Skolevegringskonferansen 2023 - Gjennomført

I samarbeid med:
Event Partners:

En nasjonal konferanse om ufrivillig skolefravær, mobbing og familiesamarbeid. Har pårørende og familien en stemme i dette? Bli med på paneldebatt om forebygging av skolefravær med Peder Kjøs og Marit Tørstad og Sara Eline Eide.

Starter
22
.
May
2023
Event start:
May 22, 2023
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list

Åpning av skolevegringkonferansen

22
.
May
May 22
11:15
11:30

Alle skolene i Tromsø skal legge til rette slik at elevene som går der trives og lærer på best mulig måte. Det kan være mange årsaker til at noen elever likevel opplever at det er vanskelig å være på skolen. Hvilket tiltak har Tromsø kommune gjort for forebygge mot skolevegring og skape en trygg og god skole? 

Kari Henriksen, avdelingsdirektør, Avdeling for oppvekst og utdanning i Tromsø åpner konferansen.

Ufrivillig skolefravær - Hvordan møter vi dette i praksis?

22
.
May
May 22
11:30
13:00

Er ufrivillig skolefravær så komplekst som vi skal ha det til? Hvorfor oppstår det og hva kan vi gjøre?  Foredraget belyse ulike sider av ufrivillig skolefravær og gi konkrete tips til tilnærming. Noen problemstillinger som blir tatt opp er:

-Hvordan opplever barnet og ungdommen sitt eget skolefravær?                                       

-Hvordan har foreldrene det i prosessen?  

-Hva er handlingsrommet til skolen og læreren?                                                                 

 Hver enkelt skolefraværssak er unik og trenger sin egen tilnærming. Likevel er det noen grunnleggende elementer som må være på plass for å forstå, og løse fraværet. Dette vil du få innblikk igjennom dette foredraget.

Lunsj

22
.
May
May 22
13:00
14:00

Fellesskapets betydning i arbeidet med å forebygge og håndtere mobbing og utenforskap

22
.
May
May 22
14:00
14:30

Flere barn utvikler ufrivillig skolefravær på grunn av mobbing og for noen så tar det lang tid før eleven er tilbake til skolen. Når du første begynner å utvikle skolefravær, taper du mye av det faglige. Du taper mye av den sosiale utviklingen og det blir vanskeligere å komme tilbake. Noen barn er nesten ikke på skolen før 1.-2 år er gått.

Hva kan vi gjøre i felleskap for å håndtering mobbing og utenforskap? Dette er noen av spørsmålene Mobbeombudet i Troms og Finnmark vil gi sitt svar på i sitt innlegg.

Når foreldrekapasiteten går på tomgang - Hva trenger pårørende for å ivareta seg selv og egne behov?

22
.
May
May 22
14:45
15:30

Skolevegring påvirker barn og unge – og familien rundt. Mange foreldre kjenner seg maktesløse eller mislykket når barnet ikke klarer å møte opp på skolen og man slipper opp for virkemidler tross velmenende råd fra mange hold. – Foreldrekapasiteten reduseres når man setter alt inn på å hjelpe den man er glad i. Pårørende­senterene varsler at de ukentlig har kontaktet med foreldre som forteller om skam, maktesløshet og sorg for barnet og for egen del - over livet som "blir satt på vent»  De er mye alene om å bære byrden om å få barnet tilbake på skolen, selv om instanser er involvert. De prøver alle muligheter, men blir kraftesløse.

Anne Torill Brimsø som jobber på Pårørendesenteret i Stavanger og som (skriver/ eller skrevet)  en masteroppgave som har et pårørendeperspektiv til de som sliter med skolevegring. Masteroppgaven stiller spørsmålet og søker svar på: Hva trenger pårørende for å ivareta seg selv og egne behov

Alle barn og unge skal våkne opp om morgenen og tenke "dette får jeg til"

22
.
May
May 22
15:45
16:30

Trygg av natur har med hjelp av fagfolk fra helse og oppvekst fått en solid faglig og praktisk forankring. Effekten av deres møte med barn er godt dokumentert og stadig flere barn og unge opplever å få tilbake motivasjonen for skole og hverdag. Ved å ta seg tid til å spørre, lytte og anerkjenne, mer enn å styre, organisere og bestemme, legger de til rette for at barn blir mer selvstendige, ansvarsbevisste og robuste.

I dette foredraget vil man belyse sider ved dagens oppvekstkultur og skape bevissthet rundt hvordan disse påvirker barns psykososiale utvikling og læring. Tilhørerne vil få økt bevissthet rundt hvordan vi legger tilrette for barns mestring og livskvalitet gjennom måten vi kommuniserer med dem.

Tverrfaglig innsats i møte med alvorlig skolefravær

22
.
May
May 22
16:45
17:15

Hvordan arbeider vi tverrfaglig i møte med unge som sliter med å gå på skolen. Hva fungerer og hvor er utfordringene? FactUng i Tromsø vil dele sine erfaringer med hvordan man arbeider tverrfaglig med alvorlig skolefravær.

FACT Ung tilbyr tjenester fra både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og består av pedagog, sosionom, lege, barnevernspedagog, familieterapeut, psykolog og jobbspesialist. Teamet er organisert av Tromsø kommune v/seksjon for familie og barn og UNN v/BUP Tromsø. Målet er å bidra til en positiv livsendring for ungdom og familie. Målgruppen er ungdom med særlige utfordringer i alderen 12-18 år, med mulighet for oppfølging til 25 års alder ved behov.

Hvordan bidra til økt mestringsopplevelse og trivsel i skolehverdagen for elever med problematisk skolefravær?

23
.
May
May 23
9:00
9:45

Back2School (B2S)er et omfattende og systematisk hjelpetiltak for elever med bekymringsfullt skolefravær. Gjennom fokus på barnet, familien og skolen er formålet medB2S å hjelpe den unge til regelmessig skolegang, oppleve faglig mestring og øke trivsel på skolen.  

I B2S-tiltaket er nøkkelen et godt samarbeid og en felles forståelse mellom den unge selv, foreldrene og skolen. Innledende kartlegging via spørreskjema og samtaler danner grunnlaget for at alle partene (B2S team, barn, foreldre og skole) sammen utarbeider «en felles forståelse» av hvilke utfordringer og ressurser som finnes hos barnet, i familien og i skolesituasjonen. «En felles forståelse» danner utgangspunkt for tilpasning av hjelpetiltaket og arbeidet med å øke tilstedeværelse på skolen. I den norske tilpasningen av B2S er fokus på skolen utvidet.

I skoleåret 2022-23 har det blitt gjennomført en utprøving av B2S med 14 elever i åtte norske kommuner. Resultatene av pilotprosjektet vil foreligge høsten 2023. I foredraget vil Frode Adolfsen og Toril Sørheim Nilsen fra prosjektgruppen dele erfaringer vi har så langt med å benytte B2S som hjelpetiltak for bekymringsfullt skolefravær.  

Helhetlig og tverrfaglig innsats på lag med familien rundt barn og unge med bekymringsfullt skolefravær

23
.
May
May 23
10:00
12:00

Godt tverretatlig samarbeid er en avgjørende faktor for at eleven skal finne veien tilbake til skolen. Hvilke tjenester må involveres, og hvordan skape en åpen og konstruktiv prosess.

Marit Tørstad er klinisk pedagog og familieterapeut. Hun har blant annet arbeidserfaring fra skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnevern, psykisk helsevern for barn og unge i spesialisthelsetjenesten (BUP), Helsedirektoratet, samt fra tjenesteutvikling knyttet til tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge i kommunen. Marit har også undervist i spesialistutdanning av leger, psykologer, og er en dyktig og etterspurt foredragsholder

Paneldebatt: Forebygging av skolefravær - Virkemidler, medtoder og anbefalinger

23
.
May
May 23
12:15
13:00

Vi inviterer til debatt rundt temaet forebygging av skolefravær og skolevegring. Hvordan fremmer vi trivsel og lyst til å gå på skolen? Hvordan møter vi denne generasjon unge i skolen i dag? Hva fremmer livsmestring og god psykisk helse? Hvilke behov har de som vi ikke har gitt dem? I Panelet har vi den kjente Psykologen, Peder Kjøs, Klinisk pedagog: Marit Tørstad, Leder Ung oppvekst AS: Sara Eline Eide; og jon halvdan lenning.

Konferansier, Rolf Øistein Barmann -Jenssen leder debatten. Han er enhetsleder for Pedagogisk psykologisk tjeneste i Tromsø kommune. Han har jobbet som lærer og spesialpedagog i 20 år, rektor i 13 år og de siste 5 årene som leder for PP-tjenesten i Tromsø. Han sitter også i styret for Faglig råd for PP-tjenesten nasjonalt.

Lunsj

23
.
May
May 23
13:00
14:00

Konferansen avslutter med lunsj.

Tidspunkt

Date

22
.
May
23
.
May
2023
May 22
May 23, 2023

Sted

LoCation

Scandic Ishavshotel Tromsø

Konferansier

Rolf Øistein Barman-Jenssen

Konferansier til neste år i Tromsø er Rolf Øistein Barmann -Jenssen. Han enhetsleder for Pedagogisk psykologisk tjeneste i Tromsø kommune. Han har jobbet som lærer og spesialpedagog i 20 år, rektor i 13 år og de siste 5 årene som leder for PP-tjenesten i Tromsø. Han sitter også i styret for Faglig råd for PP-tjenesten nasjonalt.

Kategorier

Categories

Utdanning
Psykisk helse
No items found.

Kari Henriksen

Avdelingsdirektør

Les mer

Peder Kjøs

Psykolog

Les mer

Marit Tørstad

Cand.ed., spesialist i klinisk pedagogikk og familieterapeut

Les mer

Sara Eline Eide

Daglig leder i Ungoppvekst

Les mer

Jon Halvdan Lenning

Mobbeombud

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Skolevegringskonferansen 2023 - Gjennomført

22
.
May
2023
︁
Scandic Ishavshotel Tromsø
︁
Påmeldingsfrist:
21
.
May
2023
︁
Konferansen streames

Barnevernkonferansen

1
.
June
2023
︁
Scandic Lerkendal Trondheim
︁
Påmeldingsfrist:
31
.
May
2023
︁
Konferansen streames

Ungdom og psykisk helse

8
.
June
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
14
.
June
2023
︁
Konferansen streames

Ungt utenforskap

15
.
June
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
14
.
June
2023
︁
Konferansen streames

Sykefraværskonferansen

15
.
June
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
1
.
June
2023
︁
Konferansen streames

Fosterhjemskonferansen 2023

2
.
November
2023
︁
Radisson Blu Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
June
2023