Børre Lekang

Børre Lekang

Psykisk helserådgiver

jobber som psykisk helserådgiver i skolehelsetjenesten vedBodin videregående skole. Tjenesten er et lavterskeltilbud ogbestår av helse-sykepleiere og psykisk helserådgiver.Skolehelsetjenesten tilbyr helseopplysning og råd/veil. om foreksempel; psykisk helse; bekymringer, ensomhet, mobbing,rus, fysisk helse; ernæring og søvn, seksualitet og prevensjon.