Dagfinn Cock

Dagfinn Cock

Direktør Oppvekst

Dagfinn Cock er direktør for oppvekst i Lillestrøm kommune. Han har tidligere vært både skolesjef, fagsjef og sist kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Lørenskog kommune.