Arnhild Lauveng

Arnhild Lauveng

Psykolog

Arnhild Lauveng er psykolog (UiO, 2003) og hadde tidligere diagnosen schizofreni. Hun er spesialist i klinisk samfunnspsykologi og disputerte i 2017 ved det medisinske fakultet i Oslo med doktorgraden «Å vokse som menneske – mulighet for utvikling hos voksne med alvorlige psykiske lidelser, i behandling og utdanning».

Hun har også sittet i tvangslovutvalget som leverer sin innstilling i juni 2019. Dette har gitt henne mye innsikt og kunnskap om tvangslovgivningen og et godt utgangspunkt for foredrag om dette emnet.

Arnhild Lauveng holder foredrag i Norge, Danmark og andre land og har mottatt en rekke priser – blant annet Fritt Ords Honnørpris (2008).