Gunn Elin Fedreheim

Gunn Elin Fedreheim

Førsteamanuensis

Gunn Elin arbeider som førsteamanuensis på Institutt for vernepleie i Harstad.