Standplass på våre arrangementer

Ønsker du mer informasjon om priser og lignende for standplass/utstillingsplass, ta kontakt med Siv Hege Hoff som er ansvarlig for utstilling på konferansene.