torkieldsen, Lærer og forfatter, Matematikksenteret

Svein Hallvard Torkildsen er en norsk lærer og lærebokforfatter. Han er tildelt Holmboprisen fordi, Han har gjennom sin lærergjerning utvist et brennende engasjement i klasserommet. Han gir elevene utfordringer, samtidig som han evner å differensiere undervisningen og når frem til den enkelte elev. Tilliten til egne elever som tenkende mennesker og utøvere av matematikk har vært grunnleggende i hans undervisning, og han har alltid lagt stor vekt på elevenes forståelse av matematikken. Han inspirerer elevene og lar sitt engasjement smitte over på dem.

15
.
November
11:15
12:00

Om lærerens evne til å formidle og skape motivasjon i undervisningen

Professor karina bakkeløkken Hjelmervik

Ofte er mangel på motivasjon og mestringsfølelse grunnen til at mange ikke klarer å henge med i mattefaget. Læreren er viktig for mattemestring og matte kan læres, men læres best av folk som evner å formidle kunnskapen. Dette skaper motivasjon og interesse i undervisningen. Hva er hemmeligheten bak god formidling? Fins et noen gode råd for dette? Professor Karina Bakkeløkken Hjelmervik er bevisst på hvordan hun lærer bort matte.

Fra utregning til kreativitet og argumentasjon

Linda G. Opheim, UIA

Skolefaget matematikk handler ikke lenger om det riktige svaret, men om veien dit. Det å forstå og begrunne prosessen veier tyngre. Hva innebærer dette for undervisningen i matematikk?

15
.
November
13:45
14:30

Matematikk er ikke fascinerende i seg selv

Lærer Simen Spurkeland

BasketMatematikk

Linn Damsgaard, Universitetet København

Barns motivasjon for skolearbeid faller ofte i løpet av skoleåret, og spesielt innen matematikk. Men dette skjer ikke når de har BasketMatematikk. Når matematikk blir integrert i kroppsøvingen, stiger elevenes motivasjon, viser ny dansk studie som skal inspirere lærere til å kombinere kunnskap med bevegelse. Linn Damsgaard, PHD student, Universitetet København.

15
.
November
16:00
17:00

Algoritmer og programmering – Hvordan kan programmering brukes i matematikkundervisningen?

Roger Antonsen, Matematiker og foredragsholder

I dette foredraget får du en kjapp introduksjon til algoritmisk kunst og mange konkrete eksempler på hvordan man kan være kreativ og kunstnerisk ved å programmere. Vi ser også på hvordan matematiske begreper kan visualiseres og formidles ved hjelp av animasjoner, for eksempel permutasjoner, primtall, brøktall og fraktaler.

Roger Antonsen er førsteamanuensis ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo, gjesteforsker ved UC Berkeley, California, kjent TED-foredragsholder, forfatter, kunstner, populærvitenskapelig formidler, og han har doktorgrad i informatikk. Han er forfatteren av universitetslæreboken «Logiske metoder: Kunsten å tenke abstrakt og matematisk», han er matematikkspaltist i Aftenposten, og driver YouTube-kanalen «Magiske mønstre». Han har også vunnet flere priser for «beste foreleser».

16
.
November
9:00
9:30

Hvordan tilrettelegge for elever som virkelig strever med matematikk? Og hva er de viktigste tegnene på dyskalkuli?

Anita Lopez-Pedersen er førsteamanuensis ved Oslomet.

Anita har jobbet flere år i skolen som spesialpedagog og PP-rådgiver. Hun var doktorgradsstipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk, og jobber nå som førsteamanuensis ved Oslomet og Høgskolen i Østfold. Hun forsker på utvikling av matematiske ferdigheter og hvordan vi kan hjelpe barn som er i risiko for å utvikle matematikkvansker. Hun er også opptatt av forskningskvalitet, og at når man som forsker trekker slutninger av det man har funnet ut så må man etterstrebe at de rent metodologisk har belegg for de slutningene.

16
.
November
10:00
10:45

Mattemagi!

Håvar Tjora, Lærer, forfatter og foredragsholder

Mange synes matte er vanskelig. Mange har også en klar oppfatning av at de ikke kan lære seg matte. Håvard Tjora har lang erfaring med å jobbe med barn og ungdom som sliter med matte. Hans erfaring er at de aller fleste kan lære seg matematikken i skolen. Som oftest dreier vanskene seg om noen få misforståelser, eller noen få grunnelementer som ikke er innlært. Når disse brikkene faller på plass, kommer forståelsen og nysgjerrigheten som skal til for å mestre matematikken. Disse brikkene er det Tjora kaller «grunnpakka» – kan man den, har man de verktøyene som skal til for å ta fatt på de fleste oppgavene man møter i skolen. I Leksehjelp i matematikk går Tjora nøye gjennom hvordan man regner, og ikke minst hvorfor man regner som man gjør.

16
.
November
11:00
11:45

Bli bedre på det du allerede er god på!

Skage Hansen, Matematikklærer og forfatter

Hvordan kan man arbeide annerledes slik at alle kan bli gode i matematikk? Skage Hansen er matematikklærer ved Engebråten ungdomsskole i Oslo, og er hjernen bak den såkalte Engebråten-modellen, en anerkjent og ettertraktet metode som flere og flere skoler benytter seg av. Hansen har også gitt ut de populære GetSmart-kortene, som har solgt i over 130 000 eksemplarer. I 2018 fikk han Holmboe-prisen for å ha utmerket seg i matematikkundervisningen, og i 2019 utga han boken Få 6 i matte på Kagge forlag.

16
.
November
13:45
2:30

Kunsten å kommunisere det kompliserte

Jo Røislien, Professor

Å formidle komplisert informasjon kan være en utfordring, men det kan også læres. Jo tar utgangspunkt i da han selv, som kunnskapsnerd fra et smalt fagfelt, plutselig ble kastet ut i det å skulle lage storskala informasjons-tv om et tema de fleste kan lite om.Gjennom anekdoter, filmer og demonstrasjoner forteller Jo om arbeidet med tv-suksessen Siffer, om kommunikasjon generelt og kunnskapsformidling spesielt Hvordan formidler man kunnskap til kolleger, til media, til mannen i gata? Hvordan får man folks oppmerksomhet, og hvordan holder man på den?Jo viser konkrete eksempler på formidlingsutfordringer de støtte på under arbeidet med matteserien Siffer, og hvordan de løste dem.Jo Røislien er en av Norges mest profilerte forsknings- og vitenskapsformidlere. Han elsker tall, har hår som et norsk skogstroll, drikker pulverkaffe med melk og synes gårsdagen er sterkt overvurdert.

Svein Hallvard Torkieldsen

Lærer og fagbokforfatter

Les mer

Roger Antonsen

Matematiker

Les mer

Håvard Tjora

Lærer, forfatter og entusiast

Les mer

Jo Røislien

Professor

Les mer

Karina Bakkeløkken Hjelmervik

Professor

Les mer

Linda G. Opheim,

Universitetslektor, PHD ved UIA

Les mer

Linn Damsgaard

PHD student, Universitetet København

Les mer

Anita Lopez

Lærer

Les mer

Skage Hansen

Matematikklærer og forfatter

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Dropout­konferansen 2021

28
.
October
2021
︁
Thon Hotel Arena Lillestrøm
︁
Konferansen streames

AFT - konferansen 2021 - Rett person på rett plass

1
.
November
2021
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁

Dagsenterkongressen 2021

4
.
November
2021
︁
Quality Airport hotel Gardermoen
︁
Konferansen streames

Skolevegrings­konferansen 2021

8
.
November
2021
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim
︁
Konferansen streames

Mattemestring - Slik hjelper og motiverer vi elever i matematikk

15
.
November
2021
︁
Quality Airport hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim
︁
Konferansen streames

Omsorg ved livets slutt 2021

18
.
November
2021
︁
Thon Hotel Arena, Lillestrøm