Edvard Botterli Udnes

Edvard Botterli Udnes

Leder i Elevorganisasjonen

Elevorganisasjonen er den eneste organisasjonen som jobber for at elever og lærlinger skal ha mer makt over sin egen skolehverdag.