Anne Hege Strand

Anne Hege Strand

Forsker FAFO

Anne Hege Strand har en PhD i sosiologi og har vært forsker ved Fafo Institutt for Arbeid- og velferds­forskning siden 2012. Hun jobber med ulike temaer innen velferdsstat, grupper utenfor arbeidslivet, trygdeytelser og familie- og velferdspolitikk og levekår blant utsatte grupper. I tiden hos Fafo har hun gjennomført og ledet flere prosjekter knyttet til utviklingen i Arbeids- og velferdsetaten. Hun har også i flere prosjekter jobbet med den såkalte NEET gruppen altså unges utenforskap og arbeidsinkludering og relasjonen mellom tjenesteyter og mottaker av ulike velferdstilbud.