Omsorg ved livets slutt 2021

En av de største sosialpolitiske utfordringer i Norge og Europa i de kommende tiår er å sikre syke, sårbare og gamle mennesker et verdig og meningsfullt liv helt til det siste. Konferansen Omsorg ved Livets slutt vil presentere ulike sider av arbeidet i møte med døende

Tid

18
.
November
19
.
November
2021

Sted

Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Konferansier

Samuel Massie ble plutselig mediakjendis da båten Berserk forliste under en ekspedisjon i Antarktis i 2011. Historien som ligger til grunn for at Massie befant seg på Berserk under denne ekspedisjonen starter mange år tidligere. Skolegang frustrerte Samuel, på grunn av dysleksi ble det vanskelig å holde konsentrasjon og fokus – og veien til skulking og dop ble kort. På videregående dumpet han ut etter noen måneder, og endte opp med å henge med kompiser og bli stadig mer likegyldig. Samuel har deltatt i en rekke tv-programmer, som «Skal vi danse» (som deltaker og deretter programleder), «Tangeruddampen», «Berserk mot Sydpolen», «Jakten på Berserk» og «Sjøsprøyt». Han er involvert i utdannelse av Erfaringskonsulenter under mottoet «Gjør bagasje om til kompetanse», en ny yrkesgruppe med førstehånds erfaring fra rusmisbruk eller psykiske helseplager, som jobber med å hjelpe andre med tilsvarende utfordringer. Prosjektet «Hold fast» er også et av Massies hjertebarn. Prosjektet har som mål å være et selvfinansierende realiseringsprosjekt for mennesker i alle aldersgrupper som sliter i hverdagen. Det skal bestå av alt fra mennesker med rusproblemer til skadeproblematikk og handicap til mennesker i en vanskelig livssituasjon som trenger et lite avbrekk fra hverdagen på sjøen, litt veiledning og ikke minst MESTRING.

Les mer

Kategorier

Helse og omsorg
Psykisk helse
18
.
November
10:00
10:30

Åpning av omsorg ved livets slutt

Unn Birkeland, Daglig leder, Pårørendesenteret Stavanger

18
.
November
10:45
11:20

Hvem dør hjemme og hvordan kan man legge til rette for et ønske om det?

Camilla Kjellstadli, Lege

Mange ønsker å være hjemme i sluttfasen av livet, men få dør hjemme i Norge. Hvorfor er det slikt og hvordan kan vi legge mer til rette for slike ønsker. Camilla Kjellstadli er lege og arbeider som lege i spesialisering i onkologi og postdoktor ved Folkehelseinstituttet. Hun disputerte med ph.d.-graden i 2020 med avhandlingen «“Dying at home in Norway: health care utilization in the final months of life” utgående fra Senter for alders- og sykehjemsmedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.

Etiske utfordringer i arbeidet med døende

Per Nortvedt er professor emeritus i medisinsk etikk og leder ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, hvor han underviser i medisinsk etikk. Han har også skrevet en rekke bøker og artikler om etiske problemstillinger rundt medisinske og sykepleiefaglige spørsmål. Her snakker han om verdivalg og dilemmaer i arbeidet med personer i livets siste fase.

Forhåndssamtaler i eldreomsorgen – Hva, hvorfor og hvordan?

Irene Aasmul, Fag- og forskningsutvikler Verdighetssenteret

Forhåndssamtaler er en gjentagende kommunikasjonsprosess som vektlegger pasientenes preferanser, verdier og potensielle bekymringer rundt behandling og omsorg. Hovedhensikten er å oppnå tillit og forutsigbarhet for alle involverte: pasient, pårørende og helsepersonell. Irene Aasmul er Fag- og forskningsutvikler ved Verdighetsenteret. Hun er sykepleier og har en doktorgrad innenfor fagområdet alders- og sykehjemsmedisin, hvor hun har hatt fokus på utvikling og innføring av Foråndssamtaler i sykehjem.

18
.
November
14:30
15:00

Humor som hjelpemiddel i møte med døende

Ida Kristine Strøm, Sykepleier

Sykepleiere kan bruke humor som en mestringsstrategi i møte med døende pasienter. Et støttende arbeidsmiljø er også essensielt for å kunne utøve god palliativ sykepleie.

18
.
November
15:15
16:00

Den krevende parallelprosessen mellom egen og andres sorg

Per Arne Dahl har arbeidet ved Modum Bad i 15 år, vært biskop i Tunsberg, prest på Stortinget og i flere menigheter. Per Arne Dahl er forfatter av flere bøker han har skrevet.

19
.
November
9:00
10:30

Å fullføre et liv

Astrid Rønsen, Sykepleier og forfatter, førstelektor NTNU

Det er pasienten og pårørende som er hovedpersoner når livet nærmer seg slutten. I foredraget presenteres fortellinger som beskriver hvordan omsorgsutøvere utfordres ulikt i møtene med den som skal dø, familien og andre som står pasienten nær. Det presenteres ikke «oppskrifter» på palliativ omsorg eller standarder på hva du skal gjøre i slike situasjoner. Praksis-fortellingene viser imidlertid hvor viktig det er å ha en god situasjonsforståelse og evne til å svare på de utfordringer, ønsker og behov hovedpersonene har når livet er i ferd med å fullføres. Astrid Rønsen er sykepleier, førstelektor og fagansvarlig for tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg ved NTNU.

A: Palliative plan i kardiologi

Torstein Hole, Fagdirektør i Helse Møre og Romsdal

Det er pasienten og pårørende som er hovedpersoner når livet nærmer seg slutten. I foredraget presenteres fortellinger som beskriver hvordan omsorgsutøvere utfordres ulikt i møtene med den som skal dø, familien og andre som står pasienten nær. Det presenteres ikke «oppskrifter» på palliativ omsorg eller standarder på hva du skal gjøre i slike situasjoner. Praksis-fortellingene viser imidlertid hvor viktig det er å ha en god situasjonsforståelse og evne til å svare på de utfordringer, ønsker og behov hovedpersonene har når livet er i ferd med å fullføres. Astrid Rønsen er sykepleier, førstelektor og fagansvarlig for tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg ved NTNU.

19
.
November
11:30
0:00

B: Palliasjon til pasienter med Kols

Heidi Jerpseth, Forsker OsloMet

Pasienter med kols blir ofte sosialt isolert og preges av dårlig livskvalitet som følge av den høye symptombelastningen. Beslutninger om ventilasjonsstøttebehandling og lindrende behandling til pasienter med alvorlig KOLS er blant annet det Heidi Jerpseth vil ta opp i sitt foredrag. Heidi er forsker ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet – storbyuniversitetet.

19
.
November
13:00
13:45

C: Palliasjon til pasienter med Demens

Aart Huurnink, Overlege palliativt tema Stavanger

Det palliative arbeidet med personer med demens avviker mye i metode og innhold i forhold til personer som tar instruksjon og husker informasjon. Hvordan kan vi arbeide for å sikre et best mulig tilbud til denne gruppen? Overlege Aart Huurnink, Kommunalt Palliativt Team at Stavanger kommune

19
.
November
13:45
14:15

D: Palliasjon til pasienter med kreft

Aart Huurnink fortsetter med nytt tema. I dette tema vil ha si noe om følgende områder:  

  • Observasjons og handlingskompetanse
  • Kommunikasjon og kunsten å avveie: Å gjenkjenne , erkjenne og akseptere at livet går mot slutten
  • En tid for å leve, en tid for å dø- å gi slipp
  • Praktisk symptomlindring i livets sluttfase
  • Å sikre gode overganger: legge til rette for mulighet for hjemmedød

Unn Birkeland

Leder Pårørendesenteret

Les mer

Camilla Kjellstadli

Lege

Les mer

Per Nortvedt

Professor emeritus i medisinsk etikk

Les mer

Irene Aasmul

Fag- og forskningsutvikler ved Verdighetsenteret

Les mer

Ida Kristine Strøm

Sykepleier

Les mer

Per Arne Dahl

Tidligere prest og Biskop

Les mer

Astrid Rønsen

Sykepleier

Les mer

Torstein Hole

Fagdirektør i Helse Møre og Romsdal, Lege hjertespesialist

Les mer

Heidi Jerpseth

Forsker

Les mer

Aart Huurnink

Overlege

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Dropout­konferansen 2021

28
.
October
2021
︁
Thon Hotel Arena Lillestrøm
︁
Konferansen streames

AFT - konferansen 2021 - Rett person på rett plass

1
.
November
2021
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁

Dagsenterkongressen 2021

4
.
November
2021
︁
Quality Airport hotel Gardermoen
︁
Konferansen streames

Skolevegrings­konferansen 2021

8
.
November
2021
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim
︁
Konferansen streames

Mattemestring - Slik hjelper og motiverer vi elever i matematikk

15
.
November
2021
︁
Quality Airport hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim
︁
Konferansen streames

Omsorg ved livets slutt 2021

18
.
November
2021
︁
Thon Hotel Arena, Lillestrøm