Spesialundervisning i skolen

Tid

29
.
November
30
.
November
2021

Sted

Quality Airport Hotel Gardermoen

Konferansier

Samuel Massie

Samuel Massie ble plutselig mediakjendis da båten Berserk forliste under en ekspedisjon i Antarktis i 2011. Historien som ligger til grunn for at Massie befant seg på Berserk under denne ekspedisjonen starter mange år tidligere. Skolegang frustrerte Samuel, på grunn av dysleksi ble det vanskelig å holde konsentrasjon og fokus – og veien til skulking og dop ble kort. På videregående dumpet han ut etter noen måneder, og endte opp med å henge med kompiser og bli stadig mer likegyldig. Samuel har deltatt i en rekke tv-programmer, som «Skal vi danse» (som deltaker og deretter programleder), «Tangeruddampen», «Berserk mot Sydpolen», «Jakten på Berserk» og «Sjøsprøyt». Han er involvert i utdannelse av Erfaringskonsulenter under mottoet «Gjør bagasje om til kompetanse», en ny yrkesgruppe med førstehånds erfaring fra rusmisbruk eller psykiske helseplager, som jobber med å hjelpe andre med tilsvarende utfordringer. Prosjektet «Hold fast» er også et av Massies hjertebarn. Prosjektet har som mål å være et selvfinansierende realiseringsprosjekt for mennesker i alle aldersgrupper som sliter i hverdagen. Det skal bestå av alt fra mennesker med rusproblemer til skadeproblematikk og handicap til mennesker i en vanskelig livssituasjon som trenger et lite avbrekk fra hverdagen på sjøen, litt veiledning og ikke minst MESTRING.

Les mer

Kategorier

Utdanning
Psykisk helse
29
.
November
10:00
10:45

Skolens mål og muligheter!

Terje Ogden er seniorforsker ved Nasjonaltutviklingssenter for barn og unge (NUBU) og professor i pedagogisk psykologi.

Hvordan kan skolen bidra til at flere elever kan lykkes i skolen? Både de med lav skolemotivasjon, som sliter, og ikke finner seg til rette. Nye viktige elementer inngår i et nytt læreplanverk, sosial og emosjonell læring, digitalisering og psykisk helsefremmende arbeid. Foredraget retter seg til alle som opptatt av inkluderende praksis i skolen og tar for seg aktuelle utfordringer og nye løsningsforslag.

29
.
November
11:00
11:30

Spesialundervisning i fremtidens skole

Monica Melby-Lervåg er professor på Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun forsker på språk, læring og leseutvikling, og har arbeidet mye med meta-analyser.

– Spesialundervisning er i endring. Hva bør man fokusere på fremover for å få til spesialundervisningen? Hva vet vi fra forskning at er viktig? Hvordan bør spesialundervisningen gjennomføres for å best mulig utbytte?

29
.
November
11:30
12:30

Lunsj Spesialundervisning i skolen

29
.
November
12:30
13:15

Utenforskap på grunn av spesialundervisning

Anne Randi Fagerlid Festøy, Førsteamanuensis

Det heter at alle elever skal inkluderes, men kanspesialundervisningen i skolen være organisert slik at den skaper segregering?Det som er ment som positivt, sosialt og faglig hos elever medspesialundervisning, kan føre til utenforskap Hva kan være årsaken til dettevære og hvilke tiltak bør sette i verk? Foredragsholder har forsket påspesialundervisning for elever med lærevansker på første- til fjerdetrinn ibarneskolen.

29
.
November
13:30
14:15

NY forskning! Trening på å forme språklyder kan hjelpe barn med store lesevansker

Anne Cathrine Thurmann-Moe, Phd

Visste du at noen barn med lese-, skrive- og språkvansker kan ha problemer med å skille språklydene fra hverandre? Disse barna kan ha problemer med å oppfatte nyansene mellom lyder, som høres like ut, slik som for eksempel n og m eller g og k. Når de så møter bokstavtegnene i tekst, kan det bli en del gjetting. Anne Cathrine Thurmann-Moe har forsket på elever med alvorlig dysleksi og som strever med språklyder. Hun har lang erfaring fra denne gruppen elever ved sin arbeidsplass Statlig spesialpedagogisk tjeneste(Statped). Hun arbeider også med en doktorgrad som er finansiert avForskningsrådet. Her er formålet å forske på praksisnære problemstillinger.

Hvordan tilrettelegge for elever som virkelig strever med matematikk?

Anita Lopez -Pedersen er førsteamanuensis ved Oslomet

Anita har jobbet flere år i skolen som spesialpedagog og PP-rådgiver. Hun var doktorgradsstipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk, og jobber nå som førsteamanuensis ved Oslomet og Høgskolen i Østfold. Hun forsker på utvikling av matematiske ferdigheter og hvordan vi kan hjelpe barn som er i risiko for å utvikle matematikkvansker. Hun er også opptatt av forskningskvalitet, og at når man som forsker trekker slutninger av det man har funnet ut så må man etterstrebe at de rent metodologisk har belegg for de slutningene.

Et 3D-produkt som hjelper elever med læringsvansker

Hvordan kan man skape en inkluderende skole ved bruk av VR og AR hjelpemidler?  Utdanningen gjøres enklere for lærere og morsommere for elevene. Helt uten å komplisere ting. Verktøy som inkluderer 2D og 3D innhold engasjerer elever og øker læringsinteressen. VR og AR hjelpemidlene gjør det enklere å jobbe med barn og ungdom som har læringsvansker. De får en helt ny mestringsfølelse sammenlignet med tradisjonelle læringsmetoder. Dette mener Sandefjordselskapet 3DL. Selskapets mål er forberede elever for en digital fremtid ved å levere innhold av høy kvalitet som ikke bare gir kunnskap men også øker kompetansen. Deres løsning er å utruste lærere og spesialpedagogisk kompetanse med den nyeste teknologien slik at de kan legge opp for den beste kunnskapsoverføringen. Daglig leder i 3DL, Hazel Xavier Venkatraman vil presentere produktet.

30
.
November
8:55
8:55

Dag 2

Da starter vi dag 2

30
.
November
9:00
9:30

Det vi leser må gi mening når vi leser det - Om dysleksi og nettlesing

Anette Andresen, Førsteamanuensis

Er elevene skolen rustet til til å bruke nettsider og kilder til oppgaveløsning? Dette er et viktig spørsmål for de elevene som allerede sliter fra før. Arbeidsminnet til disse elevene kan få ekstra store utfordringer når de skal hente ut informasjon fra tekst bilder og film.

Skolevegring ved Asberger syndrom - kartlegging og tiltak

Ove Heradstveit, Psykolog, Phd

Barn og unge med Asberger syndrom er representert når det gjelder skolevegringsproblematikk. Skolen er den viktigste faktoren for å redusere risikoen for utenforskap og psykisk helse i de unges liv. Samtidig så har skolen utfordringer med å  gi et barn barn med denne diagnosen den hjelp og støtte som de trenger. Ove Heradstveit, Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.

30
.
November
10:45
12:00

Lærerens kompetanse og elevens læring

Mirjam Harkestad Olsen, Professor

Læringsledelse kan i mange sammenhenger oppleves utfordrende, spesielt når elever har behov utenfor det ordinær opplæring kan møte. Ulike perspektiver på læringsledelse vil bli presentert i foredraget, i tillegg til å se på hvordan endring av lærerutdanningens vektlegging av spesialpedagogikk kan ha påvirket læreres kompetanse for å møte mangfoldet i skolen.


30
.
November
12:00
13:00

Lunsj spesialundervinsing i skolen

30
.
November
13:00
14:00

«KAN JEG, SÅ KAN ALLE!»

Den skoletrøtte skulkeren Samuel dro til Antarktis med Berserk, og havnet midt i sitt livs drama, og møtte en verdensomspennende medieoppmerksomhet uten like. Hvordan klarte han å snu det negative i livet sitt til noe positivt, og hvordan har erfaringen fra tiden på Berserk påvirket ham?

Terje Ogden

Professor

Les mer

Monica Melby-Lervåg

Professor

Les mer

Anne Randi Fagerlid

Førsteamanuensis

Les mer

Jo Røislien

Professor

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Dropout­konferansen 2021

28
.
October
2021
︁
Thon Hotel Arena Lillestrøm
︁
Konferansen streames

AFT - konferansen 2021 - Rett person på rett plass

1
.
November
2021
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁

Dagsenterkongressen 2021

4
.
November
2021
︁
Quality Airport hotel Gardermoen
︁
Konferansen streames

Skolevegrings­konferansen 2021

8
.
November
2021
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim
︁
Konferansen streames

Mattemestring - Slik hjelper og motiverer vi elever i matematikk

15
.
November
2021
︁
Quality Airport hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim
︁
Konferansen streames

Omsorg ved livets slutt 2021

18
.
November
2021
︁
Thon Hotel Arena, Lillestrøm