3DL

3DL

Et 3D-produkt som hjelper elever med læringsvansker

Et 3D-produkt som hjelper elever med læringsvansker

Hvordan kan man skape en inkluderende skole ved bruk av VR og AR hjelpemidler?  Utdanningen  gjøres enklere for lærere og morsommere for elevene. Helt uten å komplisere ting. Verktøy som inkluderer 2D og 3D innhold engasjerer elever og øker læringsinteressen. VR og AR hjelpemidlene gjør det enklere å jobbe med barn og ungdom som har læringsvansker. De får en helt ny mestringsfølelse sammenlignet med tradisjonelle læringsmetoder. Dette mener Sandefjordselskapet 3DL. Selskapets mål er forberede elever for en digital fremtid ved å levere innhold av høy kvalitet som ikke bare gir kunnskap men også øker kompetansen. Deres løsning er å utruste lærere og spesialpedagogisk kompetanse med den nyeste teknologien slik at de kan legge opp for den beste kunnskapsoverføringen.