Ungt utenforskap

I samarbeid med:
Event Partners:

Konferansen presenterer verktøy og tiltak i møte med unge i utenforskap. Hva sier ungdommene selv om hva de trenger? Hvordan kan vi skreddersy vår satsing sett ut fra deres perspektiv?

Starter
16
.
October
2023
Event start:
October 16, 2023
︁
Konferansen streames
Påmelding og priserRegistration and price list

Ungt utenforskap er en kompleks samfunnsutfordring. Hvordan arbeider KS for å møte denne utfordringen?

16
.
October
Oct 16
10:30
11:00

KS etablerte i 2020 Partnerskap for radikal innovasjon. Bakgrunnen for dette er fordi det finnes samfunnsutfordringer som er for store for den enkelte kommune eller fylkeskommune å løse alene. KS Partnerskap for radikal innovasjon mobiliserer til samarbeid om systeminnovasjon i møte med komplekse samfunnsutfordringer.

Frafall og utenforskap - Hva sier ungdommene selv?

16
.
October
Oct 16
11:15
12:00

Comte Bureau jobber med komplekse samfunnsutfordringer, med mål om å designe mer brukervennlige løsninger. Dette gjøres ved å sette brukerne i sentrum av utviklingsprosessen, slik at løsninger kan tilpasses deres behov og utfordringer.

Erlend Nyhammer fra Comte vil vise hvordan de jobber med brukerinnsikt og bruker dette som et verktøy i tjenesteutvikling. Han vil presentere innsikter fra prosjektet "Ungdomsstemmer" hvor målet var å se frafall og utenforskap med ungdommens øyne, med mål om å tilpasse bedre relevante tjenester til deres behov.

Prosjektet ble gjennomført på oppdrag for Bydel Søndre Nordstrand. Bydelen opplever levekårsutfordringer knyttet til oppvekst og utdanning, men jobber hardt for at utsatt ungdom ikke skal havne utenfor utdanning og arbeidsliv. I prosjektet møtte vil ungdommer som på ulike måter hadde opplevd å havne utenfor skolen i en periode, for å lytte til deres historier og bruke "ungdomsstemmene" til å innrette tiltak og tjenester.


Inspirasjonsforedrag: Hvordan kan vi ha et resursperspektiv og flerkulturell forståelse i møtet med unge mennesker

16
.
October
Oct 16
12:15
13:00

Hvis man ser flerkulturelle unge mennesker som en ressurs, for deres styrke og potensial, vil de trives og ha en positiv, transformativ innvirkning på samfunnet.

Papillon er et dynamisk fellesskap av og for unge mennesker med flerkulturell bakgrunn. De styrker ungdom samtidig som vi styrker det flerkulturelle perspektivet i samfunnet. Papillon forebygger utenforskap gjennom vårt skoleprogram, aktiviteter, og gjennom veiledning med et resursperspektiv og vår flerkulturelle forståelse. Med i foredraget vil Sevana fortelle om hvordan det er for en ung flerkulturell å bli møtt med dette perspektivet, og hvorfor det er viktig å løfte frem ressursene.

Lunsj

16
.
October
Oct 16
13:00
14:00

Våg ung – Innovasjonsprosjekt i tenkning rundt unge voksne og utenforskap

16
.
October
Oct 16
14:00
14:45

Prosjektet Våg ung, et kommunalt samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Fosen-regionen, jobber for å få på plass et tilbud til unge voksne som har eller står i fare for å falle varig utenfor arbeid og utdanning. Tilbudet skal være et arbeids og livsmestringskurs med varighet for deltagerne på tilnærmet ett år. I dette foredraget vil prosjektleder, Kurt Rønning, i Våg-prosjektet fortelle om hvordan man jobber med å skape slike innovative nytenkende løsninger. Hvilke utfordringer møter man, hvilke ressurser knytter man til seg og hvordan rigger man seg gjennom det kommunale for å prøve å realisere et slikt prosjekt.

Fontenehuset - En Inkluderingsaktør med særskilt kompetanse innen psykisk helse

16
.
October
Oct 16
15:00
16:00

Fontenehuset har fått nasjonal oppmeksomhet for sitt arbeid med å inkludere mennesker som har psykiske helseutfordringer. Deres fokus og prioritering er å støtte mennesker ut i jobb og utdanning. Dette skjer ofte gjennom gode og innovative metoder og lavterskeltilbud. Fontenehusets arbeid fyller et tomrom mellom helse og arbeid og for å oppnå de beste resultatene så samarbeider de tett med Nav og distriktshelsetjenestene.

På konferansen vil Fontenehuset, med et av sine unge medlemmer åpne opp sin verktøykasse for å dele med oss hvordan de arbeider med utenforskapet. Hva som er hemmeligheten bak sine løsninger og resultater? Foredraget blir en blanding av foredrag, erfaringer og hvilken metoder de bruker i Fontenehusmodellen.

Arbeidspulten som alter – Jakten på den "perfekte" karriere?

17
.
October
Oct 17
9:15
10:15

Jobb og karriere er noe annet i dag enn tidligere. Arbeidsplassen er for mange blitt en arena for å finne «passion» og «purpose». Det er et stort fokus på å finne seg selv, særlig står personlig utvikling og mening sentralt. I dette foredraget vil man utforske og belyse hva dette gjør med oss, og hvordan det påvirker vår karrierehelse.  I foredraget møtes Bloom og Anderstuen i skjæringspunktet mellom to fagfelt som kaster nytt lys over betydningen av mening i arbeid.

Elaine Bloom Elaine Bloom er en ettertraktet karriereveileder og foredragsholder med tverrfaglig kompetanse innen ledelse og veiledningsfagfeltet. Hun vil sammen med religionsviter og karriereveileder; Ståle Anderstuen invitere deltakere til en samtale rundt dette tema.

Hva kan vi gjøre for å forebygge mot frafall og utenforskap i skolen?

17
.
October
Oct 17
10:30
11:30

Prognosene tilsier at kompetansegapet i arbeidslivet vil øke på flere områder fremover. Endringene vil gå hardest utover de med lav utdanning. Hva kan vi gjøre for å forebygge mot frafall og utenforskap i skolen? I tiltaket opplæring med støtte får personer målrettet tilrettelagt oppfølging for å fullføre utdanningen sin. Foredraget vil presentere en verktøykasse av metoder og verktøy i møte med denne målgruppen. Vi får innblikk i veilederens rolle i å sikre måloppnåelsen i samarbeid med andre instanser, opplæringsinstitusjoner, støtteapparat, arbeidsgivere og andre i nettverket.

SENS utvikling vi stille med flere foredragsholdere til dette foredraget.


Lunsj

17
.
October
Oct 17
11:30
12:30

Mentale muskler – Hvordan bevare og styrke din mentale helse i arbeid med unge?

17
.
October
Oct 17
12:30
13:30

Hvorfor takler noen kriser bedre enn andre? Hvordan kan du styrke din egen psykisk helse i møte med ungdom som er i krise eller har det vanskelig? I dette foredraget får du innblikk i hvordan du kan se muligheter i de utfordringene du møter. Resiliens er som en muskel med psykologisk motstandskraft. Dette kan læres og «muskelen» kan bygges over tid med målrettet innsats og rett fokus.  Tema som blir tatt opp i foredraget:

·     Hva er mental helse?

·     Hva er psykiske plager og lidelser?

·     Hva er resiliens og hvordan styrker vi den?

·     Hvordan se muligheter i dine utfordringer?

Jan-Martin er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i arbeidspsykologi, samt spesialist i kognitiv terapi. Over flere år har Jan-Martin utviklet varemerket akademisk stand-up og er blitt en ettertraktet og bejublet foredragsholder med fantastiske tilbakemeldinger. Han forankrer alt innholdet sitt i forskning, og er kjent for sin evne til å kombinere fag med karisma og glimt i øyet. I foredragene belyser han alltid de relevante temaene sine med humor, stort engasjement og eksempler du vil kjenne deg igjen i.

Tidspunkt

Date

16
.
October
17
.
October
2023
Oct 16
October 17, 2023

Sted

LoCation

Thon Oslo Airport

Konferansier

Elaine Bloom

Elaine Bloom står bak www.karrierehelse.no – Karrierehelse skaper morgendagens arbeidsliv, og hun driver selskapet www.elainebloom.no – fra usikkerhet til klarhet, ro og mening. Hun er sertifisert innenfor nevrovitenskap spisset mot leder- og organisasjonsutvikling fra MIT Sloan. Hun har en mastergrad i karriereveiledning, er utdannet pedagog og sertifisert master Coach. Elaine brenner for en helhetlig tilnærming til karriereveieldning, og er særlig opptatt av karrierehelse. Hun er en svært ettertraktet karriereveileder, foredragsholder og fasilitator. Hun er tidligere avdelingsleder med resultat, personalansvar og driftsansvar, samt tidlgiere fagansvarlig leder og prosjektleder med fokus på karriereutvikling. Hun har bred erfaring i arbeide med nedbemanning, omstilling og organisasjonsutvikling. Elaine har jobbet nasjonalt og internasjonalt med flere tusen mennesker i alderen 16-64 år fra over 71 land, og mangfold, inkluderingskompetanse, sosial rettferdighet og fellesskap står sentralt i hennes arbeid. Elaine er fag- og utviklingsansvarlig for karriereveieldning på Universitet i Oslo, og jobber bl.a. med et spennende prosjekt ved Karrieresenteret ved Universitet i Oslo. Innovative og unike karrierestøtte som integreres som en del av studentenes utdanningsløp er under utvikling. Hun står for øvrig bak podkasten "Karriereveiledning med Elaine". Har YouTubekanalen «Karrieretips med Elaine», og er kjent fra serien "Karriereveilederen" fra NRK Nett TV

Kategorier

Categories

Arbeid og velferd
Psykisk helse
Utdanning
No items found.

Jan Martin Berge

Psykolog og inspirator

Les mer

Kirsten Viga Skretting

Porteføljeansvarlig – Ungt utenforskap

Les mer

Elaine Bloom

Karriereveileder og foredragsholder

Les mer

Arnstein Mykletun

Professor II

Les mer

Krister Villadsen

Enhetsleder Fontenehuset

Les mer

Oppdag mer

︁
Konferansen streames

Ungt utenforskap

16
.
October
2023
︁
Thon Oslo Airport
︁
Påmeldingsfrist:
16
.
October
2023
︁
Konferansen streames

Fosterhjemskonferansen 2023

2
.
November
2023
︁
Radisson Blu Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
2
.
November
2023
︁
Konferansen streames

Gaming i læring og inkludering 2023

23
.
November
2023
︁
Radisson Blu Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
23
.
November
2023
︁
Konferansen streames

AFT konferansen - Rett person på rett plass

23
.
November
2023
︁
Radisson Blu Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
23
.
November
2023
︁
Konferansen streames

Integreringskonferansen 2023

30
.
November
2023
︁
Radisson Red Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
30
.
November
2023
︁
Konferansen streames

Hukommelsesteam konferansen

8
.
February
2024
︁
Radisson Blu Gardermoen
︁
Påmeldingsfrist:
1
.
November
2023