Skolevegringskonferansen 2023

I samarbeid med:
Event Partners:

En nasjonal konferanse om ufrivillig skolefravær, mobbing og familiesamarbeid. Har pårørende og familien en stemme i dette? Bli med på paneldebatt om forebygging av skolefravær med Peder Kjøs og Trude Havik m. fl.

Starter
22
.
May
2023
Event start:
May 22, 2023
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list
22
.
May
May 22
11:15
11:30

Åpning av skolevegringkonferansen

Alle skolene i Tromsø skal legge til rette slik at elevene som går der trives og lærer på best mulig måte. Det kan være mange årsaker til at noen elever likevel opplever at det er vanskelig å være på skolen. Hvilket tiltak har Tromsø kommune gjort for forebygge mot skolevegring og skape en trygg og god skole? 

Kari Henriksen, avdelingsdirektør, Avdeling for oppvekst og utdanning i Tromsø åpner konferansen.

22
.
May
May 22
12:30
13:15

Ufrivillig skolefravær - Hvordan møter vi dette i praksis?

Er ufrivillig skolefravær så komplekst som vi skal ha det til? Hvorfor oppstår det og hva kan vi gjøre?  Foredraget belyse ulike sider av ufrivillig skolefravær og gi konkrete tips til tilnærming. Noen problemstillinger som blir tatt opp er:

-Hvordan opplever barnet og ungdommen sitt eget skolefravær?                                       

-Hvordan har foreldrene det i prosessen?  

-Hva er handlingsrommet til skolen og læreren?                                                                 

 Hver enkelt skolefraværssak er unik og trenger sin egen tilnærming. Likevel er det noen grunnleggende elementer som må være på plass for å forstå, og løse fraværet. Dette vil du få innblikk igjennom dette foredraget.

22
.
May
May 22
13:30
14:00

Fellesskapets betydning i arbeidet med å forebygge og håndtere mobbing og utenforskap

Flere barn utvikler ufrivillig skolefravær på grunn av mobbing og for noen så tar det lang tid før eleven er tilbake til skolen. Når du første begynner å utvikle skolefravær, taper du mye av det faglige. Du taper mye av den sosiale utviklingen og det blir vanskeligere å komme tilbake. Noen barn er nesten ikke på skolen før 1.-2 år er gått.

Hva kan vi gjøre i felleskap for å håndtering mobbing og utenforskap? Dette er noen av spørsmålene Mobbeombudet i Troms og Finnmark vil gi sitt svar på i sitt innlegg.

22
.
May
May 22
14:15
15:00

Når foreldrekapasiteten går på tomgang - Hva trenger pårørende for å ivareta seg selv og egne behov?

Skolevegring påvirker barn og unge – og familien rundt. Mange foreldre kjenner seg maktesløse eller mislykket når barnet ikke klarer å møte opp på skolen og man slipper opp for virkemidler tross velmenende råd fra mange hold. – Foreldrekapasiteten reduseres når man setter alt inn på å hjelpe den man er glad i. Pårørende­senterene varsler at de ukentlig har kontaktet med foreldre som forteller om skam, maktesløshet og sorg for barnet og for egen del - over livet som "blir satt på vent»  De er mye alene om å bære byrden om å få barnet tilbake på skolen, selv om instanser er involvert. De prøver alle muligheter, men blir kraftesløse.

Anne Torill Brimsø som jobber på Pårørendesenteret i Stavanger og som (skriver/ eller skrevet)  en masteroppgave som har et pårørendeperspektiv til de som sliter med skolevegring. Masteroppgaven stiller spørsmålet og søker svar på: Hva trenger pårørende for å ivareta seg selv og egne behov

22
.
May
May 22
15:15
16:00

Når melder vi til barnevernet? - om ufrivillig skolefravær og foreldresamarbeid

Mange barn og unge sitter hjemme uten undervisningstilbud. Årsaken kan være flere. Dersom skolen framstår som så utrygt og ekskluderende, da våger ikke elevene  å være der, men dersom skolen har mistanke om at dette handler om foreldrene så er dette noen annet. I det siste har det vært en tendens til at mange blir meldt til barnevernet. En praksis som er omdiskutert i media i det siste. Veldig mange foreldre føler på skam og uskikkenhet når de blir meldt til barnevernet. Dette skjer ofte uten forvarsel.

Når skal vi melde til barnevernet? Hva er en god juridisk og etisk praksis på området?

Vi har invitert Bente Ohnstad til å holde dette foredraget. Hun er ansatt som professor i rettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet, Lillehammer.  Hennes forskningsfelt er helserett, velferd, rettssikkerhet og personvern. Hun er medforfatter av boken «Meldeplikt til barnevernet – er det nok å være bekymret». Praktiseringen av meldeplikten belyses ut fra grunnleggende juridiske prinsipper, herunder barnets krav på beskyttelse og foreldrenes krav på taushetsplikt og vern om privatlivets fred.

23
.
May
May 23
9:00
9:45

Hvordan reduserer vi elevens unngåelsesadferd og øker barnets opplevelse av mestring?

Back2school kan være programmet vi trenger for å oppnå dette. Formålet og målet med denne løsningen er å hjelpe barn med problematisk skolefravær tilbake til skolen, samt hjelpe barnet til en regelmessig skolegang hvor eleven trives i skolen.

Back2School retter seg mot tre ulike områder, angst, depresjon og atferdsproblemer. Behandlingen i Back2School bygger på prinsipper fra kognitiv adferdsterapi (KAT). KAT er en terapeutisk metode, som fokuserer på å løse konkrete problemer og lære nye ferdigheter. I KAT samarbeider familien og terapeuten om å identifisere og løse barnets (og familiens) vansker.

Foredraget vil presentere mer om erfaringer, innhold og praktisk gjennomføring av dette programmet. Vi har invitert representanter fra Back2school til å holde dette foredraget

Hvordan fremme skolenærvær og forebygge skolefravær

Det eksisterer mange typer skolefravær og begreper om skolefravær, men det har i de senere årene vært størst fokus på skolevegring eller ufrivillig fravær. Det mange ulike risiko- og opprettholdende faktorer til skolefravær, og det er ofte en stor kompleksitet i slike saker, særlig når fravær har blitt problematisk og langvarig.

Dette foredraget vil legge vekt på noen viktige forebyggende tiltak, i tillegg til betydningen av grundig undersøkelse og kartlegging når en identifiserer en elev som strever med å gå på skolen.  

Trude Havik er førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. Hun har doktorgrad i spesialpedagogikk, med tema skolens rolle i skolevegring. Hun har lang erfaring fra PP-tjenesten og har jobbet i grunnskolen som lærer og spesialpedagog, har skrevet bok og bok kapitler om dette tema.

23
.
May
May 23
12:15
13:00

Paneldebatt: Forebygging av skolefravær - Virkemidler, medtoder og anbefalinger

Vi inviterer til debatt rundt temaet forebygging av skolefravær og skolevegring. Hvordan fremmer vi trivsel og lyst til å gå på skolen? Hvordan møter vi denne generasjon unge i skolen i dag? Hva fremmer livsmestring og god psykisk helse? Hvilke behov har de som vi ikke har gitt dem? I Panelet har vi den kjente Psykologen, Peder Kjøs, Skoleforsker, Trude Havik m.m

Konferansier, Rolf Øistein Barmann -Jenssen leder debatten. Han er enhetsleder for Pedagogisk psykologisk tjeneste i Tromsø kommune. Han har jobbet som lærer og spesialpedagog i 20 år, rektor i 13 år og de siste 5 årene som leder for PP-tjenesten i Tromsø. Han sitter også i styret for Faglig råd for PP-tjenesten nasjonalt.

Tidspunkt

Date

22
.
May
23
.
May
2023
May 22
May 23, 2023

Sted

LoCation

Scandic Ishavshotel Tromsø

Konferansier

Rolf Øistein Barman-Jenssen

Konferansier til neste år i Tromsø er Rolf Øistein Barmann -Jenssen. Han enhetsleder for Pedagogisk psykologisk tjeneste i Tromsø kommune. Han har jobbet som lærer og spesialpedagog i 20 år, rektor i 13 år og de siste 5 årene som leder for PP-tjenesten i Tromsø. Han sitter også i styret for Faglig råd for PP-tjenesten nasjonalt.

Kategorier

Categories

Utdanning
Psykisk helse
No items found.

Trude Havik

Førsteamanuensis, PHD, Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

Les mer

Peder Kjøs

Psykolog

Les mer

Anne Torill Brimsø

Pedagogisk veileder

Les mer

Bente Ohnstad

Professor rettsvitenskap

Les mer

Sara Eline Eide

Daglig leder i Ungoppvekst

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

IPS konferansen 2023

4
.
May
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
February
2023
︁
Konferansen streames

Lærlingkonferansen 2023

4
.
May
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
16
.
February
2023
︁
Konferansen streames

Dropoutkonferansen 2023

10
.
May
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
February
2023
︁
Konferansen streames

Skolevegringskonferansen 2023

22
.
May
2023
︁
Scandic Ishavshotel Tromsø
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
February
2023
︁
Konferansen streames

Psykisk helse i skolen

24
.
May
2023
︁
Clarion Collection Hotel Aurora Tromsø
︁
Påmeldingsfrist:
9
.
February
2023
︁
Konferansen streames

Unge utviklingshemmede og løsninger mot arbeidslivet

1
.
June
2023
︁
Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127, 7031 Trondheim
︁
Påmeldingsfrist:
9
.
February
2023