Sykefraværskonferansen

I samarbeid med:
Event Partners:

Årets konferanse innen håndtering av sykefravær på arbeidsplassen. Hvordan arbeider vi i møte med konflikthåndtering og psykisk uhelse? Kan medarbeiderundersøkelse bidra til et bedre arbeidsmiljø?

Starter
15
.
June
2023
Event start:
June 15, 2023
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list

Psykisk uhelse på arbeidsplassen - Tilrettelegging og oppfølging

15
.
June
Jun 15
10:45
11:30

Angstlidelser og depresjon er noen av hovedårsakene til sykefravær, med negative konsekvenser både for bedriften og for den enkelte. Hvordan bør forholdene legges til rette slik at en medarbeider kan være i jobb eller at den sykmeldte kan komme seg tilbake på jobb?

Torkil Berge er spesialist i klinisk psykologi og arbeider som forsknings- og fagutviklingsleder og sjefpsykolog ved Distriktspsykiatrisk senter Vinderen, Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Han er også leder av Norsk Forening for Kognitiv Terapi.

Lunsj

15
.
June
Jun 15
11:30
12:30

Doktorgradsavhandling: Hva bidrar til et godt arbeidsmiljø, gir engasjerte og friske medarbeidere?

15
.
June
Jun 15
12:30
13:15

Staten har brukt mange milliarder på å løse sykefraværet, men klarer det ikke. Benedicte Emilie Langseth-Eide har forsket på hva som bidrar at ansatte skal trives på arbeid, fungere bra og ha god helse. Resultatene av forskningen er entydige; Et godt arbeidsmiljø gir engasjerte og friske medarbeidere. De virksomhetene som skårer høyt på arbeidsmiljø i forskningen, har høyt jobbengasjement, god arbeidsrelatert helse og lavere sykefravær. Det betyr at arbeidsgivere som legger til rette for et arbeidsmiljø der det er godt å være, og de ansatte fungerer godt, vil få lavere sykefravær!

Benedicte Emilie Langseth-Eide vil i dette foredraget oppsummere forskningen, presentere hva som ligger i et godt arbeidsmiljø, helsefremmede tiltak og løsninger på arbeidsplassen.

God karrierehelse skaper morgendagens arbeidere

15
.
June
Jun 15
13:30
14:45

Jobb og karriere er noe annet i dag enn tidligere. Arbeidsplassen er for mange blitt en arena for å finne «passion» og «purpose». Det er et stort fokus på å finne seg selv, særlig står personlig utvikling og mening sentralt. I dette foredraget vil man utforske og belyse hva dette gjør med oss, og hvordan det påvirker vår karrierehelse.  I foredraget møtes Bloom og Anderstuen i skjæringspunktet mellom to fagfelt som kaster nytt lys over betydningen av mening i arbeid.

Elaine Bloom er en ettertraktet karriereveileder og foredragsholder med tverrfaglig kompetanse innen ledelse og veiledningsfagfeltet. Hun vil sammen med religionsviter og karriereveileder; Ståle Anderstuen invitere deltakere til en samtale rundt dette tema.

Et godt samarbeid resulterte i Arbeidsmiljøpris

15
.
June
Jun 15
15:00
15:35

Hvordan klarer en avdeling å gå fra 38 % sykefravær til 3% fravær? Godt samarbeid gir resultater. De siste årene har Sandefjord kommune samarbeidet med NAV om systematisk oppfølging og forebygging av sykefraværet. Det har endret arbeidsmiljøet slik at både pasienter, ansatte og ledere har det tryggere og bedre på jobb. I 2022 vant Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter kommunens arbeidsmiljøpris. Hvordan klarte de dette?

Kunsten å snu motgang til medgang

15
.
June
Jun 15
15:45
16:45

Hvilken grep skal til for hvordan man kan snu hverdagen i sitt favør? Alle møter motgang i løpet av livet og det handler om hvordan man takler den. God psykisk helse ruster oss for framtidige tunge stunder og dette er noe av dette foredraget skal handle om. Marius Løken vil presentere oss enkle og og konkrete tips og verktøy for å overkomme vår egen dørstokkmil.

Medarbeiderundersøkelsen - Fra synsing til strategi

16
.
June
Jun 16
8:30
9:15

De mest fremoverlente selskapene forstår kraften i å måle trivsel med medarbeiderundersøkelser, og på den måten sikre medvirkning fra sine ansatte. En medarbeiderundersøkelse kan gi tydelige indikasjoner på hvor tiltak bør settes inn, men ikke alltid.

Dessverre fører altfor mange medarbeiderundersøkelser ikke til forbedringer på arbeidsplassen. Dette kan skyldes at undersøkelsen er for lite spesifikk, åpner for synsing eller at lederne ikke er satt i stand til å formidle resultatene ut i organisasjonen.

Hvordan får vi til en medarbeiderundersøkelse som oppleves som verdiskapende for leder, ansatt og bedriften?


Arbeidsgiver, hvor langt strekker tilretteleggingsplikten din seg?

16
.
June
Jun 16
9:30
10:15

Som arbeidsgiver har man plikt til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø både psykisk og fysisk, og arbeidstakere har plikt til å medvirke i tilretteleggingen slik at man i fellesskap finner gode løsninger for et helsefremmende arbeidsmiljø. Tilrettelegging gjelder for alle arbeidstakere, ikke bare de med redusert arbeidsevne, og følger av den generelle tilretteleggingsplikten i Arbeidsmiljøloven § 4–2.

Med tilrettelegging må vi ta høyde for at alle er ulike, både som arbeidstakere og individer, og det må hensyntas på arbeidsplassen.

Manglende tilrettelegging kan i verste fall både påføre og forsterke helseplager. Tilretteleggingsarbeidet er derfor en viktig forebyggende faktor.

Sykefraværsoppfølging: Når livet blir for mye å takle - gode verktøy til den vanskelige samtalen

16
.
June
Jun 16
10:30
11:30

Hvordan kan du som leder bli bedre på å møte ansatte som sliter, slik at både du, bedriften og den ansatte kommer best mulig ut av en krevende situasjon? Foredraget fokuserer på hva vi vet fra forskning, hva virker av kommunikasjon, hvordan skaper du den viktige samtalen? Hva gjør de gode lederne? Case blir brukt til å belyse tema på en verdifull måte.

Jan-Martin er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i arbeidspsykologi, samt spesialist i kognitiv terapi. Han har arbeidet over flere år i offentlig og privat virksomhet og er lidenskapelig opptatt av psykologi, lederutvikling, terapi og formidling

Lunsj

16
.
June
Jun 16
11:30
12:30

Konflikthåndtering og sykefraværsoppfølging

16
.
June
Jun 16
12:30
14:00

Konflikter og sykefravær henger ofte sammen. Her har ledelsen et spesielt ansvar for å følge opp for å finne årsaken til utfordringen. Hvordan håndterer vi konflikter på arbeidsplassen? Hvilke verktøy, metoder og løsninger sitter vi med her? Tema som blir berørt er:

Konflikter:

-  Fra uenighet til konflikt - når bør en gripe inn?
-  Ulike personligheter - eller kan alle gå i lås?

Håndtering:

- Litt om jussen og makt bak krava.

-  Mange parter, ulike roller og mulig medvirkning.

Sykefraværsoppfølging:

- Virkningen av å gi råd, belære, og vise sympati i stedet for empati.

- Med fokus på framtida - om å møte partenes behov.

Tidspunkt

Date

15
.
June
16
.
June
2023
Jun 15
June 16, 2023

Sted

LoCation

Thon Oslo Airport

Konferansier

Marit Tørstad

Marit Tørstad er utdannet cand.ed., klinisk pedagog og familieterapeut. Hennes spesialfelt er psykisk helse hos barn og unge, og deres familier. Hun har lang erfaring fra barnehage, skole, PPT, BUP, helsemyndigheter og kommuner. Hun holder foredrag, veileder og underviser fagfolk innenfor alle type tjenester for barn og unge, foreldre og de unge selv. Marits foredrag inneholder alltid forskningsbasert kunnskap, rikt med praktiske eksempler, forslag til utforming av tiltak, og sist men ikke minst et humoristisk blikk på vanskelige utfordringer. Tilhørerne gir tilbakemelding om at de får verktøy til bruk i sin hverdag.

Kategorier

Categories

Arbeid og velferd
Helse og omsorg
Psykisk helse
Utdanning
Diverse
No items found.

Ingrid Strand Petterson

Senior HR Rådgiver

Les mer

Marius Løken

Inspirator

Les mer

Mona Evjen

Arbeidsmiljøutvikler og leder

Les mer

Anette Harris

Professor

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Skolevegringskonferansen 2023 - Gjennomført

22
.
May
2023
︁
Scandic Ishavshotel Tromsø
︁
Påmeldingsfrist:
21
.
May
2023
︁
Konferansen streames

Barnevernkonferansen

1
.
June
2023
︁
Scandic Lerkendal Trondheim
︁
Påmeldingsfrist:
31
.
May
2023
︁
Konferansen streames

Ungdom og psykisk helse

8
.
June
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
14
.
June
2023
︁
Konferansen streames

Ungt utenforskap

15
.
June
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
14
.
June
2023
︁
Konferansen streames

Sykefraværskonferansen

15
.
June
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
1
.
June
2023
︁
Konferansen streames

Fosterhjemskonferansen 2023

2
.
November
2023
︁
Radisson Blu Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
June
2023