Ung Velferd 2021

Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i det norske samfunnet i dag. Omkostningene er store både for samfunnet og for de unge det gjelder. Hvordan kan vi få flere unge inn i arbeidslivet og hindre frafall fra videregående utdanning? Hvordan kan arbeidsgivere, sivilsamfunnet, Nav, attføringsbransjen og andre samarbeide for å motvirke ungt utenforskap? Hva kan vi lære av gode eksempler på innsats for unge på randen?

Tid

25
.
November
26
.
November
2021

Sted

Thon Hotel Arena, Nesgata 1, 2004 Lillestrøm

Konferansier

Samuel Massie

Samuel Massie ble plutselig mediakjendis da båten Berserk forliste under en ekspedisjon i Antarktis i 2011. Historien som ligger til grunn for at Massie befant seg på Berserk under denne ekspedisjonen starter mange år tidligere. Skolegang frustrerte Samuel, på grunn av dysleksi ble det vanskelig å holde konsentrasjon og fokus – og veien til skulking og dop ble kort. På videregående dumpet han ut etter noen måneder, og endte opp med å henge med kompiser og bli stadig mer likegyldig. Samuel har deltatt i en rekke tv-programmer, som «Skal vi danse» (som deltaker og deretter programleder), «Tangeruddampen», «Berserk mot Sydpolen», «Jakten på Berserk» og «Sjøsprøyt». Han er involvert i utdannelse av Erfaringskonsulenter under mottoet «Gjør bagasje om til kompetanse», en ny yrkesgruppe med førstehånds erfaring fra rusmisbruk eller psykiske helseplager, som jobber med å hjelpe andre med tilsvarende utfordringer. Prosjektet «Hold fast» er også et av Massies hjertebarn. Prosjektet har som mål å være et selvfinansierende realiseringsprosjekt for mennesker i alle aldersgrupper som sliter i hverdagen. Det skal bestå av alt fra mennesker med rusproblemer til skadeproblematikk og handicap til mennesker i en vanskelig livssituasjon som trenger et lite avbrekk fra hverdagen på sjøen, litt veiledning og ikke minst MESTRING.

Les mer

Kategorier

Arbeid og velferd
Utdanning
Psykisk helse
25
.
November
10:00
10:30

Åpning av konferansen

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen åpner konferansen.

I mars opplevde Norge den høyeste arbeidsledigheten siden andre verdenskrig, og arbeidsmarkedet er fortsatt veldig tøft. Det gjelder særlig for unge mennesker og for de med lav eller ingen formell utdanning. Nå investerer regjeringen for å skape arbeidsplasser og utdanningsmuligheter spesielt for unge og nyutdannede.

Hvordan bidrar Nav til at flere får plass i arbeidslivet?

Arbeids- og Velferdsdirektør Hans Kristian Holte

Koronakrisen har satt Nav under et sterkt press. Hvor står Nav i dag? Hvordan er etaten rustet til å bistå dem som trenger ekstra hjelp for å få plass i arbeidslivet?

25
.
November
11:30
12:00

Hvilken konsekvenser har vi av korona og utenforskap?

Seniorforsker Simen Markussen

Pandemien vil forsterke et allerede stort problem, mener Seniorforsker Simen Markussen, ved Frisch-senteret. Varige virkninger av koronakrisa er å miste jobben for godt. – Spesielt en økning i psykiske lidelser og utenforskap. En av de mest sårbare gruppene er unge mellom 18.-30.år. Hvilke tiltak bør nå settes inn fra sentrale hold?

25
.
November
12:00
13:00

Konferanselunsj Ung velferd

25
.
November
13:00
13:30

Sysselsettingsutvalget sine anbefalinger for unge som står utenfor arbeidsmarkedet.

Leder Sysselsettingsutvalget, Steinar Holden

En ekspertgruppen utvalgt av departementet skal bla. gi en analyse på utviklingen, trender og sysselsetting av særskilte grupper på arbeidsmarkedet. Gruppen skal foreslå mulige forbedringer og konsekvenser av målgruppen. Steinar Holden, leder for sysselsettingsutvalget vil presentere anbefalingene.

25
.
November
13:45
14:45

Moderate psykiske lidelser, metoder og løsninger mot arbeidslivet

Forsker Tonje Fyhn

Foredraget vil innledes med hva moderate psykiske lidelser er og hva det har å si for arbeidsdeltakelse. Deretter presenteres de metodene som brukes mest i dag for best mulig kunne bistå unge med disse utfordringene. Til slutt vil forskeren ta med deltakerne inn i en diskusjon på hva lykkes vi best med og hva er utfordrende i dette arbeidet. Vi har invitert forsker Tonje Fyhn, NORCE og jobbspesialister fra praksisfeltet, Ina Helen og Henrikke fra Sens Utvikling AS til å bli med på diskusjonen.

Tema: Nytenkende innsats mot ungt utenforskap -Sosialt entreprenørskap

TEMA: Nytenkende innsats mot ungt utenforskap - Sosialt entreprenørskap

Om sosialt entreprenørskap og samarbeid for å lykkes

Hvordan er erfaringene med samarbeid mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og sosiale entreprenører om tiltak for arbeidsinkludering? Og hvilke muligheter og begrensinger finnes her? Seniorforskere ved Arbeidsforskningsinstituttet OsloMet, Siri Yde Aksnes og Kristin Reichborn-Kjennerud vil innledningsvis i denne bolken presentere de viktigste funnene ved deres forskning på Sosialt entreprenørskap som ble gjennomført på oppdrag fra Arbeids- og Velferdsdirektoratet i 2020. Deretter vil vi få presentert 2 ulike bedrifter som gjør et godt inkluderingsarbeid.

25
.
November
15:30
16:30

Eksempler på bedrifter med godt inkluderingsarbeid

Cube 8

Fredrikstad-bedriften Cube8, som med prosjektet «So Green Industry» vilskape en bærekraftig bedriftsmodell som også benytter de ubenyttedemenneskelige ressursene i samfunnet. «So Green Industry» er et trippeltbærekraftig konsept med en miljødimensjon i form av biokull, karbonfangst ogproduksjon av ren energi. Den sosiale dimensjonen er å utvikle arbeidsplassertil unge mennesker som har falt utenfor arbeidslivet. Gjennom «Eventyrligefolk!» har de utviklet en mentorordning og jobbmestringskurs som implementeresi prosjektet.

JobLoop

JobLoop har som mål å hindre utenforskap, kvalifiserer fleretil jobb og skape gode nettverk og partnerskap. Våre nettverk koblerjobbmuligheter og arbeidssøkere. I samarbeid med oppdragsgivere og virksomheterjobber JobLoop aktivt for å utvikle og tilby innovative metoder som fremmerinkludering i arbeidslivet og forebygge frafall i videregående opplæring.Daglig leder i JobLoop, Sina Erichsen m/fl.

26
.
November
8:55
8:55

Dag 2 Ung velferd

26
.
November
9:00
9:30

Slik snakker du med ungdom som sliter

Helsesista, Tale Maria Krohn Engvik

For åoppdage og hjelpe ungdom som sliter, er man avhengig av den viktigeførstekontakten. Nå når tenåringer kommuniserer mer digitalt enn ansikt tilansikt, blir det stadig mer unaturlig å banke på kontoret til noen for å snakkeom vanskelige ting. Hvordan kan skolen åpne opp for å tenke annerledes omkommunikasjon, slik at terskelen for å knytte kontakt blir lavere? Tale MariaKrohn Engvik, «Helsesista», begynte å bruke snapchat for å kommunisere med sineelever. Hun traff en nerve hos ungdommene, og er nå blitt hele Norgeshelsesøster på Snap. På veien har hun lært mye om form, innhold, og digitalestrategier for å knytte kontakt med ungdom som sliter.

Hvordan samtaler vi med unge rundt tema psykisk helse?

Mia Bôrjesson er en av Skandinavias beste forelesere innen endringsprosesser, og har lang erfaring med å arbeide med barn og ungdom. Foredraget vil ta oppfølgende tema:

  • Hva er psykisk helse og hvordan vet man at man har det bra.
  • Hva som er tilstrekkelig bra med tanke på selvbilde, egenverdi og selvtillit hos jenter.
  • Hva kan tilknytningsteorier bidra med i samtaler med elever i skolen?
  • Presentasjon av begrepet trygghet og hva dette innebærer for utvikling og identitetsskapende hos barn og unge?
  • Fra uhelse til psykisk helse – Hvordan skaper vi det samtaleklimaet som må være på plass for åpenhet og at endringer skjer?
  • Kan sosiale medier bidra til å bygge psykisk helse?
  • En kort presentasjon av «tillitshjulet» som et kreativt verktøy.
26
.
November
11:00
11:30

«De kan ha hull i CV-en for min del»

Forsker Terje Olsen

Arbeidsgivere uttrykker stor vilje til å ansette unge med psykiske helseproblemer. Hva gjør de som får det til? Hva kan læres av gode eksempler? Innleder: Forskningsleder Terje Olsen, Fafo

26
.
November
11:40
12:00

«Vi inkluderer»

Leder Nav, Sonja Skinnarland

Som et ledd i regjeringens inkluderingsdugnad har partene i arbeidslivet og NAV etablert et nytt samarbeidsprosjekt som heter «Vi inkluderer!» Sonja Skinnarland vil dele foreløpige resultater fra samarbeidsprosjektet. Sonja Skinnarland har jobbet i ulike stillinger i NAV siden 2008. Hun deltok i etableringen av NAV Østensjø. Fra 2011-2013 var Sonja NAV-leder for NAV St. Hanshaugen og i 2013 startet hun som kontorsjef for Brukeroppfølgingskontoret i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Sonja Skinnarland har master i styring og ledelse fra Høgskolen i Oslo og Akershus og en utvidet bachelor i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

26
.
November
12:00
13:00

Konferanselunsj Ung Velferd

26
.
November
13:00
14:00

Jakten på det gode laget

Roger Finjord er tidligere landslagssjef i kvinnefotball, Stabekk- trener og en av Norges beste foredragsholdere. Han har et varmt og inderlig forhold til mennesker og verdier som knytter oss mennesker sammen. I foredraget «Jakten på det gode laget» tar han deg inn i humoristiske, men også alvorlige historier. Hvem har satt spor? Hvilke mennesker er de egentlige heltene? Hvem ville du hatt med på ditt lag? Hvorfor trenger vi et organisert arbeidsliv? Humør og seriøsitet går hånd i hånd når Roger Finjord berører tema som røtter, stolthet og identitet.

26
.
November
14:00

Oppsummering og spørsmål fra konferanselosen

Torbjørn Røe isaksen

Statsråd

Les mer

Tale Maria Krohn Engvik

Helsesista

Les mer

Hans Kristian Holte

Arbeids- og velferdsdirektør i NAV

Les mer

Simen Markussen

Seniorforsker

Les mer

Steinar Holden

Leder syselsettingsutvalget

Les mer

Tonje Fyhn

Forsker III

Les mer

Siri Yde Aksnes

Seniorforsker OsloMet

Les mer

Kristin Reichborn-Kjennerud

Seniorforsker OsloMet

Les mer

Cube8

Les mer

JobLoop

Les mer

Mia Børjesson

Coach og leder - Foredragsholder

Les mer

Terje Olsen

Forsker FAFO

Les mer

Sonja Skinnarland

Leder Nav

Les mer

Roger Finjord

Inspirator og foredragsholder

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Dropout­konferansen 2021

28
.
October
2021
︁
Thon Hotel Arena Lillestrøm
︁
Konferansen streames

AFT - konferansen 2021 - Rett person på rett plass

1
.
November
2021
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁

Dagsenterkongressen 2021

4
.
November
2021
︁
Quality Airport hotel Gardermoen
︁
Konferansen streames

Skolevegrings­konferansen 2021

8
.
November
2021
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim
︁
Konferansen streames

Mattemestring - Slik hjelper og motiverer vi elever i matematikk

15
.
November
2021
︁
Quality Airport hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim
︁
Konferansen streames

Omsorg ved livets slutt 2021

18
.
November
2021
︁
Thon Hotel Arena, Lillestrøm