Ungdom og psykisk helse

I samarbeid med:
Event Partners:
LYK-Z & Døtre
LYK-Z & Døtre

En nasjonal konferanse om Ungdom og Psykisk helse. Konferansen vil ta opp viktige tema; utenforskap og forebygging, spiseforstyrrelse, nettmobbing, transforming og skifte av kjønn, suicidalitet og tidlig intervensjon. Flere kjente foredragsholdere kommer til konferansen; Finn Skårderud, Arne Holte, Torbjørn Røe Isaksen, Elisabeth Dullum, Terje Tønnessen.

Starter
8
.
June
2023
Event start:
June 8, 2023
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list
8
.
June
Jun 8
9:20
9:30

Kulturell åpning av konferansen med tema "visste du?"

Konferansen får et knallstart med musikalsk innslag ved Birk Teodor Rabben. Han er opptatt av forebygging av psykisk helse og stiller spørsmålet "hvorfor er det så vanskelig å finansiere, når det er så dyrt å reparere?"

Birk Teodor Rabben er en musiker og skuespiller og har studert ved Norges musikk og teaterskole. Han studerer nå i New York.

8
.
June
Jun 8
9:30
11:00

Ungdom og psykisk helse

Hvordan kan vi styrke befolkningens psykiske helse og redusere antall nye tilfeller av psykiske lidelser i fremtiden? Brannslukking av høyrisikogruppene løser ikke problemene. Behandling og forebyggende tiltak rettet ungdom og psykisk helse er løsningen. Foredraget vil gi oss et overblikk over dagens situasjon innen psykisk helse og forebyggende tiltak og løsninger rettet mot ungdom og psykisk helse.

Professor emeritus i helsepsykologi, Arne Holte vil åpne konferansen. Holte vil trekke inn i sitt foredrag noe av det han forsker nå; effektive befolkningsrettete psykisk-helsetiltak i barnehage og skole. Det han generelt arbeider mest med nå er befolkningsrettete strategier for å fremme psykisk helse og forebygge psykiske lidelser i Norge, lokalt og nasjonalt.

8
.
June
Jun 8
11:10
11:30

Selvbiografi "Om å være ufør og hva som skal til for å komme seg videre"

Dette er fortellingen til Carl-Christian Linløkken.

Etter en vanskelig og konfliktfylt oppvekst hadde Carl- Christian på et tidspunkt blitt svært passiv, og gitt opp å komme seg ut i arbeid. Han var ofte innom psykiatrien og var i barnevernet i noen år frem til han ble 20 år. gammel. Etter tiden i barnevernet ble det en direkteoverføring til sosialtjenesten, og selv om han alltid har alltid forsøkt å komme seg ut av systemet, fikk han likevel 100% ufør. Hva var årsaken til uføretrygden og hvorfor har han i dag håp for framtiden. Hvorfor klarer hannå å glede seg over livet? 

Idag har Carl- Christian tatt fagbrev som portør og studerer i dag pasientkoordinering og samhandling på fagskolen.

8
.
June
Jun 8
11:30
12:30

Lunsj

8
.
June
Jun 8
12:30
13:00

Slik skal Nav bekjempe ungt utenforskap - Om ungdom, uføre og psykisk uhelse

Hvordan skal Nav bekjempe ungdom og psykisk uhelse på arbeidsmarkedet? – Hvilke prioriteringer gjør Nav på dette området? 

Terje Tønnessen er direktør i Nav for Vestfold og Telemark. Han er en veldig tydelig samfunnsaktør. Bakgrunnen hans er journalist og lærer og for mange er kjent for sin mangeårige innsats innen handballen.

8
.
June
Jun 8
13:15
13:30

Selvbiografi: Dette savnet jeg i skoletiden - om fraværet av de gode spørsmålene

Danielle droppet ut av skolen og begynte tidlig ruse seg og vold og rus ble en del av hennes hverdag. Hun pendlet mellom gata og ansvaret hun følte for å passe på moren sin hjemme. Hun savnet at noen spurte henne på skolen: Hvordan har du det, eller hvordan går det hjemme?Hun visste at de ikke ville spørre for de ville ikke ha svaret. Det ville gi dem et ikke ønsket ansvar, for de visste hva som foregikk hjemme hos henne. Den gangen trodde hun bare at de ikke brydde seg, ingen brydde seg. Nå vet hun at det var ansvaret de var redd for.  

8
.
June
Jun 8
13:30
14:00

INSPIRASJONSFOREDRAG - Det handler om å bli sett, hørt og ikke glemt

Hva skal til for at skolen lykkes med inkludering der den enkelte blir sett, hørt og ikke glemt? Bli med på å hør på Apalløkka skole sin reise i det å skape en skole som er en trygg, inkluderende, varm og godt sted for hver og en elev. Elevene møtes med et åpent sinn, med nysgjerrighet og der faglig og sosial læring går hånd i hånd.

foredraget trekker frem noen av våre suksesser:

  • Gode systemer og strukturer for hvordan vi jobber med å skape et trygt, inkluderende, varmt og godt skolemiljø
  • Elevstemmen har en aktiv plass i planlegging, gjennomføring og evaluering av faglig og sosial læring
  • Vi-kultur – det handler om å være SAMMEN OM
  • Å bygge kollektiv kapasitet – å kjenne sitt folk!
  • Et eget miljøteam med definerte oppgaver som bla. handler om miljøfremmende tiltak og å gi elevene mange arenaer å lykkes på
  • Vi skal være trygge voksenpersoner som møter elevene der de er

I 2018 ble Apalløkka skole tildelt Dronning Sonjas skolepris for å ha utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

8
.
June
Jun 8
14:10
14:50

Debatt: Hvordan forebygger vi mot psykisk uhelse i skolen? Hvilke tiltak og virkemidler bør være på plass?

Vi inviterer til debatt! Hvordan forebygger vi mot psykisk uhelse og utenforskap i skolen? Hvilke tiltak og virkemidler bør være på plass for å skape åpenhet, trygghet og tilstedeværelse i skolen. Vi har invitert flere unge til å være med i debatten. I tillegg har vi invitert en mye omtalt og populær rektor, Elisabeth Dullum, en politiker,  og Professor, Arne Holte.

8
.
June
Jun 8
15:00
15:40

Født i feil kropp?

Er jeg egentlig det? I dette foredraget får du møte Intensivsykepleieren Mats. Han har gjennomgått en kjønnsbekreftende behandling. Han vil ta deg med på sin reise fra biologisk født jente i 1996, til han i dag hvor han identifiserer seg som en mann. Foredraget vil bli presentert i lag med sin mor, Sonja Nilsen, som vil dele sin erfaring som mor og pårørende i deres prosess. Sonja Nilsen arbeider som rådgiver på videregående skole.

Noen problemstillinger som vil bli tatt opp i dette foredraget:

Hvordan er det å være foresatt i en slik reise?

Er det så enkelt at et barn vet best?

Hvilke utfordringer har vi møtt på veien?

8
.
June
Jun 8
16:00
16:45

Endelig mandag!

Dette foredraget er spennende, fargerikt og ikke minst inspirerende. Ny giv til egen hverdag ved bruk av humorog ord til ettertanke. Foredraget lever sitt liv, og er i stadig forandring. Det har vært, og er fortsatt svært etterspurt. Karin Fevaag Larsen er en raus og inspirerende person, kjent for å skape begeistring. Hun gir mye humor og ord til ettertanke og får ofte betegnelsen ”energibombe”. Flere ganger har hun blitt kåret til beste foredragsholder og årets inspirator.

9
.
June
Jun 9
9:00
10:30

Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelse oppstår som regel i løpet av ungdomsårene. Mange som får en spiseforstyrrelse, har til felles at de har opplevd noe som er vanskelig å håndtere. Mat, kropp og vekt blir en mestringsstrategi og en avledning. Dette er en veldig sammensatt og alvorlig sykdom. Hvordan kan vi forstå og møte unge mennesker med et anstrengt forhold til mat, kropp og vekt?

Psykiater Finn Skårderud er professor ved Norges Idrettshøgskole, stifter av Villa Sult og en internasjonalt anerkjent ekspert på spiseforstyrrelser.

9
.
June
Jun 9
10:45
11:15

Effektkontrakter - det er resultatene som gjelder!

Effektkontrakter er en utradisjonell alternativ modell for offentlig-privat samarbeid med fordeling av ansvar og risiko. Modellen vektlegger resultater av tiltak fremfor aktiviteter og ressursinnsats, og gjør det mulig å teste nye tiltak og løsninger raskere. Kan dette være en løsning for tom kommunekasse som sårt trenger hjelp til samfunnsmessige utfordringer blant unge? 

Vi har invitert Direktør og eier av Ferd Sosiale entreprenører og Oppvekstsjef i Lier kommune, Kari-Ann Dale til å dele sine erfaringer fra denne løsningen.

9
.
June
Jun 9
11:30
12:15

Nettet og identitetsmobbing

Nettet og identitetsmobbing, hva betyr det? Hvilket spesifikke mobbekultur har vi nett vedrørende identitet og konsekvenser av dette? Foredraget vil bli presentert av professor Hildegunn Fandrem sammen med Kimberly Kruse-Madsen.

Kimberly vil dele sin erfaring med hvordan man ikke gjør seg til offer på nettet.

Hildegunn Fandrem er professor ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger. Hun forsker, veileder og foreleser hovedsakelig på temaene inkludering av barn/elever med innvandrerbakgrunn og mobbing, herunder digital mobbing. Hun har vært norsk representant i et europeisk nettverk mot digital mobbing.

9
.
June
Jun 9
12:30
13:00

Øyeblikkets betydning og Magi

Flere unge opplever tankekjør, distraksjoner, endeløse innlogginger på sosiale medier og en tilbakevendende tanke om nå opp til sine idealer. Hva gjør dette med den unges fokus?

Lyk-z & døtre har ulike veier for å bryte en spiral av ufokus og turbulente tanker – for å frigjøre plass til forståelse og selvinnsikt.

LYK- Z & døtre er en sosial entreprenør. Deres arbeid og misjon er å hjelpe ungdom som har falt utenfor skole og jobb til å finne sine i boende kvaliteter og unike evner, og med dette å komme raskt tilbake til skole og jobb. De er et selskap som tror på individets egen evne til å skape sin egen fremtid til et liv i verdighet.

9
.
June
Jun 9
13:00
14:00

Konferansen avslutter med lunsj

Tidspunkt

Date

8
.
June
9
.
June
2023
Jun 8
June 9, 2023

Sted

LoCation

Thon Oslo Airport

Konferansier

Ingeborg Lykseth

Årets konferansier er Ingeborg Lykseth. Hun er utdannet innen psykiatri og hun er sertifisert Co-active coach fra CTI (Coaches Training Institute). Hun har også har et års tilleggsutdannelse med CTI Leadership Training fra Spania. Hun har gjennom sin mangfoldige bakgrunn stor bredde i sin fagkrets, fra psykiatri og coaching, til filmregi og som prosessleder på workshops, som foredragsholder og som inspirator. Hun har utviklet og etablert et helt unikt og sammesatt program med elementer fra flere av disse fagfeltene, FROG Online Identity. Ingeborg ble i 2012 kåret til årets sosiale entprenør av FERD-konsernet.

Kategorier

Categories

Arbeid og velferd
Psykisk helse
Utdanning
Helse og omsorg
Diverse
No items found.

Arne Holte

Professor Emeritus

Les mer

Elisabeth Dullum

Rektor

Les mer

Finn Skårderud

Professor

Les mer

Terje Tønnessen

Direktør i Nav

Les mer

Kimberly

Foredragsholder

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

IPS konferansen 2023

4
.
May
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
February
2023
︁
Konferansen streames

Lærlingkonferansen 2023

4
.
May
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
16
.
February
2023
︁
Konferansen streames

Dropoutkonferansen 2023

10
.
May
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
February
2023
︁
Konferansen streames

Skolevegringskonferansen 2023

22
.
May
2023
︁
Scandic Ishavshotel Tromsø
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
February
2023
︁
Konferansen streames

Psykisk helse i skolen

24
.
May
2023
︁
Clarion Collection Hotel Aurora Tromsø
︁
Påmeldingsfrist:
9
.
February
2023
︁
Konferansen streames

Unge utviklingshemmede og løsninger mot arbeidslivet

1
.
June
2023
︁
Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127, 7031 Trondheim
︁
Påmeldingsfrist:
9
.
February
2023