Helene Berg

Helene Berg

Forsker

Helene Berg har bred erfaring med analyser av arbeidsmarked, arbeidsliv, integrering, velferds- og sosialpolitiske tema. Hun har inngående kjennskap til norsk arbeidsmarkeds- og velferdspolitikk og deinstitusjonelle rammene for denne, og erfaring med evaluering av politiske virkemidler på alle disse områdene.