Eli Blakstad

Eli Blakstad

Statssekretær

Eli Blakstad er statssekretær i barne- og familiedepartementet. Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvaret for politikkutformingen på områdene barnevern, oppvekst og levekår, barn og unge, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

Blakstad har tidligere vært velferdsdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet, med ansvar for oppdrag innen helse, sosial og oppvekst. Før hun ble velferdsdirektør i 2019, jobbet hun som fagdirektør for kommunerettet arbeid hos Fylkesmannen i Oppland og var i en periode fungerende assisterende fylkesmann der.