Anders Bakken

Anders Bakken

Ungdomsforsker, NOVA

Anders Bakken er forsker II ved NOVA, Seksjon for ungdomsforskning. Han er sosiolog og ungdomsforsker, og har vært særlig opptatt av oppvekstbetingelser for dagens unge. Bakken har vært prosjektleder for en rekke evalueringer av ulike reformer og tiltak i skolesektoren, blant annet som medlem av Lied-utvalget. Bakken er leder for Ungdata-senteret, og har ansvar for de kommunale ungdomsundersøkelsene.