Anne - Malin Granerud

Anne - Malin Granerud

Klinisk spesialist og fagbokforfatter

Anne-Malin er kliniker innen sped- og småbarn, samt psykisk helse. Hun har også en master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge og har hoveddelen av sin faglige bakgrunn fra arbeid i den kommunale barneverntjenesten.

Som fagperson er Anne-Malin spesielt opptatt av helhetlig tilnærming og arbeid rundt et barns situasjon, samvær og fosterhjemsarbeid.