Erik Hagaseth Haug

Erik Hagaseth Haug

Instituttleder og førsteamanuensis

Erik Hagaseth Haug er førsteamanuensis i veiledning ved Høgskolen i Innlandet. campus Lillehammer. Her underviser og forsker han på ulike temaer innenfor karriereveiledningsfeltet. Han forsvarte i juni 2017 sin avhandling om kvalitet i skolens karriereveiledning. Haug er koordinator for det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning.