Om Konferanseplassen

Inspirert til høyere fagkompetanse

Konferanseplassen er en kurs- og konferansearrangør innen arbeid, helse og velferd. Målet med arrangementene er å bidra til styrke det faglige arbeidet den enkelte er en del av, men også bidra til nettverksbygging og positive opplevelser.

Ragnar Hoff

Ragnar Hoff er daglig leder hos Konferanseplassen. Han er utdannet vernepleier med videreutdanning innen psykiatri. Han har lang arbeidserfaring både innen attføring og psykisk helse, men også innen forsikringsbransjen. De siste 10 årene har han arbeidet med kurs og konferanser.

Siv Hege Hoff

Siv Hege Hoff er utdannet utstillingsdekoratør. Hun har et administrativt ansvar i Konferanseplassen AS. Siv Hege er med på gjennomføring av konferansene og har et ansvar for påmelding og oppfølging av utstillere knyttet til konferansene.

Kontakt oss

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.