Ungt utenforskap

I samarbeid med:
Event Partners:

Konferansen presenterer suksessfaktorer, ungdom og psykisk helse, forebygging og verktøy i møte med unge i utenforskap. Målgruppe for konferansen er arbeid og velferdssektoren, skole og utdanning, ungdom og psykisk helse, og alle andre interesserte.

Starter
15
.
June
2023
Event start:
June 15, 2023
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list

KS åpner konferansen

15
.
June
Jun 15
10:30
11:00

Ungt utenforskap er en samfunnsutfordring. Hvordan arbeider KS for å møte denne utfordringen? Vi har invitert KS til å åpne konferansen.

KS arbeider fremover med utgangspunkt i sju innovasjonsområder

 1. En offentlig sektor for vår tid
 2. Frakoblingsprossen
 3. Unge som ressurser
 4. Universelle versus individuelle tiltak
 5. Skolesystemet
 6. Fra ungdom til voksen
 7. Den tidlige innsatsen, tidlig i livet

Ny forskning! Risikofaktorer for å bli ufør og tiltak for å forebygge mot dette

15
.
June
Jun 15
11:15
12:00

Akkurat nå er det 100.00 ledige jobber i Norge. Så hvorfor mottar da flere unge mellom 18.- 29. år uføretrygd enn noen gang tidligere? Vi bruker millioner på tiltak som den norske avtalen om Inkluderende Arbeidsliv som fokuserer på å forebygge overgang fra arbeid til uføretrygd. Forebyggende tiltak på arbeidsplassen har imidlertid lite relevans for unge uføretrygdede, flertallet har liten eller ingen tidligere tilknytning til arbeidsmarkedet. For å forhindre unge å bli uføretrygdet, må politikere prioritere annerledes. Foredraget vil presentere de viktigste risikofaktorene for å bli ufør og hva som skal til for å forebygge mot dette. Tema som blir tatt opp er

 • Foreldre som er uføre
 • Manglende fullføring av videregående skole
 • Svak tilknytning til arbeidsmarkedet
 • Psykiske lidelser

Inspirasjonsforedrag: Hvordan kan vi ha et resursperspektiv og flerkulturell forståelse i møtet med unge mennesker

15
.
June
Jun 15
12:15
13:00

Hvis man ser flerkulturelle unge mennesker som en ressurs, for deres styrke og potensial, vil de trives og ha en positiv, transformativ innvirkning på samfunnet.

Papillon er et dynamisk fellesskap av og for unge mennesker med flerkulturell bakgrunn. De styrker ungdom samtidig som vi styrker det flerkulturelle perspektivet i samfunnet. Papillon forebygger utenforskap gjennom vårt skoleprogram, aktiviteter, og gjennom veiledning med et resursperspektiv og vår flerkulturelle forståelse. Med i foredraget vil Sevana fortelle om hvordan det er for en ung flerkulturell å bli møtt med dette perspektivet, og hvorfor det er viktig å løfte frem ressursene.

Lunsj

15
.
June
Jun 15
13:00
14:00

Hva kan vi gjøre for å forebygge mot frafall og utenforskap i skolen?

15
.
June
Jun 15
14:00
14:45

Prognosene tilsier at kompetansegapet i arbeidslivet vil øke på flere områder fremover. Endringene vil gå hardest utover de med lav utdanning. Hva kan vi gjøre for å forebygge mot frafall og utenforskap i skolen? I tiltaket opplæring med støtte får personer målrettet tilrettelagt oppfølging for å fullføre utdanningen sin. Foredraget vil presentere en verktøykasse av metoder og verktøy i møte med denne målgruppen. Vi får innblikk i veilederens rolle i å sikre måloppnåelsen i samarbeid med andre instanser, opplæringsinstitusjoner, støtteapparat, arbeidsgivere og andre i nettverket.

Psykolog og avdelingsleder, Opplæring med støtte og Senter for jobbmestring, i Sens utvikling, Rut Appelkvist vil presentere tiltaket.


Fontenehuset - En Inkluderingsaktør med særskilt kompetanse innen psykisk helse

15
.
June
Jun 15
15:00
16:00

Fontenehuset har fått nasjonal oppmeksomhet for sitt arbeid med å inkludere mennesker som har psykiske helseutfordringer. Deres fokus og prioritering er å støtte mennesker ut i jobb og utdanning. Dette skjer ofte gjennom gode og innovative metoder og lavterskeltilbud. Fontenehusets arbeid fyller et tomrom mellom helse og arbeid og for å oppnå de beste resultatene så samarbeider de tett med Nav og distriktshelsetjenestene.

På konferansen vil Fontenehuset, med et av sine unge medlemmer åpne opp sin verktøykasse for å dele med oss hvordan de arbeider med utenforskapet. Hva som er hemmeligheten bak sine løsninger og resultater? Foredraget blir en blanding av foredrag, erfaringer og hvilken metoder de bruker i Fontenehusmodellen.

Arbeidspulten som alter – Jakten på den "perfekte" karriere?

16
.
June
Jun 16
9:00
9:45

Jobb og karriere er noe annet i dag enn tidligere. Arbeidsplassen er for mange blitt en arena for å finne «passion» og «purpose». Det er et stort fokus på å finne seg selv, særlig står personlig utvikling og mening sentralt. I dette foredraget vil man utforske og belyse hva dette gjør med oss, og hvordan det påvirker vår karrierehelse.  I foredraget møtes Bloom og Anderstuen i skjæringspunktet mellom to fagfelt som kaster nytt lys over betydningen av mening i arbeid.

Elaine Bloom Elaine Bloom er en ettertraktet karriereveileder og foredragsholder med tverrfaglig kompetanse innen ledelse og veiledningsfagfeltet. Hun vil sammen med religionsviter og karriereveileder; Ståle Anderstuen invitere deltakere til en samtale rundt dette tema.

Praksiseksempel: Sammen reduserer vi utenforskapet i kommunen

16
.
June
Jun 16
10:00
10:45

Hva skal til for å ta et oppgjør med et stort utenforskap i kommunen? Alene er vi sårbare, men i lag kan vi gjøre mer. Lær mer av Modum kommune på hvordan man organiserer seg i lag for å oppnå resultater! Nav har i lag med kommunen, rask psykisk helsehjelp, mestringsenheten og Frisklivssentralen organisert et arebid i møte med unge i utenforskap. Ungdommen er mellom 18 -30. år.

Bakerst i køen? - Forskning på mulighetene, og suksesskriteriene for inkludering av unge mennesker til å delta i jobb eller utdanning

16
.
June
Jun 16
11:00
11:30

Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i de som ikke klarer å innfri minimumskravet på 50% deltagelse i et AFT-tiltak, og som ofte går mot 100% uføretrygd. Det er ønskelig å utvikle kunnskap om hvordan man kan lykkes med at færre blir ufør, og flere kommer seg i jobb med den restarbeidsevnen som de har. Og hva som kan være suksesshistorier for dem.

Lunsj

16
.
June
Jun 16
11:30
12:30

Pårørendeperspektivet: Ungdom med diagnose og tilrettelegging

16
.
June
Jun 16
12:30
13:15

Pårørende etterlyser mer åpenhet og kunnskap rundt unge med diagnoser som står i utenfor arbeid og skole. Hvordan kan man tilrettelegge og samarbeide med ulike instanser for inkludering? Linda er mor til en person med ADHD og Autisme. Hun har lang arbeidserfaring innenfor sykehussystemet og hjelpeapparatet - og med en mastergrad i samordning av helse- og velferdstjenester. Hun vil i sitt foredrag trekke inn egne erfaringer og komme med råd til hjelpeapparatet på hvordan bistå unge med diagnoser for å bli mer inkludert.

Mentale muskler – Hvordan bevare og styrke din mentale helse i arbeid med unge?

16
.
June
Jun 16
13:30
14:30

Hvorfor takler noen kriser bedre enn andre? Hvordan kan du styrke din egen psykisk helse i møte med ungdom som er i krise eller har det vanskelig? I dette foredraget får du innblikk i hvordan du kan se muligheter i de utfordringene du møter. Resiliens er som en muskel med psykologisk motstandskraft. Dette kan læres og «muskelen» kan bygges over tid med målrettet innsats og rett fokus.  Tema som blir tatt opp i foredraget:

·     Hva er mental helse?

·     Hva er psykiske plager og lidelser?

·     Hva er resiliens og hvordan styrker vi den?

·     Hvordan se muligheter i dine utfordringer?

Jan-Martin er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i arbeidspsykologi, samt spesialist i kognitiv terapi. Over flere år har Jan-Martin utviklet varemerket akademisk stand-up og er blitt en ettertraktet og bejublet foredragsholder med fantastiske tilbakemeldinger. Han forankrer alt innholdet sitt i forskning, og er kjent for sin evne til å kombinere fag med karisma og glimt i øyet. I foredragene belyser han alltid de relevante temaene sine med humor, stort engasjement og eksempler du vil kjenne deg igjen i.

Tidspunkt

Date

15
.
June
16
.
June
2023
Jun 15
June 16, 2023

Sted

LoCation

Thon Oslo Airport

Konferansier

Elaine Bloom

Elaine Bloom står bak www.karrierehelse.no – Karrierehelse skaper morgendagens arbeidsliv, og hun driver selskapet www.elainebloom.no – fra usikkerhet til klarhet, ro og mening. Hun er sertifisert innenfor nevrovitenskap spisset mot leder- og organisasjonsutvikling fra MIT Sloan. Hun har en mastergrad i karriereveiledning, er utdannet pedagog og sertifisert master Coach. Elaine brenner for en helhetlig tilnærming til karriereveieldning, og er særlig opptatt av karrierehelse. Hun er en svært ettertraktet karriereveileder, foredragsholder og fasilitator. Hun er tidligere avdelingsleder med resultat, personalansvar og driftsansvar, samt tidlgiere fagansvarlig leder og prosjektleder med fokus på karriereutvikling. Hun har bred erfaring i arbeide med nedbemanning, omstilling og organisasjonsutvikling. Elaine har jobbet nasjonalt og internasjonalt med flere tusen mennesker i alderen 16-64 år fra over 71 land, og mangfold, inkluderingskompetanse, sosial rettferdighet og fellesskap står sentralt i hennes arbeid. Elaine er fag- og utviklingsansvarlig for karriereveieldning på Universitet i Oslo, og jobber bl.a. med et spennende prosjekt ved Karrieresenteret ved Universitet i Oslo. Innovative og unike karrierestøtte som integreres som en del av studentenes utdanningsløp er under utvikling. Hun står for øvrig bak podkasten "Karriereveiledning med Elaine". Har YouTubekanalen «Karrieretips med Elaine», og er kjent fra serien "Karriereveilederen" fra NRK Nett TV

Kategorier

Categories

Arbeid og velferd
Psykisk helse
Utdanning
No items found.

Jan Martin Berge

Psykolog og inspirator

Les mer

Kirsten Viga Skretting

Spesialrådgiver KS

Les mer

Elaine Bloom

Karriereveileder og foredragsholder

Les mer

Arnstein Mykletun

Professor II

Les mer

Krister Villadsen

Enhetsleder Fontenehuset

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Skolevegringskonferansen 2023 - Gjennomført

22
.
May
2023
︁
Scandic Ishavshotel Tromsø
︁
Påmeldingsfrist:
21
.
May
2023
︁
Konferansen streames

Barnevernkonferansen

1
.
June
2023
︁
Scandic Lerkendal Trondheim
︁
Påmeldingsfrist:
31
.
May
2023
︁
Konferansen streames

Ungdom og psykisk helse

8
.
June
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
14
.
June
2023
︁
Konferansen streames

Ungt utenforskap

15
.
June
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
14
.
June
2023
︁
Konferansen streames

Sykefraværskonferansen

15
.
June
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
1
.
June
2023
︁
Konferansen streames

Fosterhjemskonferansen 2023

2
.
November
2023
︁
Radisson Blu Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
15
.
June
2023