Anna Marie Teilgård

Anna Marie Teilgård

Barnevernet i Stavanger

Anna Marie Teilgård er ansatt i barnevernstjenesten i Stavanger. Hun skrev en master om oppfølging av foreldre etter omsorgsovertakelse i 2013. Det var denne masteren som ble begynnelsen på vennskapet og samarbeidet mellom en bråkbøtte og en barnevernspedagog.