Ungdom og psykisk helse

I samarbeid med:
Event Partners:
LYK-Z & Døtre
LYK-Z & Døtre

En nasjonal konferanse om Ungdom og Psykisk helse. Konferansen vil ta opp viktige tema; utenforskap og forebygging, spiseforstyrrelse, nettmobbing, transforming og skifte av kjønn, suicidalitet og tidlig intervensjon. Flere kjente foredragsholdere kommer til konferansen; Finn Skårderud, Arne Holte, Ingeborg Lykseth.

Starter
8
.
June
2023
Event start:
June 8, 2023
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list

Kulturell åpning av konferansen med tema "visste du?"

8
.
June
Jun 8
9:20
9:30

Konferansen får et knallstart med musikalsk innslag ved Birk Teodor Rabben. Han er opptatt av forebygging av psykisk helse og stiller spørsmålet "hvorfor er det så vanskelig å finansiere, når det er så dyrt å reparere?"

Birk Teodor Rabben er en musiker og skuespiller og har studert ved Norges musikk og teaterskole. Han studerer nå i New York.

Ungdom og psykisk helse

8
.
June
Jun 8
9:30
11:00

Hvordan kan vi styrke befolkningens psykiske helse og redusere antall nye tilfeller av psykiske lidelser i fremtiden? Brannslukking av høyrisikogruppene løser ikke problemene. Behandling og forebyggende tiltak rettet ungdom og psykisk helse er løsningen. Foredraget vil gi oss et overblikk over dagens situasjon innen psykisk helse og forebyggende tiltak og løsninger rettet mot ungdom og psykisk helse.

Professor emeritus i helsepsykologi, Arne Holte vil åpne konferansen. Holte vil trekke inn i sitt foredrag noe av det han forsker nå; effektive befolkningsrettete psykisk-helsetiltak i barnehage og skole. Det han generelt arbeider mest med nå er befolkningsrettete strategier for å fremme psykisk helse og forebygge psykiske lidelser i Norge, lokalt og nasjonalt.

Selvbiografi "Om å være ufør og hva som skal til for å komme seg videre"

8
.
June
Jun 8
11:10
11:30

Dette er fortellingen til Carl-Christian Linløkken.

Etter en vanskelig og konfliktfylt oppvekst hadde Carl- Christian på et tidspunkt blitt svært passiv, og gitt opp å komme seg ut i arbeid. Han var ofte innom psykiatrien og var i barnevernet i noen år frem til han ble 20 år. gammel. Etter tiden i barnevernet ble det en direkteoverføring til sosialtjenesten, og selv om han alltid har alltid forsøkt å komme seg ut av systemet, fikk han likevel 100% ufør. Hva var årsaken til uføretrygden og hvorfor har han i dag håp for framtiden. Hvorfor klarer hannå å glede seg over livet? 

Idag har Carl- Christian tatt fagbrev som portør og studerer i dag pasientkoordinering og samhandling på fagskolen.

Lunsj

8
.
June
Jun 8
11:30
12:30

Slik skal Nav bekjempe ungt utenforskap

8
.
June
Jun 8
12:30
13:00

I overkant av 90 000 unge under 30 år er registrert  i NAV. De unge har ulike drømmer, motivasjon og ressurser. Hvordan kan NAV jobbe med å styrke ungdom med psykiske helseutfordringer slik at flere kommer i arbeid og utdanning? – Hvilke prioriteringer gjør NAV og hvordan kan den nye ungdomsgarantien bidra.

Selvbiografi: Dette savnet jeg i skoletiden - om fraværet av de gode spørsmålene

8
.
June
Jun 8
13:15
13:30

Danielle droppet ut av skolen og begynte tidlig ruse seg og vold og rus ble en del av hennes hverdag. Hun pendlet mellom gata og ansvaret hun følte for å passe på moren sin hjemme. Hun savnet at noen spurte henne på skolen: Hvordan har du det, eller hvordan går det hjemme?Hun visste at de ikke ville spørre for de ville ikke ha svaret. Det ville gi dem et ikke ønsket ansvar, for de visste hva som foregikk hjemme hos henne. Den gangen trodde hun bare at de ikke brydde seg, ingen brydde seg. Nå vet hun at det var ansvaret de var redd for.  

Dette kan bidra til bedre psykisk helse

8
.
June
Jun 8
13:30
14:00

Hva mener ungdommer selv kan bidra til bedre psykisk helse? Kronprinsparets fond viser stor engasjement for ungdommer som står i fare for varig utenforskap. I regi av deres arbeid har de faste møter med ungdommer fra hele landet for å få fram deres stemme. I dette foredraget vil ungdommer selv løfte fram konkrete forslag til hva som skal til for å bidra til en bedre psykisk helse.

Kronprinsparets Fond ønsker å sette søkelys på den avgjørende livsfasen som ungdomstiden er og fange opp ungdom som av ulike årsaker risikerer å falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, sliter psykisk, eller blir av andre årsaker stående på siden av fellesskapet. Mange unge står i denne sårbare fasen i fare for å mer permanent falle utenfor det fellesskapet som skulle skape velferd og muligheter for alle.

Debatt: Hvordan forebygger vi mot psykisk uhelse i skolen? Hvilke tiltak og virkemidler bør være på plass?

8
.
June
Jun 8
14:10
15:10

Hvordan forebygger vi mot psykisk uhelse og utenforskap i skolen? Hvilke tiltak og virkemidler bør være på plass for å skape åpenhet, trygghet og tilstedeværelse i skolen? Vi har invitert politiker og sykepleier, Tone Trøen til å innlede denne debatten med et innlegg rundt temaet. Deretter vil vi gjennomføre debatten med aktuelle representanter. Flere unge deltar. I tillegg vil Professor, Arne Holte og Ingeborg Lykseth delta her.

Født i feil kropp?

8
.
June
Jun 8
15:20
16:00

Er jeg egentlig det? I dette foredraget får du møte Intensivsykepleieren Mats. Han har gjennomgått en kjønnsbekreftende behandling. Han vil ta deg med på sin reise fra biologisk født jente i 1996, til han i dag hvor han identifiserer seg som en mann. Foredraget vil bli presentert i lag med sin mor, Sonja Nilsen, som vil dele sin erfaring som mor og pårørende i deres prosess. Sonja Nilsen arbeider som rådgiver på videregående skole.

Noen problemstillinger som vil bli tatt opp i dette foredraget:

Hvordan er det å være foresatt i en slik reise?

Er det så enkelt at et barn vet best?

Hvilke utfordringer har vi møtt på veien?

Endelig mandag!

8
.
June
Jun 8
16:15
17:00

Dette foredraget er spennende, fargerikt og ikke minst inspirerende. Ny giv til egen hverdag ved bruk av humorog ord til ettertanke. Foredraget lever sitt liv, og er i stadig forandring. Det har vært, og er fortsatt svært etterspurt. Karin Fevaag Larsen er en raus og inspirerende person, kjent for å skape begeistring. Hun gir mye humor og ord til ettertanke og får ofte betegnelsen ”energibombe”. Flere ganger har hun blitt kåret til beste foredragsholder og årets inspirator.

Spiseforstyrrelser

9
.
June
Jun 9
9:00
10:30

Spiseforstyrrelse oppstår som regel i løpet av ungdomsårene. Mange som får en spiseforstyrrelse, har til felles at de har opplevd noe som er vanskelig å håndtere. Mat, kropp og vekt blir en mestringsstrategi og en avledning. Dette er en veldig sammensatt og alvorlig sykdom. Hvordan kan vi forstå og møte unge mennesker med et anstrengt forhold til mat, kropp og vekt?

Psykiater Finn Skårderud er professor ved Norges Idrettshøgskole, stifter av Villa Sult og en internasjonalt anerkjent ekspert på spiseforstyrrelser.

Effektkontrakter - det er resultatene som gjelder!

9
.
June
Jun 9
10:45
11:15

Effektkontrakter er en utradisjonell alternativ modell for offentlig-privat samarbeid med fordeling av ansvar og risiko. Modellen vektlegger resultater av tiltak fremfor aktiviteter og ressursinnsats, og gjør det mulig å teste nye tiltak og løsninger raskere. Kan dette være en løsning for tom kommunekasse som sårt trenger hjelp til samfunnsmessige utfordringer blant unge? 

Nettet og identitetsmobbing

9
.
June
Jun 9
11:30
11:50

Nettet og identitetsmobbing, hva betyr det? Hvilket spesifikke mobbekultur har vi nett vedrørende identitet og konsekvenser av dette?

Kimberly vil dele sin erfaring med hvordan man ikke gjør seg til offer på nettet.

Øyeblikkets betydning og Magi

9
.
June
Jun 9
11:50
13:00

Flere unge opplever tankekjør, distraksjoner, endeløse innlogginger på sosiale medier og en tilbakevendende tanke om nå opp til sine idealer. Hva gjør dette med den unges fokus?

Lyk-z & døtre har ulike veier for å bryte en spiral av ufokus og turbulente tanker – for å frigjøre plass til forståelse og selvinnsikt.

LYK- Z & døtre er en sosial entreprenør. Deres arbeid og misjon er å hjelpe ungdom som har falt utenfor skole og jobb til å finne sine i boende kvaliteter og unike evner, og med dette å komme raskt tilbake til skole og jobb. De er et selskap som tror på individets egen evne til å skape sin egen fremtid til et liv i verdighet.

Konferansen avslutter med lunsj

9
.
June
Jun 9
13:00
14:00

Tidspunkt

Date

8
.
June
9
.
June
2023
Jun 8
June 9, 2023

Sted

LoCation

Thon Oslo Airport

Konferansier

Ingeborg Lykseth

Årets konferansier er Ingeborg Lykseth. Hun er utdannet innen psykiatri og hun er sertifisert Co-active coach fra CTI (Coaches Training Institute). Hun har også har et års tilleggsutdannelse med CTI Leadership Training fra Spania. Hun har gjennom sin mangfoldige bakgrunn stor bredde i sin fagkrets, fra psykiatri og coaching, til filmregi og som prosessleder på workshops, som foredragsholder og som inspirator. Hun har utviklet og etablert et helt unikt og sammesatt program med elementer fra flere av disse fagfeltene, FROG Online Identity. Ingeborg ble i 2012 kåret til årets sosiale entprenør av FERD-konsernet.

Kategorier

Categories

Arbeid og velferd
Psykisk helse
Utdanning
Helse og omsorg
Diverse
No items found.

Arne Holte

Professor Emeritus

Les mer

Kimberly

Foredragsholder

Les mer

Ingeborg Lykseth

Leder Lyk-z & døtre

Les mer

Kristin Kvanvig

Seksjonssjef Nav

Les mer

Danielle Brogden

Slampoesi

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Skolevegringskonferansen 2023 - Gjennomført

22
.
May
2023
︁
Scandic Ishavshotel Tromsø
︁
Påmeldingsfrist:
21
.
May
2023
︁
Konferansen streames

Barnevernkonferansen

1
.
June
2023
︁
Scandic Lerkendal Trondheim
︁
Påmeldingsfrist:
31
.
May
2023
︁
Konferansen streames

Ungdom og psykisk helse

8
.
June
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
14
.
June
2023
︁
Konferansen streames

Ungt utenforskap

15
.
June
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
14
.
June
2023
︁
Konferansen streames

Sykefraværskonferansen

15
.
June
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
1
.
June
2023
︁
Konferansen streames

Fosterhjemskonferansen 2023

2
.
November
2023
︁
Radisson Blu Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
June
2023