Ungdom og Psykisk helse

I samarbeid med:
Event Partners:
LYK-Z & DØTRE
LYK-Z & DØTRE

En konferanse om Ungdom og Psykisk helse. Konferansen vil ta opp viktige tema; Kommunikasjon med unge, suicidalitet og tidlig intervensjon, bekreftelse av kjønn, isolasjon og ensomhet. Flere kjente foredragsholdere kommer til konferansen; Psykolog Peder Kjøs, Professor Rolf Rønning, Psykolog Bjørn Otto Meier. Målgruppen for konferansen er Nav, arbeid og inkluderingsbedrifter, skole og utdanning, oppfølgingstjenesten, sosiale entreprenører og andre som arbeider med ungdom og utenforskap. Vi ønsker velkommen til årets konferanse om Ungdom og psykisk helse.

Starter
9
.
June
2022
Event start:
June 9, 2022
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list

Tidspunkt

Date

9
.
June
10
.
June
2022
Jun 9
June 10, 2022

Sted

LoCation

Quality Airport Hotel Gardermoen

Konferansier

Ingeborg Lykseth

Årets konferansier er Ingeborg Lykseth. Hun er utdannet innen psykiatri og hun er sertifisert Co-active coach fra CTI (Coaches Training Institute). Hun har også har et års tilleggsutdannelse med CTI Leadership Training fra Spania. Hun har gjennom sin mangfoldige bakgrunn stor bredde i sin fagkrets, fra psykiatri og coaching, til filmregi og som prosessleder på workshops, som foredragsholder og som inspirator. Hun har utviklet og etablert et helt unikt og sammesatt program med elementer fra flere av disse fagfeltene, FROG Online Identity. Ingeborg ble i 2012 kåret til årets sosiale entprenør av FERD-konsernet.

Kategorier

Categories

Arbeid og velferd
Helse og omsorg
Psykisk helse
9
.
June
Jun 9
10:00
10:30

Ungdom og utenforskap

Professor Rolf Rønning vil åpne konferansen Ungdom og Psykisk helse. Foredragsholderen er kjent for å engasjere seg i samfunnsutfordringer og for å tenke innovativt og løsningsorientert. Rønning har siden 2005 arbeidet med innovasjon i offentlig sektor og er forfatter av boken «Innovasjon i offentlig sektor» Rønning bistår kommuner i arbeidet for å utvikle modeller som skal bidra til hjelpe flere unge over i arbeid eller utdanning.

9
.
June
Jun 9
10:40
11:10

Om Ungdom, Håp og Karriere - Slik får unge mulighet til å realisere sin drøm

Søndre Land og kommunens folkehelseprosjekt har fått nasjonal oppmerksomhet for sitt arbeid mot utenforskap. Et inngripende sterkt tverrfaglig arbeid gir resultater og modellen har overføringsverdi til andre kommuner. Det gjøres en omfattende jobb for å forebygge arbeidsuførhet og utenforskap. Hvordan har kommunen har arbeidet fram slike resultater, vil bli presentert på konferansen. Samarbeidet er mellom Land-kommunene, NAV, Vekstbedriften Sølve, Lykz & døtre og Høyskolen i Innlandet.

Daglig leder for for Sølve Bedriften, Rita Sandnes vil presentere arbeidet og erfaringene.

9
.
June
Jun 9
11:15
11:30

Å falle mellom flere stoler

Hvordan er det å være ung og ikke få et tilbud om hjelp som passer inn i sin situasjon?

Petter Odden fikk diagnosen schizofreni personlighetsforstyrrelse og ble syk siste året på videregående skole. Han fikk mange tilbud, men ingen av de hjalp Petter og selvtilliten sank. Dette resulterte i synkende selvfølelse og han isolerte han seg fra sosiale sammenhenger. Petter sluttet på skolen, men ville ikke bruke diagnosen som unnskyldning for dette. I dag har Petter bachelor i Statsvitenskap. Hva skjedde med Petter, hva var det som hjalp han videre?

9
.
June
Jun 9
12:30
13:30

Ung kropp: Forandring og forhandling

For mange blir det vanskelig når kroppen og sinnet forandrer seg i ungdomstiden. For noen blir store deler av livet dominert av bekymringer rundt mat, trening, slanking og overspising. Disse vanskene har noen underliggende fellestrekk som ungdommen selv og de som er involvert i livene deres trenger å kjenne til.

Peder Kjøs er psykolog, forfatter og spaltist i VG+ og VG Helg. Han brenner for åpenhet om psykiske problemer og er kjent fra NRK-serien «Jeg mot meg» og podcastserien «Hos Peder». Sammen med deltakerene i «Jeg mot meg» vant han Rådet for psykisk helses hederspris «Tabuprisen» i 2016

9
.
June
Jun 9
13:45
14:45

Kommunikasjon og åpenhet

-Hemmeligheten bak kommunikasjonen med unge som er tause - En Miniworkshop

I denne timen blir du med på en miniworkshop om kommunikasjon i møte med ungdom og psykisk helse. Hvilke områder er utfordrende i kommunikasjon med unge som sliter? Tema som blir tatt opp er:

1. Mangelfull kommunikasjon og tilbakemelding fra den unge. Hva gjør vi når den unge ikke vil åpne seg, hva er det man ikke får vite? Eneste svaret man får er "vet ikke"

2. Hva skal til forat den unge tør å komme ut av comfortsonen?  Velge og dele og våge å satse gir resultater

3. Presentasjon av verktøy å ta med inn i samtalen hvor angst og suicidale tanker forstyrrer hverdagen. Vi presenterer små knep fra våre livsmestringsverktøy, og du får muligheten til å teste dette på deg selv!

Lyk- Z & døtre er en sosiale entreprenører. Deres arbeid og misjon er å hjelpe ungdom som har falt utenfor skole og jobb til å finne sine i boende kvaliteter og unike evner, og med dette å komme raskt tilbake til skole og jobb. De er et selskap som tror på individets egen evne til å skape sin egen fremtid til et liv i verdighet.

9
.
June
Jun 9
15:00
15:45

Fraværet av Nærvær - Tidlig intervensjon og betydningen av dette

Sondre Isnes kjørte i fjellveggen for å ta sitt eget liv, men han mislyktes i sitt forsøk. I sitt innlegg på konferansen vil Sondre beskrive hvilke tanker så raste i hodet på han før dette skjedde. Hva tenkte han på og hvordan kunne dette selvmordsforsøket vært unngått? - Hvordan kom Sondre seg videre fra dette?

Hvordan og når skapes kontakten mellom klient og terapeut kan være avgjørende for å redusere alvorlige hendelser. Først vil vi få presentert en egen opplevelse om Sondre Isnes hendelse når alt så mørkt ut. Deretter vil Psykologspesialist Bjørn Otto Meyer holde et foredrag om betydningen av møtet mellom terapeut og klient og hvilke muligheter som finnes i tidlig intervensjonsarbeid på dette området.

9
.
June
Jun 9
16:00
16:45

"Besatt av tanken" - En forestilling om hvordan tanker styrer liv og hverdag

Tanker er bare tanker og ofte er de ikke engang våre egne. Andre kan plassere tanker hos deg som forvirrer og forstyrrer. Tanken leder til en følelse og følelsen leder til handling. Tankene skaper illusjoner om hvem vi er eller ikke er, hvor langt kan de strekkes og hvor ødeleggende kan de være for ditt liv? 

Få med deg et imponerende show med mentalisme og hypnose der Hypnotisør; Geir Tangen vil leke litt med hodet ditt. Du vil få en opplevelse og forståelse på hvordan tankene styrer deg.

10
.
June
Jun 10
8:30
9:30

Hvordan snakke med unge om seksualitet? - Den fantastiske seksualiteten kontra pornografi

Foredraget er engasjerende og morsom å høre på og viser til hvordan man våger å stille de vanskelige spørsmålene?

Unge ser pornografi i gjennomsnitt seks år før de debuterer seksuelt. Hva gjør det med forståelsen og opplevelsen av seksualiteten? Kan det føre til at jenter misliker sin vulva, kroppspress, økende smerteproblematikk, gutter med prestasjonsangst, ereksjons- utfordringer og overgrep? Er porno årsaken til at unge blir med på uønsket seksuell aktivitet, at de strekker seg altfor langt fordi de tror det er normalt? En god seksuell helse er like viktig som fysisk og psykisk helse. God kunnskap gir seksuell trygghet, men ikke hvis den bygger på feilinformasjon fra pornografien.

Beate Alstad er spesialist sexologisk rådgivning (NACS), klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleier, sykepleiefaglig veileder, veileder i sexologisk rådgivning og familie terapeut. Hun har 100 % stilling som spesialist i sexologisk rådgivning ved DPS Notodden STHF, som den første i Norge.

10
.
June
Jun 10
9:45
10:00

Født i feil kropp

Kimberly Kruse-Madsen vil i dette foredraget gi oss en innsikt i hvordan det var for henne å skifte Kjønn. Dette var ingen enkel prossess. Kimberly har mye å lære oss rundt imøtekommenhet, stigmatisering, kjønn og identitet.

Det vil være mulig å stille spørsmål i etterkant av foredraget. De som er på digital link kan sende spørsmål via chat.

Inspirasjonsforedraget Rocket Man - Forebyggende arbeid mot rus og psykisk uhelse og utenforskap

Jens på 21 døde av en ufrivillig overdose. Hvilke eksempler har vi på inkludering av mennesker som på en eller annen måte strever med sitt livet og står i fare for å falle utenfor? Rocket Man prosjektet er et eksempel på dette og ble opprettet til Ære for Jens som gikk bort.

Prosjektet søker å fange opp unge mennesker i Porsgrunn som på en eller annen måte faller utenfor, sliter med rusproblemer, eller står i fare for å gjøre det. Rocket Man er blitt en arena for TRYGGHET, MESTRING og TILHØRIGHET for unge i regionen. Med tilbud om "kick"opplevelser og mestringsstrategier bidrar Rocket man til å dekke et behov hos de unge. Her kjenner de på trygghet og mestring, føler seg verdifull og bekreftet. Leder Kjetil Haugersveen i prosjektet vil presentere arbeidet de gjør.  

10
.
June
Jun 10
11:00
11:15

Motivasjonen til å stoppe med rus

Slampoesi av Danielle Brogden

Danielle har 10 års erfaring fra gata som rusmisbruker. Hva fikk henne til å slutte? Innlegget vil også presentere skolens møte med ungdom og Psykisk uhelse. Hva gikk galt og hva kunne vært gjort?

Elever på «skjermet avdeling» - Om det digitale dopet og de unges skjermbruk

Alt for mange av dagens elever befinner se i et parallelt univers hvor skjermer fylt med sosiale mediers endeløse feed tar mye av deres oppmerksomhet. Med mobiltelefon og PC i timene melder de seg gjerne ut av undervisningen store deler av skolehverdagen. Hva er konsekvensene? Hva kan gjøres for å bremse denne utviklingen, og er det i det hele tatt mulig?

KarriereFinnmark vil presentere forebyggende tiltak og samhandling med skolen

Bjørn Otto Meier

Psykologspesialist

Les mer

Rolf Rønning

Professor

Les mer

Geir Tangen

Hypnotisør og Mentalist

Les mer

Jeanette Ojala og Trine Anita Nilsen Nordeide

Karriere Finnmark

Les mer

Peder Kjøs

Psykolog

Les mer

Beate Alstad

Spesialist i sexologisk rådgivning

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Skolevegringkonferansen 2022 Tromsø

30
.
May
2022
︁
Scandic Ishavshotell Tromsø
︁
Påmeldingsfrist:
30
.
May
2022
︁
Konferansen streames

Ungdom og Psykisk helse

9
.
June
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
9
.
June
2022
︁
Konferansen streames

Unge utviklingshemmede og løsninger mot arbeidslivet

9
.
June
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
9
.
June
2022
︁
Konferansen streames

Frivillighetskonferansen 2022

7
.
November
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
1
.
June
2022
︁
Konferansen streames

AFT - konferansen 2022

9
.
November
2022
︁
Quality Airport Hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
June
2022
︁
Konferansen streames

Ungt utenforskap 2022

21
.
November
2022
︁
Quality Airport hotel Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
20
.
June
2022