Skolevegrings­konferansen 2021

Hva er skolevegring og hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer bør man være oppmerksom på for å forebygge frafall? Konferansen vi presentere verktøy og metoder på håndtering av dette. I tillegg vil vi se på hvordan kan skolen, foreldrene og kommunens hjelpeinstanser jobbe sammen for å legge til rette for at eleven kommer på skolen?

Tid

8
.
November
9
.
November
2021

Sted

Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim

Konferansier

Bård Borch Michalsen

Bård Borch Michalsen viserektor ved Universitetet i Tromsø. Han er utdannet medieviter og har jobbet som journalist og redaktør det meste av livet. Michalsen har skrevet bøker blant annet om mediehåndtering, profesjonell PR, informasjonsarbeid og om kommategnet, og han holder kurs og foredrag om de samme emnene. Michalsen underviser i profesjonell kommunikasjon ved Universitetet i Tromsø.

Les mer

Kategorier

Utdanning

Hva er skolevegring? Hva er skolens og kommunens ansvar. Og hvordan kan det arbeides med på ulike nivå?

Robert Rognli er seniorrådgiver i KS Konsulent. Han har bred erfaring fra oppvekstfeltet som kommunalsjef for oppvekst i Holmestrand kommune og rektor ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Han har erfaring som lærer på videregående og grunnskolenivå. Robert har en mastergrad i skoleledelse og videreutdanning innen spesialpedagogikk, samt veiledning og kompetanseutvikling.

8
.
November
11:30
12:30

Når skolen svikter - Om ansvarsfraskrivelse og foreldresamarbeidet

Marie- Lisbet Amundsen, Professor

Når skolen ikke lever opp til egen målsetting om å framstå som en inkluderende og tilpasset oppvekstarena for alle elever, får det alvorlige konsekvenser. Mange barn og unge sitter hjemme uten undervisningstilbud, fordi skolesamfunnet framstår som så utrygt og ekskluderende at de ikke våger å være der. Dette er en situasjon norsk skole ikke kan leve med. Hvilke skolerelaterte faktorer fører til ufrivillig skolefravær, og hvordan opplever foresatte samarbeidet med skole og hjelpeapparat? Professor Marie-Lisbet Amundsen ved Universitet i Sørøst -Norge har de senere år blant annet forsket på skolevegringsproblematikk. Hun har fra tidligere tjue års erfaring fra praksisfeltet som pedagogisk-psykologisk rådgiver med spisskompetanse rettet mot barn, unge og voksne med sammensatte lærevansker og sosiale- og emosjonelle vansker.

8
.
November
12:30
13:30

Konferanselunsj

Om å fremme nærvær i skolen og forebygge mot fravær

Malin Gren Landell er en psykolog, psykoterapeut og forfatter som fokuserer på skolen, studenthelse, skolegang og mental helse som en bekymring og frykt hos barn og unge. Hun har jobbet i 20 år i barne- og ungdomspsykiatri med barn, ungdommer og foreldrene deres som søkte hjelp til f.eks. tvangslidelser, panikkangst, separasjonsangst, depresjon og atferd.

Skolevegring ved Aspergers syndrom: Kartlegging og tiltak

Ove Heradstveit, Psykolog, Phd

Barn og unge med Asberger syndrom er representert når det gjelder skolevegringsproblematikk. Skolen er den viktigste faktoren for å redusere risikoen for utenforskap og psykisk helse i de unges liv. Samtidig så har skolen utfordringer med å  gi et barn barn med denne diagnosen den hjelp og støtte som de trenger. Ove Heradstveit, Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.

Fra kaos til mestring

Helene Lunner, pårørende og lærer med videreutdanning innen veiledning og ledelse

Hva kan pårørende bidra med for at barnet skal mestre og få tilbake skoleglede? Foredraget vil gi oss innsyn i verktøy og hva som skal til for å bli en trygghetsperson for barnet sitt. Helene Ruud Lunner har lang erfaring som mamma til barn med utfordringer i skolen. Hun er utdannet lærer med videreutdanning innen veiledning og ledelse, og er sertifisert NLP coach. Hun har over 25 års erfaring fra skolen, som lærer, skoleleder og og rådgiver på skole og fagopplæring i fylkeskommunen. Har jobbet med tusenvis av elever og foreldre. Arbeider i dag både som pedagogisk psykologisk rådgiver i skolen, og foreldrecoach som tilbyr veiledning og kurs til foreldre som har barn med utfordringer i skolen.

VR tar skolen til skolevegrere i Sverige

Lév Grúberg og Ranald Macdonald, utviklere av Inclubit -360

Elever med psykiske lidelser eller skolevegring kan nå via VR få tilgang til undervisning og økt følelse av tilstedeværelse på deres egne premisser. Kommuner i Sverige tester nå ut innføring av teknologi for å støtte elevers helse. - Å delta i fjernundervisning får man en helt ny dimensjon med VR. Du går rett inn i klasserommet virtuelt og du kan høre og kommunisere med andre i klassen på samme måte som om du var der. Utviklere av Inclubit -360, Lév Grúnberg og Ranald Macdonald vil presentere prosjektet, erfaringene så langt og hvordan elever og lærere kan arbeide med Inclubit -360.

9
.
November
9:45
10:15

Utvikler mobilspill for å takle skolevegring

Sindre Holme, Sosial entreprenør

Med støtte fra Stiftelsen Dam og Rådet for Psykisk helse, har gründer Sindre Holme laget mobilspillet Habiit som hjelper barn å bli mer selvstendige, takle skolehverdagen og utvikle gode rutiner. I Mobilspillet Habiit møter elevene de tre uperfekte fantasitypene Gruble, Kludre og Snuble som gir barna mer struktur, økt motivasjon og nye måter å reflektere over hverdag og skole. Spillet deler hverdagslige rutiner opp i enkeltoppgaver. For hvert trinn de mestrer, får barna belønning, som kan brukes til å «kjøpe» ulike ting, som kule klær, smykker og interiør - inspirert av spill som Pokémon Go, SIMS og Club Penguin. Ideen er at figurene skal være med barna gjennom dagen, slik at de selv får styrket sin egen motivasjon. Målgruppen er barn i alderen 6–12 år. Sindre Holme vil presentere prosjektet sitt under konferansen, og vise frem fersk innsikt fra utprøving på en skole. Sindre Holme startet selskapet Tackl i 2018 for å hjelpe barn med skolevegring. De siste tre årene har han samarbeidet med forskere og studenter på NTNU og Universitetet i Stavanger, samt samarbeidet med et femtitalls miljøterapeuter, helsesykepleiere og barn. Holme er selv far til to barn og har bakgrunn som journalist og markedsfører.


Skolevegreren og veien tilbake: Innsatser ved langvarig skolefravær

Martin Karlberg, Universitetslektor Uppsala, Sverige

Å ikke gå på skole betyr stor belastning for den unge selv og for familien rundt seg. Fravær fra skolen fører ofte til arbeidsledighet og ekskludering dersom ingenting blir gjort. Martin Karlberg er medforfatter av boken "Skolevegreren og veien tilbake: Innsatser ved langvarig skolefravær. Han vil presentere metoder og verktøy for hvordan arbeide med unge med langvarig skolefravær.

9
.
November
12:00
13:00

Konferanselunsj

9
.
November
13:00
14:00

Relasjonskompetanse og livsmestring i skolen

jan Spurkeland, Leder Relasjonsledelse

Skolens viktigste oppgave er å sette barn og unge i stand til å håndtere sine egne liv og oppleve livsmestring. Elevenes psykiske helse påvirkes sterkt av den relasjonelle konteksten de befinner seg i. Ved å bedre håndtere mellommenneskelige relasjoner vil eleven kunne mestre personlige og praktiske utfordringer på best mulig måte. Jan Spurkeland er forfatter, kulturarbeider og kursholder. Han er kjent fra sin konsulentvirksomhet Relasjonsledelse AS som han har drevet i flere år og er personen bak begrepet Relasjonsledelse – den norske og nordiske lederstilen.

9
.
November
14:00

Avslutning

Robert Rognli

Seniorrådgiver i KS Konsulent.

Les mer

Marie-Lisbet Amundsen

Professor

Les mer

Malin Gren Landell

Psykolog, psykoterapeut og forfatter

Les mer

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.

Les mer

Helene Lunner

Lærer med videreutdanning innen veiledning og ledelse

Les mer

Sindre Holme

Sosial entreprenør

Les mer

Martin Karlberg

Universitetslektor ved Institutt for pedagogikk, didaktikk og utdanningsstudier, Uppsala

Les mer

Jan Spurkeland

Relasjonsbygger Leder

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Dropout­konferansen 2021

28
.
October
2021
︁
Thon Hotel Arena Lillestrøm
︁
Konferansen streames

AFT - konferansen 2021 - Rett person på rett plass

1
.
November
2021
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁

Dagsenterkongressen 2021

4
.
November
2021
︁
Quality Airport hotel Gardermoen
︁
Konferansen streames

Skolevegrings­konferansen 2021

8
.
November
2021
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim
︁
Konferansen streames

Mattemestring - Slik hjelper og motiverer vi elever i matematikk

15
.
November
2021
︁
Quality Airport hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim
︁
Konferansen streames

Omsorg ved livets slutt 2021

18
.
November
2021
︁
Thon Hotel Arena, Lillestrøm