Akiah Ottesen

Akiah Ottesen

Psykologspesialist, Phd

Akiah A. Ottesen er ph.d., psykologspesialist og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og Norsk senter for forskning på mental lidelse (NORMENT), Oslo universitetssykehus. Hun er prosjektleder for forskning på kartlegging av psykososiale forhold for barn og unge flyktninger.