Christine Schaanning

Christine Schaanning

Spesialrådgiver

Christine Schaanning er ansatt som spesialrådgiver  i Arbeid & Inkludering. Hun vil jobbe mye med Ringer i Vannet. Hun vil videreutvikle metoden ved hjelp av sin solide kompetanse på tilrettelegging for mennesker med særskilte behov