Bosse Litsheim

Bosse Litsheim

HVL

Bosse Litsheim er en ihuga sosial entreprenør som kombinerer jobben som høgskolelektor på HVL med å mobilisere til samarbeid og innovasjon på inkluderingsfeltet. Motivasjonen ligger særlig i et ønske om å bidra til å bekjempe utenforskap blant unge.

I 2014 tok Litsheim initiativ til å utvikle en samarbeidsmodell for inkludering og oppfølging av ungdom som sliter i overgangen mellom skole og arbeidsliv. Resultatet, "JobbLoop", har blitt en anerkjent modell og har fått nasjonal utbredelse.