Elinor Kennerö Tonner

Elinor Kennerö Tonner

Skolesjef

Elinor er Skolchef ved Mellersta & Nordvästra Huddinge. Hun er tidligere rektor ved Källbringskolan i Sverige, der hun de siste årene har videreutviklet tilrettelagt undervisning med fokus på NPF, ADHD, eksplosive barn og lavaffektiv tilnærming. Elinor og hennes kolleger ved skolen har snudd om på måten man driver tilpasset undervisning for disse gruppene med elver. Mange skoler i Sverige og Norge har søkt inspirasjon i deres måte å arbeide på. Hun foreleser over hela Sverige om verdigrunnlag, tilnærming og om hvordan man kan skape en skole der man planlegger for de som trenger dette.