Astrid Rønsen

Astrid Rønsen

Sykepleier

Astrid Rønsen er sykepleier, førstelektor og fagansvarlig for tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg ved NTNU