Skolevegringskonferansen 2023

I samarbeid med:
Event Partners:

En nasjonal konferanse om ufrivillig skolefravær, mobbing og familiesamarbeid. Har pårørende og familien en stemme i dette? Bli med på paneldebatt om forebygging av skolefravær med Peder Kjøs og Trude Havik og Sara Eline Eide.

Starter
22
.
May
2023
Event start:
May 22, 2023
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list

Åpning av skolevegringkonferansen

22
.
May
May 22
11:15
11:30

Alle skolene i Tromsø skal legge til rette slik at elevene som går der trives og lærer på best mulig måte. Det kan være mange årsaker til at noen elever likevel opplever at det er vanskelig å være på skolen. Hvilket tiltak har Tromsø kommune gjort for forebygge mot skolevegring og skape en trygg og god skole? 

Kari Henriksen, avdelingsdirektør, Avdeling for oppvekst og utdanning i Tromsø åpner konferansen.

Lunsj

22
.
May
May 22
11:30
12:30

Ufrivillig skolefravær - Hvordan møter vi dette i praksis?

22
.
May
May 22
12:30
13:15

Er ufrivillig skolefravær så komplekst som vi skal ha det til? Hvorfor oppstår det og hva kan vi gjøre?  Foredraget belyse ulike sider av ufrivillig skolefravær og gi konkrete tips til tilnærming. Noen problemstillinger som blir tatt opp er:

-Hvordan opplever barnet og ungdommen sitt eget skolefravær?                                       

-Hvordan har foreldrene det i prosessen?  

-Hva er handlingsrommet til skolen og læreren?                                                                 

 Hver enkelt skolefraværssak er unik og trenger sin egen tilnærming. Likevel er det noen grunnleggende elementer som må være på plass for å forstå, og løse fraværet. Dette vil du få innblikk igjennom dette foredraget.

Fellesskapets betydning i arbeidet med å forebygge og håndtere mobbing og utenforskap

22
.
May
May 22
13:30
14:00

Flere barn utvikler ufrivillig skolefravær på grunn av mobbing og for noen så tar det lang tid før eleven er tilbake til skolen. Når du første begynner å utvikle skolefravær, taper du mye av det faglige. Du taper mye av den sosiale utviklingen og det blir vanskeligere å komme tilbake. Noen barn er nesten ikke på skolen før 1.-2 år er gått.

Hva kan vi gjøre i felleskap for å håndtering mobbing og utenforskap? Dette er noen av spørsmålene Mobbeombudet i Troms og Finnmark vil gi sitt svar på i sitt innlegg.

Når foreldrekapasiteten går på tomgang - Hva trenger pårørende for å ivareta seg selv og egne behov?

22
.
May
May 22
14:15
15:00

Skolevegring påvirker barn og unge – og familien rundt. Mange foreldre kjenner seg maktesløse eller mislykket når barnet ikke klarer å møte opp på skolen og man slipper opp for virkemidler tross velmenende råd fra mange hold. – Foreldrekapasiteten reduseres når man setter alt inn på å hjelpe den man er glad i. Pårørende­senterene varsler at de ukentlig har kontaktet med foreldre som forteller om skam, maktesløshet og sorg for barnet og for egen del - over livet som "blir satt på vent»  De er mye alene om å bære byrden om å få barnet tilbake på skolen, selv om instanser er involvert. De prøver alle muligheter, men blir kraftesløse.

Anne Torill Brimsø som jobber på Pårørendesenteret i Stavanger og som (skriver/ eller skrevet)  en masteroppgave som har et pårørendeperspektiv til de som sliter med skolevegring. Masteroppgaven stiller spørsmålet og søker svar på: Hva trenger pårørende for å ivareta seg selv og egne behov

Tverrfaglig innsats i møte med alvorlig skolefravær

22
.
May
May 22
15:15
16:00

Hvordan arbeider vi tverrfaglig i møte med unge som sliter med å gå på skolen. Hva fungerer og hvor er utfordringene? FactUng i Tromsø vil dele sine erfaringer med hvordan man arbeider tverrfaglig med alvorlig skolefravær.

FACT Ung tilbyr tjenester fra både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og består av pedagog, sosionom, lege, barnevernspedagog, familieterapeut, psykolog og jobbspesialist. Teamet er organisert av Tromsø kommune v/seksjon for familie og barn og UNN v/BUP Tromsø. Målet er å bidra til en positiv livsendring for ungdom og familie. Målgruppen er ungdom med særlige utfordringer i alderen 12-18 år, med mulighet for oppfølging til 25 års alder ved behov.

Hvordan reduserer vi elevens unngåelsesadferd og øker barnets opplevelse av mestring?

23
.
May
May 23
9:00
9:45

Back2school kan være programmet vi trenger for å oppnå dette. Formålet og målet med denne løsningen er å hjelpe barn med problematisk skolefravær tilbake til skolen, samt hjelpe barnet til en regelmessig skolegang hvor eleven trives i skolen.

Back2School retter seg mot tre ulike områder, angst, depresjon og atferdsproblemer. Behandlingen i Back2School bygger på prinsipper fra kognitiv adferdsterapi (KAT). KAT er en terapeutisk metode, som fokuserer på å løse konkrete problemer og lære nye ferdigheter. I KAT samarbeider familien og terapeuten om å identifisere og løse barnets (og familiens) vansker.

Foredraget vil presentere mer om erfaringer, innhold og praktisk gjennomføring av dette programmet. Vi har invitert representanter fra Back2school til å holde dette foredraget

Helhetlig og tverrfaglig innsats på lag med familien rundt barn og unge med bekymringsfullt skolefravær

23
.
May
May 23
10:00
12:00

Godt tverretatlig samarbeid er en avgjørende faktor for at eleven skal finne veien tilbake til skolen. Hvilke tjenester må involveres, og hvordan skape en åpen og konstruktiv prosess.

Marit Tørstad er klinisk pedagog og familieterapeut. Hun har blant annet arbeidserfaring fra skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnevern, psykisk helsevern for barn og unge i spesialisthelsetjenesten (BUP), Helsedirektoratet, samt fra tjenesteutvikling knyttet til tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge i kommunen. Marit har også undervist i spesialistutdanning av leger, psykologer, og er en dyktig og etterspurt foredragsholder

Paneldebatt: Forebygging av skolefravær - Virkemidler, medtoder og anbefalinger

23
.
May
May 23
12:15
13:00

Vi inviterer til debatt rundt temaet forebygging av skolefravær og skolevegring. Hvordan fremmer vi trivsel og lyst til å gå på skolen? Hvordan møter vi denne generasjon unge i skolen i dag? Hva fremmer livsmestring og god psykisk helse? Hvilke behov har de som vi ikke har gitt dem? I Panelet har vi den kjente Psykologen, Peder Kjøs, Klinisk pedagog: Marit Tørstad, Leder Ung oppvekst AS: Sara Eline Eide; og lokale representanter fra Tromsø.

Konferansier, Rolf Øistein Barmann -Jenssen leder debatten. Han er enhetsleder for Pedagogisk psykologisk tjeneste i Tromsø kommune. Han har jobbet som lærer og spesialpedagog i 20 år, rektor i 13 år og de siste 5 årene som leder for PP-tjenesten i Tromsø. Han sitter også i styret for Faglig råd for PP-tjenesten nasjonalt.

Lunsj

23
.
May
May 23
13:00
14:00

Konferansen avslutter med lunsj.

Tidspunkt

Date

22
.
May
23
.
May
2023
May 22
May 23, 2023

Sted

LoCation

Scandic Ishavshotel Tromsø

Konferansier

Rolf Øistein Barman-Jenssen

Konferansier til neste år i Tromsø er Rolf Øistein Barmann -Jenssen. Han enhetsleder for Pedagogisk psykologisk tjeneste i Tromsø kommune. Han har jobbet som lærer og spesialpedagog i 20 år, rektor i 13 år og de siste 5 årene som leder for PP-tjenesten i Tromsø. Han sitter også i styret for Faglig råd for PP-tjenesten nasjonalt.

Kategorier

Categories

Utdanning
Psykisk helse
No items found.

Kari Henriksen

Avdelingsdirektør

Les mer

Peder Kjøs

Psykolog

Les mer

Marit Tørstad

Cand.ed., spesialist i klinisk pedagogikk og familieterapeut

Les mer

Sara Eline Eide

Daglig leder i Ungoppvekst

Les mer

Jon Halvdan Lenning

Mobbeombud

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Lærlingkonferansen 2023

4
.
May
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
13
.
April
2023
︁
Konferansen streames

Dropoutkonferansen 2023

10
.
May
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
9
.
May
2023
︁
Konferansen streames

Skolevegringskonferansen 2023

22
.
May
2023
︁
Scandic Ishavshotel Tromsø
︁
Påmeldingsfrist:
13
.
April
2023
︁
Konferansen streames

Psykisk helse i skolen

24
.
May
2023
︁
Clarion Collection Hotel Aurora Tromsø
︁
Påmeldingsfrist:
13
.
April
2023
︁
Konferansen streames

Barnevernkonferansen

1
.
June
2023
︁
Scandic Lerkendal Trondheim
︁
Påmeldingsfrist:
4
.
April
2023
︁
Konferansen streames

Ungdom og psykisk helse

8
.
June
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
13
.
April
2023