Ung Velferd 2021

Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i det norske samfunnet i dag. Omkostningene er store både for samfunnet og for de unge det gjelder. Hvordan kan vi få flere unge inn i arbeidslivet? Hvordan kan arbeidsgivere, sivilsamfunnet, Nav, attføringsbransjen og andre samarbeide for å motvirke ungt utenforskap? Hva kan vi lære av gode eksempler på dette. Konferansen Ung Velferd vil gi oss noen svar på dette.

Starter
25
.
November
2021
︁
Konferansen streames
Påmelding og priser

Tidspunkt

25
.
November
26
.
November
2021

Sted

Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim

Konferansier

Samuel Massie

Samuel Massie er kjent for masse engasjement, motivasjon, og livsglede. Dette er Samuel Massies nye liv. Den tidligere skoletrøtte og motivasjonsløse tenåringen ble kastet ut i en mediastorm uten like da seilskuten «Berserk» forsvant i ishavet. I dag er han blitt populær programleder og konferansier.

Les mer

Kategorier

Arbeid og velferd
Utdanning
Psykisk helse
25
.
November
11:00
11:30

Åpning av konferansen: Hvordan bidrar Nav til at flere unge får plass i arbeidslivet?

Seksjonssjef Arbeids-og velferdsdirektoratet, Kristin Kvanvig

Koronakrisen har satt Nav under et sterkt press de siste årene. Ungdomsledigheten er noe av det mest urovekkende i dagens situasjon. De unge er mer utsatt for å komme i en situasjon med langtidsledighet etter tiden med pandemien. Hvordan vil Nav arbeide med denne gruppen for å øke sysselsettingen og dermed motvirke et større utenforskap? Seksjonssjefen vil presentere Nav sine tiltak for å hjelpe unge i tiden framover.

25
.
November
12:30
13:00

Hvilken konsekvenser har vi av korona og utenforskap?

Seniorforsker Simen Markussen

Pandemien vil forsterke et allerede stort problem, mener Seniorforsker Simen Markussen, ved Frisch-senteret. Varige virkninger av koronakrisa er å miste jobben for godt. – Spesielt en økning i psykiske lidelser og utenforskap. En av de mest sårbare gruppene er unge mellom 18.-30.år. Hvilke tiltak bør nå settes inn fra sentrale hold?

Sysselsettingsutvalget sine anbefalinger for unge som står utenfor arbeidsmarkedet.

Medlem av sysselsettingsutvalget, Knut Røed

En ekspertgruppen utvalgt av departementet skal bla. gi en analyse på utviklingen, trender og sysselsetting av særskilte grupper på arbeidsmarkedet. Gruppen skal foreslå mulige forbedringer og konsekvenser av målgruppen. Forsker Knut Røed, medlem av sysselsettingsutvalget vil presentere anbefalingene.

25
.
November
14:00
14:45

Moderate psykiske lidelser, metoder og løsninger mot arbeidslivet

Forsker Tonje Fyhn

Foredraget vil innledes med hva moderate psykiske lidelser er og hva det har å si for arbeidsdeltakelse. Deretter presenteres de metodene som brukes mest i dag for best mulig kunne bistå unge med disse utfordringene. Til slutt vil forskeren ta med deltakerne inn i en diskusjon på hva lykkes vi best med og hva er utfordrende i dette arbeidet. Tonje Fyhn, NORCE

25
.
November
15:00
15:30

TEMA: Nytenkende innsats mot ungt utenforskap - Sosialt entreprenørskap

Om sosialt entreprenørskap og samarbeid for å lykkes

Hvordan er erfaringene med samarbeid mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og sosiale entreprenører om tiltak for arbeidsinkludering? Og hvilke muligheter og begrensinger finnes her? Seniorforskere ved Arbeidsforskningsinstituttet OsloMet, Siri Yde Aksnes vil innledningsvis i denne bolken presentere de viktigste funnene ved deres forskning på Sosialt entreprenørskap som ble gjennomført på oppdrag fra Arbeids- og Velferdsdirektoratet i 2020. Deretter vil vi få presentert 2 ulike bedrifter som gjør et godt inkluderingsarbeid.

25
.
November
15:30
16:30

Eksempler på bedrifter med godt inkluderingsarbeid

Cube 8

Fredrikstad-bedriften Cube8, som med prosjektet «So Green Industry» vilskape en bærekraftig bedriftsmodell som også benytter de ubenyttedemenneskelige ressursene i samfunnet. «So Green Industry» er et trippeltbærekraftig konsept med en miljødimensjon i form av biokull, karbonfangst ogproduksjon av ren energi. Den sosiale dimensjonen er å utvikle arbeidsplassertil unge mennesker som har falt utenfor arbeidslivet. Gjennom «Eventyrligefolk!» har de utviklet en mentorordning og jobbmestringskurs som implementeresi prosjektet.

JobLoop

JobLoop har som mål å hindre utenforskap, kvalifiserer fleretil jobb og skape gode nettverk og partnerskap. Våre nettverk koblerjobbmuligheter og arbeidssøkere. I samarbeid med oppdragsgivere og virksomheterjobber JobLoop aktivt for å utvikle og tilby innovative metoder som fremmerinkludering i arbeidslivet og forebygge frafall i videregående opplæring.Daglig leder i JobLoop, Sina Erichsen m/fl.

26
.
November
8:55
8:55

Dag 2 Ung velferd

26
.
November
9:00
9:30

Slik snakker du med ungdom som sliter

Helsesista, Tale Maria Krohn Engvik

For åoppdage og hjelpe ungdom som sliter, er man avhengig av den viktigeførstekontakten. Nå når tenåringer kommuniserer mer digitalt enn ansikt tilansikt, blir det stadig mer unaturlig å banke på kontoret til noen for å snakkeom vanskelige ting. Hvordan kan skolen åpne opp for å tenke annerledes omkommunikasjon, slik at terskelen for å knytte kontakt blir lavere? Tale MariaKrohn Engvik, «Helsesista», begynte å bruke snapchat for å kommunisere med sineelever. Hun traff en nerve hos ungdommene, og er nå blitt hele Norgeshelsesøster på Snap. På veien har hun lært mye om form, innhold, og digitalestrategier for å knytte kontakt med ungdom som sliter.

Hvordan samtaler vi med unge rundt tema psykisk helse?

Mia Bôrjesson er en av Skandinavias beste forelesere innen endringsprosesser, og har lang erfaring med å arbeide med barn og ungdom. Foredraget vil ta oppfølgende tema:

  • Hva er psykisk helse og hvordan vet man at man har det bra.
  • Hva som er tilstrekkelig bra med tanke på selvbilde, egenverdi og selvtillit hos jenter.
  • Hva kan tilknytningsteorier bidra med i samtaler med elever i skolen?
  • Presentasjon av begrepet trygghet og hva dette innebærer for utvikling og identitetsskapende hos barn og unge?
  • Fra uhelse til psykisk helse – Hvordan skaper vi det samtaleklimaet som må være på plass for åpenhet og at endringer skjer?
  • Kan sosiale medier bidra til å bygge psykisk helse?
  • En kort presentasjon av «tillitshjulet» som et kreativt verktøy.
26
.
November
11:00
11:30

«De kan ha hull i CV-en for min del»

Forsker Terje Olsen

Arbeidsgivere uttrykker stor vilje til å ansette unge med psykiske helseproblemer. Hva gjør de som får det til? Hva kan læres av gode eksempler? Innleder: Forskningsleder Terje Olsen, Fafo

26
.
November
12:30
13:00

Inkludering av unge i arbeidslivet – ett felles samfunnsansvar

Ingfrid Milje, avdelingsdirektør i NAV Oslo

NAV Oslo har ulike satsinger rettet mot inkludering av unge i ordinært arbeidsliv. Vårt samarbeid med inkluderende arbeidsgivere er avgjørende for å lykkes med gode jobbmatcher, og vi vil fortelle om hvordan vi jobber sammen med arbeidsgivere for å lykkes med vårt samfunnsoppdrag.

    Vi deler videre våre erfaringer knyttet til noen av satsingene i Oslo:

  • «Vi inkluderer»
  • Senter for Jobbmestring
  • IPS
26
.
November
13:00

Oppsummering og spørsmål fra konferanselosen

Kristin Kvanvig

Seksjonssjef Nav

Les mer

Tale Maria Krohn Engvik

Helsesista

Les mer

Simen Markussen

Seniorforsker

Les mer

Tonje Fyhn

Forsker III

Les mer

Knut Røed

Forsker og Medlem av sysselsettngsutvalget

Les mer

Siri Yde Aksnes

Seniorforsker OsloMet

Les mer

Cube8

Les mer

Sina Erichsen

Daglig Leder JobLoop

Les mer

Mia Børjesson

Coach og leder - Foredragsholder

Les mer

Terje Olsen

Forsker FAFO

Les mer

Sonja Skinnarland

Leder Nav

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Ung Velferd 2021

25
.
November
2021
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim
︁
Påmeldingsfrist:
21
.
November
2021
︁
Konferansen streames

Dropout­konferansen 2022

31
.
January
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
7
.
December
2021
︁
Konferansen streames

Barnevernkonferansen 2022

7
.
February
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
7
.
December
2021
︁
Konferansen streames

Lærlingkonferansen 2022

7
.
February
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
7
.
December
2021
︁
Konferansen streames

Omsorg ved livets slutt 2022

21
.
March
2022
︁
Quality Airport Hotell Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
December
2021
︁
Konferansen streames

IPS konferansen 2022

21
.
April
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
December
2021