Birgit Støverud Johnsrud

Birgit Støverud Johnsrud

Ergoterapuet og demensprisvinner

Birgit Johnsrud er utdannet ergoterapeut og har med den kompetansen kunnet skape et faglig og trygt miljø på sine møteplasser på Johnsrud gård. Her har de gårdsaktiviteter, inneaktiviteter, utflukter, fritids- og kveldsaktiviteter, og musikkterapi. I tillegg har de nå et aktivitetstilbud for unge med demens. For to år siden bevilget politikerne i Eidsvoll penger til plasser på Johnsrud. Da startet arbeidet med oppussing av «veslebygningen» som er et lite koselig hus på gården som gir dagplasser for inntil seks personer. Det må også sies at det er et meget godt samarbeid med demenskoordinator  i Eidsvoll kommune som særlig i de de siste årene har sett behovet for et tilbud som dette