Eva Brekke

Eva Brekke

Spesialist i rus- og avhengighetspsykologi og klinisk samfunnspsykologi

Eva Brekke er spesialist i rus- og avhengighetspsykologi og klinisk samfunnspsykologi. Hun er utdannet cand. psychol. fra Universitetet i Oslo i 2004 og PhD i personorientert helsearbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge i 2019.