Dana Æsæl Manouchehri

Dana Æsæl Manouchehri

Generalsekretær LIM

Dana Æsel Manouchehri er en samfunnsengasjert borger fra Iran. Hun  jobber som Generalsekretær i LIM (Likestilling, integrering og mangfold) og arbeidet går ut på gjør gapet mellom minoriteter og majoriteten i Norge mindre ved å møte utfordringene og løfte ressursene som følger et mangfold i et land, samfunn og på en arbeidsplass. Dana har bodd i Norge siden 1985 og har en lidenskap for likestilling, integrering og mangfold. Hennes uredde væremåte, og evnen til å sette fingeren på det man ofte tenker men ikke våger å si, er det som gjør at publikk blir engasjert og ikke sovner. Dana har holdt foredrag for politikere, skoler, lærere, elever, nyankommende, organisasjoner, både offetlig og privat. Foredragene oppleves ekte, følelsesladde, motiverende og inspirerende, og hun snakker til «alle» – både ledere, mellomledere, ansatte og deltakere. Hun har kompetanse innen jus, arbeid-og velferd og har arbeidserfaring innen kommunikasjon, politikk og ledelse.