Skolevegringskonferansen 2023

I samarbeid med:
Event Partners:

Hvordan arbeider vi i møte med Skolevegring og ufrivillig skolefravær? Konferansen vil presentere tema som; psykisk helse i skolen, skoleangst, foreldreperspektivet, og tidlig indentifisering og tiltak i skolen. Vi har invitert de fremst spesialister og forskere på området til med foredrag på konferansen.

Starter
25
.
May
2023
Event start:
May 25, 2023
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list

Tidspunkt

Date

25
.
May
26
.
May
2023
May 25
May 26, 2023

Sted

LoCation

Scandic Ishavshotel Tromsø

Konferansier

Rolf Øistein Barman-Jenssen

Konferansier til neste år i Tromsø er Rolf Øistein Barmann -Jenssen. Han enhetsleder for Pedagogisk psykologisk tjeneste i Tromsø kommune. Han har jobbet som lærer og spesialpedagog i 20 år, rektor i 13 år og de siste 5 årene som leder for PP-tjenesten i Tromsø. Han sitter også i styret for Faglig råd for PP-tjenesten nasjonalt.

Kategorier

Categories

Utdanning
Psykisk helse
25
.
May
May 25
10:30
11:30

Tidlig identifisering av skolevegring

Skolevegring er svært hemmende for barn og ungdom som opplever problemet. For mange er vegringen noe som utvikler seg over tid. Mens hjelp og behandling først settes i verk etter at problemet har fått «vokse seg stort». Foredraget setter fokus på risikofaktorer og identifisering Videre vil et system for identifikasjon og intervensjon bli diskutert.

Jo Magne er spesialist i klinisk psykologi og har en doktorgrad fra NTNU i psykologi (2014). Hans forskning har konsentrert seg på å se sammenhengen mellom psykososiale risikofaktorer og skolefravær samt beskriver behandling av ungdommer med sosial fobi. Han mottok prisen for årets doktorgrad av Norsk Psykologforening i 2015

25
.
May
May 25
13:30
14:30

Når skolen svikter - Om ansvarsfraskrivelse, ufrivillig skolefravær og foreldresamarbeid

Et godt foreldresamarbeid fører til større grad av tilhørighet og opplevelse av sammenheng mellom hjem og skole. Men hvordan opplever foresatte til barn som strever med ufrivillig skolefravær, samarbeidet med skole og hjelpeapparat?

Og hvorfor svikter skolen barn og unge som strever med ufrivillig skolefravær?

Professor Marie-Lisbet Amundsen ved Universitet i Sørøst -Norge har de senere årene forsket på skolevegringsproblematikk. Hun har også intervjuet foresatte til barn som strever med skolevegring. Fra tidligere har hun tjue års erfaring fra praksisfeltet som spesialpedagog og pedagogisk-psykologisk rådgiver med spisskompetanse i forhold til barn, unge og voksne med sammensatte lærevansker og sosiale- og emosjonelle vansker.

25
.
May
May 25
14:45
15:30

Ufrivillig skolefravær - Hvordan møter vi dette i praksis?

Er ufrivillig skolefravær så komplekst som vi skal ha det til? Hvorfor oppstår det og hva kan vi gjøre? Daglig leder i Ungoppvekst AS, Sara Eline Eide vil i dette foredraget belyse ulike sider av ufrivillig skolefravær og gi konkrete tips til tilnærming. Noen problemstillinger som blir tatt opp er:

-Hvordan opplever barnet og ungdommen sitt egetskolefravær?                                       

-Hvordan har foreldrene det i prosessen?  

-Hva er handlingsrommet til skolen og læreren?                                                                 

 Hver enkelt skolefraværssak er unik og trenger sin egen tilnærming. Likevel er det noen grunnleggende elementer som må være på plass for å forstå, og løse fraværet. Dette vil du få innblikk igjennom dette foredraget.

26
.
May
May 26
8:45
9:30

Når foreldrekapasiteten går på tomgang - Hva trenger pårørende for å ivareta seg selv og egne behov?

Skolevegring påvirker barn og unge – og familien rundt. Mange foreldre kjenner seg maktesløse eller mislykket når barnet ikke klarer å møte opp på skolen og man slipper opp for virkemidler tross velmenende råd fra mange hold. – Foreldrekapasiteten reduseres når man setter alt inn på å hjelpe den man er glad i. Pårørende­senterene varsler at de ukentlig har kontaktet med foreldre som forteller om skam, maktesløshet og sorg for barnet og for egen del - over livet som "blir satt på vent»  De er mye alene om å bære byrden om å få barnet tilbake på skolen, selv om instanser er involvert. De prøver alle muligheter, men blir kraftesløse.

Vi har invitert Anne Torill Brimsø som jobber på Pårørendesenteret i Stavanger og som (skriver/ eller skrevet)  en masteroppgave som har et pårørendeperspektiv til de som sliter med skolevegring. Masteroppgaven stiller spørsmålet og søker svar på: Hva trenger pårørende for å ivareta seg selv og egne behov?


No items found.

Trude Havik

Førsteamanuensis, PHD, Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

Les mer

Anne Torill Brimsø

Pedagogisk veileder

Les mer

Sara Eline Eide

Daglig leder i Ungoppvekst

Les mer

Marie-Lisbet Amundsen

Professor

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Frivillighetskonferansen 2022

7
.
November
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
6
.
September
2022
︁
Konferansen streames

AFT - konferansen 2022

9
.
November
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
8
.
September
2022
︁
Konferansen streames

Ungt utenforskap 2022

21
.
November
2022
︁
Quality Airport hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
9
.
September
2022
︁
Konferansen streames

Fremtidens karriereveiledning

21
.
November
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
1
.
September
2022
︁
Konferansen streames

Gaming i læring og inkludering 2022

24
.
November
2022
︁
Quality Airport hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
1
.
September
2022
︁
Konferansen streames

Integreringskonferansen 2022

28
.
November
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
28
.
September
2022