Arnstein Mykletun

Arnstein Mykletun

Professor II

Arnstein Mykletun er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, professor II ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø, forskningsleder ved Kompetansesenter for arbeid og psykisk helse ved Nordlandssykehuset samt leder for forskningsgruppen Psykiatrisk epidemiologi og helsetjenesteforskning i Helse Bergen HF. Mykletun er klinisk psykolog og sosiolog og har doktorgrad i epidemiologi. Han har mottatt Meltzerprisen for yngre forskere og Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap. Mykletun har deltatt i samfunnsdebatten med innlegg om arbeids- og velferdsspørsmål, og også om menneskers vurdering av risiko, blant annet knyttet til terror.